З В І Т про роботу ліцею «ЕКО» № 198

у 2016-2017 навчальному році

У 2016-2017 навчальному році ліцей «ЕКО» № 198 керувався у своїй діяльності Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад»; Державною Національною програмою «Освіта України ХХ1 століття» та Статутом ліцею «ЕКО» № 198.

У ліцеї «ЕКО» № 198 протягом 2016-2017 навчального року навчалось 1350 учнів. Одинадцяті класи закінчило 97 учнів. З них з золотою медаллю - 8 учнів: Бондаренко Марія, Брюшко Наталія, Поліщук Назар, Чупрій Діана, Маленко Вікторія, Руль Ірина, Григоренко Олена, Загорна Анастасія. Дев’яті класи закінчило 149 учнів, з них з відзнакою - 21 учень.

Навчально-виховний процес у ліцеї здійснювало 86 педагогів. Серед них 63 педагоги мають вищу кваліфікаційну категорію, 24 - педагогічне звання «учитель-методист», 24 - педагогічне звання «старший вчитель».

Науково-методична робота у ліцеї «ЕКО» № 198 проводилася з метою вивчення й реалізації новітніх педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду, підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів, формування їх інноваційної культури. На реалізацію науково-методичної теми педагогічного колективу «Реалізація компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку ліцею через особистісно орієнтоване навчання за новими державними стандартами» були націлені всі напрями внутрішньо шкільної методичної роботи:

- активізація діяльності шкільних методичних об’єднань учителів;

- дослідницька робота творчих груп педагогів;

- проведення атестації педагогічних працівників;

- курсова перепідготовка педагогів;

- розвиток ініціативи і творчості кожного вчителя;

- система наставництва в ліцеї.

Протягом навчального року в ліцеї проведено педагогічні ради за такими темами:

- Підсумки роботи педагогічного колективу ліцею «ЕКО» № 198 у 2015-2016 н. р. та завдання на 2016-2017 н. р.

- Шляхи формування творчої особистості ліцеїстів.

- Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 9-х класах та перспективи навчання у 10-му класі на 2017-2018 н. р.

- Оптимізація взаємодії школи і сім’ї – необхідна умова успішного виховання і навчання дітей.

- Роль школи у створенні виховного середовища, сприятливого для зростаючого патріота України.

Протягом навчального року в ліцеї працювали такі творчі групи педагогів:

- Розвиток особистості учня на основі інтегративно-діяльнісного підходу за педагогічною технологією «Росток» ( учителі Федоренко Н. М., Матушевич О. В., Зінькова Л. В., Найдиш Н. С., Кучеренко Н. О.)

- «Розвиток мовленнєвих та комунікативних компетентностей учнів 5-8 класів ( учителі Колотій Ю. В., Беспальчук Н. Ю., Нечипоренко К. О.)

- «Системний підхід у роботі з тестовими завданнями з української мови та літератури для учнів 10-11 кл.» (учителі Гончарук Л. М., Данилейко О. Л., Хлєбік Ю. В.).

У 2016-2017 н. р. 17 педагогів ліцею підвищували свою кваліфікацію на курсах при Київському університеті ім. Б.Грінченка. Було проатестовано 14 педагогічних працівників. Серед них присвоєно вищу кваліфікаційну категорію Позняк Ю. М., Чумальчук Т. П., Василенко Н. Г. Педагогічне звання «старший учитель» присвоєно Вітрук Д. І., Сіньковій Л. П., Жаровській А. В.

Методичне об’єднання вчителів природничих дисциплін проводить науково-методичну роботу в рамках співпраці з кафедрою психолого-педагогічних дисциплін факультету природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Протягом лютого-березня 2017 року методичне об’єднання вчителів природничих дисциплін проводило педагогічну практику для студентів 3 та 4 курсів факультету природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Педагоги ліцею «ЕКО» № 198 Недбайло Людмила Олександрівна, Чумальчук Тамара Петрівна, Костюченко Олена Леонідівна, Кучеренко Наталія Олександрівна навчали студентів практичному застосуванню методичних прийомів, інноваційних технологій на уроках географії та біології. Студенти проводили уроки під керівництвом наставників. Педагогічна практика в ліцеї отримала схвальні відгуки студентів та методистів кафедри. Підсумком проведення практики був науково-практичний семінар з теми «Організаційно-педагогічні умови підготовки та адаптації молодого вчителя до професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі: спільні завдання ВНЗу та школи», який пройшов 16 березня 2017 року в ліцеї «ЕКО» № 198. Під час проведення семінару відбувся обмін досвідом роботи між науковцями кафедри психолого-педагогічних дисциплін та педагогами ліцею, проведені відкриті уроки студентами та їх наставниками.

П Л А Н

проведення науково-практичного семінару з теми «Організаційно-педагогічні умови підготовки та адаптації молодого вчителя до професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі: спільні завдання вищого навчального закладу та школи»

1. Шляхи підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців природничих дисциплін для нової української школи

Покась Лілія Антонівна,

Заслужений працівник освіти України,

кандидат педагогічних наук, доцент,

завідувач кафедри психолого-педагогічних

дисциплін НПУ ім. М.П. Драгоманова

2. Моніторинг якості освіти на рівні учителя – важлива умова розвитку його методичної компетентності

Цуруль Ольга Анатоліївна, канд. пед. наук,

доцент кафедри психолого-педагогічних

дисциплін НПУ ім. М.П. Драгоманова

3. Методична підготовка майбутнього вчителя хімії до формування креативного мислення школярів

Буяло Тетяна Євгенівна, канд. пед. наук,

доцент кафедри психолого-педагогічних

дисциплін НПУ ім. М.П. Драгоманова

4. Ліцей «ЕКО» № 198: становлення та розвиток в умовах сучасної модернізації шкільної освіти

Недбайло Олександр Борисович,

директор ліцею «ЕКО» № 198

5. Особистісно-орієнтовна технологія у формуванні системи знань учнів з географії (з досвіду роботи)

Недбайло Людмила Олександрівна,

вчитель-методист ліцею «ЕКО» № 198 6. Пошук інноваційних технологій викладання біології (з досвіду роботи)

Костюченко Олена Леонідівна,

вчитель вищої категорії ліцею «ЕКО» №198

7. Психологічний аспект адаптації молодого вчителя у сучасному навчальному закладі

Голяка Сергій Григорович,

практичний психолог ліцею «ЕКО» №198

8. Роль школи молодого учителя в адаптації до професійної діяльності

Царькова Тамара Юріївна,

заступник директора ліцею

з науково-методичної роботи

9. Відвідування уроків студентів-практикантів:

урок географії, 7-В клас – студент 4 курсу Бартош Мар’яна Василівна

урок біології, 6-Б клас – студент 4 курсу Диба Тамара Валентинівна

10. Панорама уроків учителів природничих предметів ліцею «ЕКО» № 198:

урок географії, 6-Б клас – Недбайло Людмила Олександрівна

урок біології, 6-А клас – Костюченко Олена Леонідівна

11. Підведення підсумків науково-практичного семінару.

Методичні об’єднання вчителів ліцею «ЕКО» № 198 працювали над удосконаленням науково-методичної роботи. Методичне об’єднання вчителів фізико-математичних дисциплін проводило експериментальну роботу в 5-7 класах, які навчаються за програмою «Росток», з теми «Розвиток особистості учня на основі інтегративно-діяльнісного підходу за педагогічною технологією «Росток». Протягом навчального року проводились засідання творчої групи вчителів-експериментаторів. Голова методичного об’єднання вчителів Федоренко Наталія Миколаївна виступила з доповіддю «Практична реалізація принципу діяльності на уроках математики». Матушевич Олена Валентинівна провела апробацію підручників математики для 5 і 6 класів за програмою «Росток». Учителями математики були розроблені критерії проведення моніторингу навчальних досягнень учнів 5-7 класів та проведений сам моніторинг, який показав більш високий показник математичних компетентностей учнів у класах-ростках, ніж у контрольних класах. Методичне об’єднання вчителів фізико-математичних дисциплін у 2016-2017 н. р. найбільш активно працювало у складі Наукового товариства ліцею і підготувало найбільшу кількість учнівських науково-дослідницьких робіт – 58 робіт, які посіли призові місця у районних конкурсах-захистах Малої академії наук. Особисто Наталія Миколаївна Федоренко підготувала 33 призери районних конкурсів МАН. У ліцеї проведено міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», в якому взяли участь 468 учнів 5-11 класів. З них 165 учнів показали відмінний результат, 199 учнів – добрий результат.

Методичне об’єднання вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури працювало над методичною темою «Реалізація компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку учнів через особистісно орієнтоване навчання за новими державними стандартами». Протягом навчального року працювали такі творчі групи педагогів:

- «Розвиток мовленнєвих та комунікативних компетентностей учнів 5-8 класів ( учителі Колотій Ю. В., Беспальчук Н. Ю., Нечипоренко К. О.)

- «Системний підхід у роботі з тестовими завданнями учнів 10-11 класів» ( учителі Гончарук Л. М., Данилейко О. Л., Хлєбік Ю. В.).

Розвитку лінгвістичних компетентностей ліцеїстів сприяло проведення протягом навчального року багатьох творчих конкурсів: конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, конкурсу читців творів Тараса Шевченка, міжнародної гри зі світової літератури «Sunflower», українознавчої гри «Соняшник». У районному етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика призерами стали 20 учнів 5-11 класів ліцею. У районному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса .Шевченка призові місця посіли 9 учнів 5-10 класів ліцею. Учениця 8-В класу Шойко Ганна виборола 1 місце у районному етапі конкурсу читців поезії Тараса Шевченка (учитель Гончарук Л. М.), а учень 11-В класу Сопкін Гліб – 2 місце у районному етапі конкурсу читців поезії Василя Стуса (учитель Баранов С. В.). Учителі Грідіна Ірина Іванівна і Ковбасенко Людмила Василівна залучили 152 учня ліцею (5-11 класи) до участі у міжнародній грі із зарубіжної літератури «Sunflower», більшість з яких отримали сертифікати від організаторів гри. Учні 6-Б класу під керівництвом Беспальчук Наталії Юріївни взяли участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» і показали добрі результати.

Методичне об’єднання вчителів іноземних мов працювало протягом навчального року над впровадженням інноваційних технологій на уроках англійської і німецької мов. Учителі Вітрук Джемма Іоаннівна, Позняк Юлія Миколаївна, Колумбет Олена Костянтинівна під час відкритих уроків показали нові підходи, інтерактивні, інформаційні технології викладання англійської мови. Омельяненко Алла Іванівна брала активну участь у науково-методичному семінарі Київського університету ім. Бориса Грінченка «Традиції та інновації у навчанні іноземних мов молодших школярів», виступала у дискусії «Розвантаження програм початкової школи з іноземних мов: як адаптуватись до змін?». Вона працювала експертом над спрощенням програми з англійської мови для початкових класів, розробила методичні поради для зміни програми.

Педагоги методичного об’єднання проводили індивідуальну роботу з обдарованими учнями, шкільні олімпіади, конкурси-захисти учнівських наукових робіт, цікаві заходи під час предметного тижня і добились позитивних змін – у цьому навчальному році 14 учнів ліцею стали призерами районних олімпіад з англійської мови та німецької мови.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів продовжує навчально-виховний процес за педагогічною технологією «Росток» з предметів «Математика» і «Навколишній світ» в умовах нових освітніх стандартів. Педагоги активно впроваджують діяльнісну технологію навчання для формування ключових предметних компетенцій учнів. Голова методичного об’єднання вчителів початкових класів Маленко Ніна Анатоліївна брала участь у навчальному тренінгу НАПН України «Інтегративно-діяльнісна технологія у навчанні на прикладі науково-педагогічного проекту «Росток» у грудні 2016 року. Під час тижня початкової школи всі класи працювали над проектом «Таємниці мого родоводу». Творчі роботи учнів були представлені на виставці, яка не залишила нікого байдужим. Заступник директора з початкових класів Кіт Наталія Володимирівна доповіла на педагогічній раді у квітні про роботу початкових класів над цім проектом. Також у школі відбувся чудовий гала-концерт, присвячений родинному вихованню.

Протягом навчального року учні початкових класів брали участь у районних конкурсах і здобули такі перемоги:

Іванова Олександра, учениця 4а класу – 1 місце у районному етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика,

Пархоменко Василь, учень 4в класу – 2 місце у районному етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика,

Правосуд Анна, учениця 4г класу – 3 місце у районному конкурсі читців поезії Тараса Шевченка,

Єременко Артем, учень 4б класу – лауреат районного математичного квесту. Учні 2-Г та 4-Г класів брали активну участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» і показали позитивні результати.

Методичне об’єднання вчителів художньо-естетичного циклу працювало над науково-методичною темою «Формування загально навчальних компетентностей учнів на принципах гуманізації та особистісного підходу при викладанні предметів художньо-естетичного циклу». У своїй роботі вчителі кафедри використовують різні форми і методи колективної, групової та індивідуальної роботи. Протягом навчального року були проведені тематичні вечори та бесіди, які присвячувались різним суспільно-політичним подіям, державним святам, пам’ятним і знаменним датам у житті народів України. Серед них літературно-музична композиція до дня визволення Києва від німецько-фашистських загарбників, свято вшанування пам’яті воїнів-афганців, відзначення річниці Чорнобильської трагедії, Дня Пам’яті й примирення тощо. Під час тижня художньо-естетичних дисциплін проведені цікаві заходи: відкриті уроки мистецтва, музичного мистецтва ( Полянська О. В.), театральна композиція «За здоровий спосіб життя» (Ларченко Т. В.), святковий захід «Посвята в ліцеїсти» (Баранов С. В.), виховний захід «Зимове свято» (Слободянюк Т. В.), мистецький конкурс «Бонус + для допитливих» (Полянська О. В.), виставки творчих робіт учнів (Петров А. І., Сінькова Л. П., Жаровська А. В., Малюта І. М., Полянська О. В.). Педагоги підготували призерів районних олімпіад та творчих конкурсів: олімпіади з образотворчого мистецтва (Петров А. І.), олімпіади з трудового навчання (Сінькова Л. П., Малюта І. М.), конкурсів «Молодь обирає здоров’я», «Діалог держав», огляд загонів ЮІР, театрального конкурсу «Срібне джерело» (Ларченко Т. В.).

Педагоги ліцею брали активну участь у районному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» у двох номінаціях і стали переможцями цього конкурсу:

Гаврилюк Наталія Володимирівна, учитель початкових класів - 1 місце

Костюченко Олена Леонідівна, учитель біології – 2 місце.

Гаврилюк Наталія Володимирівна представляла Святошинський район на міському етапі й виступила достойно.

У ліцеї «ЕКО» № 198 протягом навчального року проводилась дослідно-експериментальна робота за науково-педагогічним проектом «Росток». Тема експериментального дослідження: «Впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до викладання навчальних дисциплін за інноваційно-педагогічною технологією «Росток».

В експериментальній діяльності задіяно 15 класів початкової школи, 5-в, 6-г, 7-б класи, 20 педагогів ліцею, а також практичний психолог ліцею.

Завдання реалізації експериментальної педагогічної програми:

- Створення умов максимального розвитку особистості учнів

- Апробація експериментальних програм і підручників з курсів «Математика», «Навколишній світ» (5-6 класи), «Хімія» (7 клас)

- Розробка діагностичних методик для проведення експерименту

- Моніторингові дослідження впровадження інтегративно- діяльнісного підходу до навчання за технологією «Росток»

- Психодіагностичні дослідження інтелектуальної, особистісно-мотиваційної сфер розвитку учнів

- Підвищення професійної компетентності педагогів- експериментаторів.

Моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів з математики, які проведені в формі перевірочної контрольної роботи, показали уміння учнів застосовувати формули скороченого множення, властивості степенів, розв’язувати рівняння з двома змінними, аналізувати систему двох лінійних рівнянь з двома змінними. Результати контрольних робіт на паралелі 5-х, 6-х, 7-х класів показали, що в класах-ростках 5-В, 6-Г, 7-Б якісний показник вище, ніж в інших класах.

Класи Кількість учнів Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень Якісний показник
32 20 10 2 - 93,8 %
25 2 13 9 1 60 %
33 17 10 5 1 81,8 %
28 10 11 7 - 75 %
29 3 13 11 2 55,1 %
32 4 12 13 3 51 %
27 - 14 8 5 52 %
30 18 7 4 1 83,3 %
26 9 11 6 - 76,9 %
28 9 14 3 2 82 %
19 2 7 7 3 47 %
30 4 3 8 15 23 %

Протягом навчального року проводилось психодіагностичне дослідження учнів 5-7 класів.

Мета дослідження:

- Визначення рівня загальнонавчальних компетентностей учнів

- Вивчення впливу проекту «Росток» на розвиток пізнавальних процесів та особистісної сфери учнів.

Програма дослідження складається із визначення рівня розвитку:

- Інтелектуальних здібностей

- Рівня розвитку творчого інтелекту

- Мотивації до навчання

- Самооцінки.

Інструментарій, застосований у процесі дослідження:

1) «Діагностика інтелекту» (Автори Ф. Гудінаф, Ф. Гарріс)

2) «Тест дивергентного(творчого) мислення» (Автор Вільямс)

3) «Дослідження самооцінки» (Автори Дембо-Рубінштейн, модифікація Прихожан)

4) «Модифікований варіант анкети шкільної мотивації» (Автор Н.Г. Лусканова).

Обстеженню підлягали наступні класи:

- 5-В клас (класовод Нечипоренко К.О.), 5-Б клас (класовод Костюченко О.Л.)

- 6-Г клас (класовод Нечипоренко-Воробйова С.О.), 6-В клас (класовод Охота С.К.)

- 7-Б клас (класовод Міщенко І.В.), 7-А клас (класовод Хлєбік Ю.В.)

Загальна кількість респондентів складала 175 учнів. З них 79 хлопчиків і 96 дівчат.

- В результаті психодіагностичного дослідження було отримано наступні дані ( коефіцієнт середнього бала):

Методики 5-В 5-Б 6-Г 6-В 7-Б 7-А
Мотивація за Н.Лусканової 4,36 5,32 5,21 4,74 5,32 5,59
Самооцінка за Дембо-Рубінштейном 7,07 7,65 7,34 7,68 7,41 7,15
Інтелект за методикою ГудінафГарріса 43,79 42,26 41,75 40,87 46,54 44,35
Тест дивергентного мислення 65,63 63,79 68,55 67,18 66,52 59,27

Таким чином, в результаті проведеного дослідження, можемо свідчити про низьку мотивацію до навчання, зниження самооцінки, обумовлені складністю навчальної програми та віковими особливостями розвитку дітей. Разом з тим, відмічено підвищення розвитку інтелекту та творчого (дивергентного) мислення в порівнянні із класами, які навчаються за звичайною програмою , що свідчить про позитивний вплив науково-педагогічного проекту «Росток» на пізнавальні здібності учнів.

З метою подальшого успішного оволодіння обраною професією в 2016-2017 н. р. в ліцеї «ЕКО» № 198 проводилось профільне навчання за такими напрямками:

-11-А – економічний профіль

-11-Б – економічний профіль

-11-В – філологічний профіль

-10-А - математичний профіль

-10-Б - економічний профіль.

Відповідно до річного плану роботи ліцею «ЕКО» №198 на 2016-2017 навчальний рік було організовано роботу з метою підтримки та розвитку інтелектуально і творчо обдарованої учнівської молоді. Розвитку інтелектуальних здібностей учнів сприяють такі складові в роботі ліцею:

- навчання учнів 1-7 класів за науково-педагогічним проектом «Росток»;

- використання інноваційних технологій на уроках педагогами ліцею;

- профільне навчання в старших класах;

- позакласна робота, яка включає предметні тижні, інтелектуальні конкурси, роботу наукового товариства учнів, проведення шкільних олімпіад, участь у районних та міських олімпіадах, конкурсах.

Виявленню інтелектуально обдарованих учнів сприяють учнівські предметні олімпіади. У шкільному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, який пройшов у ліцеї з 4 по 27 жовтня 2016 року, взяли участь 480 учнів 5-11-х класів. У районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні ліцею вибороли 124 призових місця з різних предметів. Відповідно до наказу РУОМС від 29.12.2016 року №402 «Про підсумки проведення П (районного) етапу та участь учнівських команд у Ш (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад серед учнів навчальних закладів району в 2016-2017 н. р.» ліцей «ЕКО» № 198 досяг найвищих результатів у командному заліку серед гімназій і ліцеїв району. На міському етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад ліцеїсти посіли 18 призових місць з різних предметів. Учень 9-Б класу Бурдейний Артем брав участь у Всеукраїнському етапі олімпіади з біології та посів 3 місце (учитель Кучеренко Н. О.).

З метою забезпечення інтелектуального розвитку учнівської молоді засобами науково-дослідницької роботи протягом навчального року працювало Наукове товариство учнів. Ліцеїсти 8-11-х класів працювали під керівництвом досвідчених педагогів ліцею в таких секціях: фізико-математичної, філологічної, суспільних наук, програмування, хіміко-біологічної, географії та економіки, іноземних мов. У складі Наукового товариства учнів ліцею «ЕКО» № 198 багато років працюють головний науковий співробітник Інституту вищої освіти Національної Академії наук України, доктор педагогічних наук Скиба Юрій Андрійович та завідуюча сектором Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНУ Гінетова Тетяна Леонтіївна.

12 грудня 2016 року була проведена ліцейська наукова учнівська конференція «Крок у науку». У ході конференції було заслухано 136 учнівських робіт, які брали участь у районному етапі МАН.

За підсумками роботи Наукового товариства учнів можна відзначити успішну роботу з підготовки учнівських науково-дослідницьких робіт до районного етапу таких методичних об»єднань ліцею:

-МО вчителів фізико-математичних дисциплін - 58 робіт

-МО вчителів української філології, світової літератури - 27 робіт

-МО вчителів природничих дисциплін - 36 робіт

-МО вчителів суспільних дисциплін - 7 робіт

-МО вчителів іноземних мов - 8 робіт.

На районному етапі конкурсів-захистів Малої академії наук ліцеїсти посіли 127 призових місць, показавши найкращі результати серед навчальних закладів Святошинського району. В міському етапі МАН учні ліцею вибороли 14 призових місць, а 4 ліцеїсти відзначені грамотами Київської Малої академії наук за активну участь у міському етапі. Учениця 11-А класу Чупрій Діана стала дворазовою переможницею Всеукраїнських етапів конкурсів-захистів Малої академії наук «Дослідник»: 1 місце в секції «Всесвітня історія» та 2 місце в секції «Правознавство». За високі досягнення Діана відзначена персональною стипендією Київської міської ради.

Учні старших класів ліцею у квітні 2017 року брали участь у Міжнародній фізико-математичній олімпіаді, яка проводилась у Польщі (місто Велюнь). Наш учень 11-А класу Артем Кравець виборов 1 місце в цієї олімпіаді (учитель Зінькова Л. В.).

З метою розвитку творчих обдарувань дітей у ліцеї проводяться факультативні заняття зі сценічного мовлення, працюють гуртки естетичного і спортивного напрямків. Протягом навчального року ліцеїсти брали участь у багатьох творчих конкурсах, у яких також маємо перемоги.

Методичне об’єднання вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури (голова МО – Гончарук Л. М.) пишається своїми переможцями. У районному етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика призерами стали 20 учнів 5-11 класів ліцею. У районному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса .Шевченка призові місця посіли 9 учнів 5-10 класів ліцею. Учениця 8-В класу Шойко Ганна виборола 1 місце у районному етапі конкурсу читців поезії Тараса Шевченка (учитель Гончарук Л. М.), а учень 11-В класу Сопкін Гліб – 2 місце у районному етапі конкурсу читців поезії Василя Стуса (учитель Баранов С. В.). Учителі Грідіна Ірина Іванівна і Ковбасенко Людмила Василівна залучили 152 учня ліцею (5-11 класи) до участі в творчому конкурсі із зарубіжної літератури, більшість з яких отримали сертифікати від організаторів конкурсу. Учні 6-Б класу під керівництвом Беспальчук Наталії Юріївни взяли участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» і показали позитивні результати.

Методичне об’єднання вчителів природничих дисциплін розвиває інтелектуальні здібності учнів шляхом активної участі у природознавчих конкурсах «Геліантус», «Колосок». У конкурсі «Геліантус» взяли участь 26 учнів 9-Г класу (учитель Чумальчук Т. П.), а в конкурсі «Колосок осінній» - 22 учня 5-Б класу (учитель Костюченко О. Л.). Голова методичного об’єднання вчителів природничих дисциплін Недбайло Людмила Олександрівна організувала в ліцеї проведення загальношкільного природознавчого конкурсу-свята «Україна – понад усе!», який готували учні 5-х та 10-х класів.

Ліцей «ЕКО» № 198 пишається своїми спортивними досягненнями. Ліцеїсти брали активну участь у всіх спортивних та військово-патріотичних заходах, які проводились у Святошинському районі протягом навчального року, та посіли 1 місце в Спартакіаді серед навчальних закладів району (голова методичного об’єднання вчителів фізичної культури – Тафапольська Г. О.). Багато перемог принесли учні ліцею у районних військових змаганнях. Також 1 місце учні вибороли у міському етапі військово-спортивних змагань «Снайпер столиці» (учитель Кирсенко Л. В.).

За підсумками роботи у 2016-2017 н. р. Наукове товариство учнів ліцею «ЕКО» № 198 нагороджено грамотою Президії Київського територіального відділення Малої академії наук України. У травні 2017 року в ліцеї проведено свято, під час якого всі учні-переможці олімпіад, конкурсів-захистів Малої академії наук, творчих конкурсів були нагороджені грамотами районного управління освіти, цінними подарунками. Аналіз роботи з обдарованими учнями показує, що ефективна робота педагогічного колективу ліцею сприяє досягненню високих результатів в розвитку особистості, творчого потенціалу ліцеїстів.

Протягом навчального року в рамках Міжнародної програми «Від Дніпра до Варти» підтримувались партнерські зв'язки між ліцеєм «ЕКО» № 198 та польським ліцеєм їмені Т. Костюшка міста Вілюнь. З 8 по 13 квітня 2017 року група учнів та педагогів ліцею «ЕКО» № 198 на чолі з директором Олександром Борисовичем Недбайлом відвідала місто Вілюнь (Польща) з метою участі у Міжнародній учнівській фізико-математичній олімпіаді. Ліцеїсти повернулися додому з перемогою – учень 11-А класу Кравець Артем посів 1 місце в цієї олімпіаді. Його підготувала учитель-методист ліцею Зінькова Лариса Вікторівна. Артем нагороджений грамотою районного управління освіти, молоді та спорту.

Ліцей кожного року бере активну участь у районному конкурсі-фестивалі «Діалог держав: партнерство в освіті». В цьому навчальному році театральний колектив ліцею під керівництвом художнього керівника Ларченко Тетяни Володимирівни представляв на районному конкурсі-фестивалі «Діалог держав: партнерство в освіті» країну-міжнародного партнера Польщу і посів 2 місце.

В рамках розвитку співпраці з сільськими школами ліцей «ЕКО» №198 підтримує дружні зв’язки з Коцюбинським гуманітарним ліцеєм Ірпінської міської ради (директор - Нетяга Тамара Анатоліївна). Адміністрація ліцею «ЕКО» № 198 обмінюється досвідом методичної та виховної роботи з адміністрацією Коцюбинського ліцею.

Виховний процес у ліцеї «ЕКО» №198 у 2016-2017 н.р. будувався на взаємній співтворчості педагогів і учнів, на визнанні пріоритетів сьогодення – нестандартних проектних технологій, які забезпечують розвиток компетентності особистості та індивідуальної життєтворчості.

Ліцей «ЕКО» №198 - це заклад, який постійно розвивається, а виховний процес увесь час удосконалюється, розумно змінюючись. Принцип постійного оновлення – це ключовий момент у процесі освоєння нових технологій, методик навчання і виховання, зміни організаційних і психологічних структур. У 2016-2017 навчальному році відбулися нові заходи, присвячені Дню добровольця, Дню вишиванок, вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті «Героїв Небесної сотні», «Модель випускника ліцею», конкурс «Кращий оратор». Розроблені й проведені акції «Я – господар ліцею», «Шкільне подвір’я», «Піклуємося про птахів», «Допоможи нужденним».

Були проведені години творчого спілкування патріотичного спрямування: «Щоб у серці жила Батьківщина», «До - 25 річчя незалежності України», «Обрядова культура України», «Весняні традиції українців», «Меценат України».

Велика увага приділялась годинам спілкування загального спрямування: «Твоє майбутнє в твоїх руках», «Діловий етикет і мистецтво спілкування», «Традиції та цінності моєї родини», «Галерея великих мистецтв».

Учні 10-11 класів відвідали «Дні відкритих дверей економічного університету ім..Вадима Гетьмана», а також ознайомились з мережою вищих навчальних закладів м.Києва.

Ліцей протягом навчального 2016-2017 року відвідали міста: Вінницю, Кам’янець-Подільський та місто Хотин, Львів, Одесу, м.Сваляву. Не лише цікавими були екскурсії до Молодого театру на вистави «Кайдаші», «Сватання на Гончарівці»; до театру на Липках «Лісова пісня», а також екскурсія до музею театрального мистецтва «Театр корифеїв» та виставку картин художника О.Гнилицького в Мистецькому Арсеналі.

Активізували роботу загону «Юний пожежник» та загону юних інспекторів дорожнього руху «Крутий віраж». У районному конкурсі ЮІР посіли 1 місце і брали участь у міському фінальному конкурсі. Важливо відзначити про тиждень здоров’я та День Цивільної оборони в ліцеї. Під час тижня були проведені просвітницькі бесіди з дівчатами 6-7 класів «Відверті розмови» (спільно з Центром планування сім’ї та працівниками медичних установ). Крім того, розробили пам’ятки для учнів щодо дотримання правил безпечної поведінки на дорозі, в транспорті, під час масових заходів та в громадських місцях.

Впровадження проектних технологій в ліцеї дозволило забезпечити процес дозвілля творчим та індивідуальним. Розширився пошук перспективних підходів до оновлення змісту і форм організації дозвілля учнів.

З цією метою виховна робота здійснювалась відповідно до річного плану ліцею за такими напрямками:

-національно-патріотичне виховання;

-профілактика правопорушень та негативних проявів серед учнів;

-формування навичок здорового способу життя;

-участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства»;

-правове, превентивне виховання;

-розвиток учнівського самоврядування «Велас»;

-запобігання злочинів ксенофобії, расової, етнічної і статевої дискримінації.

Ліцей має системний характер національно-патріотичного виховання. З першого по одинадцятий клас вивчались символи, оберіги України, основні закони нашої Держави.

Стали традиційними такі дати, як День партизанської слави, участь у Тижні пам’яті жертв Голодомору в 1932-1933р.р. в Україні. На честь визволення Києва від фашистських загарбників були проведені уроки мужності, куди були запрошені ветерани Другої світової війни. Стали постійно- діючими операції «Ветеран», «Турбота», конкурс пісень воєнних літ. На день Збройних Сил України провели трудові десанти в оселях ветеранів V мікрорайону. Добре зарекомендували себе такі заходи, як-от: «Кривава ріка пам’яті», присвячена Дню Бабиного яру, свято Покрови-свято українського козацтва.

Особливо хотілося б відзначити традиційний патріотичний захід «Україна понад усе!», у якому було задіяно близько 300 учнів. Ліцейна спільнота з радістю зустрічала гостей: голову Всеукраїнської спілки воїнів АТО Ткаліча Тараса, кіборга Моругу А.Ф та їх побратимів. Ткаліч Тарас вручив педколективу ліцею грамоту президента Петра Порошенка за самовіддане служіння українському народові, сумлінне і бездоганне виконання службового обов’язку під час захисту суверенітету і територіальної цілісності держави з нагоди Дня Захисника України. Треба відзначити, що ліцей плідно співпрацює з військовими частинами в АТО: А-3297 (підполковник Кабал Ю.М.), Артрозвідка (26 бригада), 93 бригада, Перший дивізіон САУ -43 бригади, 39 ОМПБ.

Змістовним і патріотичним став захід, присвячений 75-річчю пам’яті загиблих у Бабиному Яру. Всіх вразила режисерська постановка музично - літературної композиції, невідомі раніше відеокадри щодо загибелі біля 200 тисяч єврейського населення.

Учнівське самоврядування «Велас»

Складовою частиною виховної роботи в школі є учнівське самоврядування –магістрат «Велас», який очолювала Карташова Анастасія –учениця 10-А класу.

Структурні підрозділи магістрату складаються з центру дисципліни і порядку, прес-центру, центру освіти, центру спорту, охорони життя та здоров»я, центру організації ліцейських свят, центру по роботі з молодшими школярами.

За методом «Рівний-рівному» агітбригада учнівського самоврядування виступила перед учнями початкової школи на тему: «Геть байдужий світ щодо здоров’я». У цьому році був запроваджений виховний захід на тему: «Всесвітній день без інтернету»- «Безпечне спілкування». 9-А клас оголосив і провів конкурс «Найдосконаліший режим дня».

Хотілося б відзначити заходи щодо проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Методичне об’єднання класних керівників (відповідальна Василенко Н.Г.) провели тренінг для вчителів на тему: «Жорстока поведінка: форми виявлення, профілактика». Паралель 8-х класів підготувала, й провела дискусію на тему: «Ні! насильству у школі та суспільстві». Учні 5-6 класів взяли участь у виставці-конкурсі малюнків «Світ без насильства». Вчитель історії Козич Р.М. разом з учнями 10-х класів провів науково-практичну конференцію «Молодь проти злочинності та насильства». Досить актуальною була медіагодина «Нехай сльоза бринить від щастя, а не від насильства в сім»ї». Заслуговують на увагу твори-роздуми на тему: «Захистимо себе від фізичного та психологічного насильства». Гуртківці «Ізостудії» (керівник Петров А.І.) взяли участь у конкурсі плакатів «Насильство –це захололий вогонь душі».

Магістрат ліцею «Велас» провів у 1 семестрі три благодійних солодких ярмарки. На зібрані кошти закупили воїнам АТО солодощі, продукти харчування, консервацію, предмети індивідуальної гігієни, теплі речі, спортивні костюми, рукавички, рушники, шапки та теплу білизну (всього відправили 16 посилок).

Дітям із «сірої» зони відправили 7 посилок з новорічними кондитерськими подарунками, іграшками та книжками. У квітні відправили учням Авдіївки 8 посилок: художню літературу, канцтовари, іграшки, одяг, солодощі.

Учні нашого ліцею взяли участь у Новорічній акції «Подаруй дитині книжку, подаруй дитині іграшку» та у районному ярмарку. присвяченому Дню Святого Миколая. Учні 5-9 класів зібрали для вихованців сімейного дитячого будинку Київської області, селище Польове, все необхідне для навчання і проживання.

До складу магістрату ліцею входить волонтерська група «Гарячі серця», вони допомагають учням нашої школи з обмеженими фізичними можливостями і тяжкими хворобами. Так Калюжній Крістіні були зібрані кошти для лікування в Італії. Підтримали і Даніїла Красовського. Для цього проводили солодкі ярмарки, здавали макулатуру.

Члени магістрату ліцею «Велас» взяли участь у районному конкурсі шкільних рад учнівського самоврядування «Найкраща організація шкільного самоврядування». І хоча ми не зайняли призове місце, наш виступ сподобався учасникам конкурсу. Учнівське самоврядування взяло участь у Х фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я», де вибороли 1 почесне, призове місце. До того ж редколегія інформаційного вісника «Екоінформ» випустила за 2016-2017 н.р. п’ять номерів газети з різної проблематики. Треба відзначити, що ліцейна газета справді цікава і користується популярністю як в учнів, так і серед батьків і вчителів. Величезна робота була проведена щодо останнього номера газети. Магістр учнівського самоврядування і головний редактор газети Карташова Анастасія присвятила цей випуск перемогам Малої Академії наук України, де наші учні здобули призові місця в місті та у Всеукраїнських конкурсах. Величезна робота була проведена учнівським самоврядуванням в акціях: «Милосердя», «Ветеран живе поруч». Для ветеранів війни і праці 5 мікрорайону Святошинського району було проведено 4 концерти і свято Дня Благодійника. А завдяки акції «Турбота» ветерани отримали значну допомогу: ліцеїсти закуповували продукти харчування, медичні препарати, викликали за потребою лікарів.

Завдяки магістрату вже три роки поспіль ми допомагаємо воїнам АТО на Донбасі 93 бригаді, в/ч 3297, зв’язківцям жіночого кримського батальйону, 26 бригаді-артрозвідки, 1дивізіону САУ-43 бригаді. Надсилаємо продукти харчування, одяг, ліки, батарейки для приборів нічного бачення, картки для мобільних телефонів. Весною відправили 30 посилок.

Ми маємо від наших друзів- захисників Вітчизни подяки, диски із побажаннями бійців, фотографії, які зберігаються в музеї історії школи. А ще морські піхотинці із Севастополя надіслали нам прапор зі своїми підписами для збереження. Вони, як ми, вірять і сподіваються, що Крим буде у складі України. Саме тоді прапор знайде своїх господарів. Слава Україні! Героям слава!

Агітбригада магістрату провела такі заходи, як–от: «Молодь проти наркоманії й СНІДу», «Життя без паління», «Правовий брейн-ринг», новорічне свято «Казковий карнавал», «День гумору», а також взяли участь у Всеукраїнській доброчинній акції «Добро починається з тебе» (озеленення території школи).

Магістрат активізував роботу щодо інформаційного обслуговування сайту ліцею. Ми – активні учасники проекту «Ветеран живе поруч»: 200 ветеранів Великої Вітчизняної війни, ветерани праці, інваліди п’ятого мікрорайону Святошинського району завжди присутні на таких заходах, як: «День благодійника», «День захисника Вітчизни», «День людей похилого віку», «8 березня», «День Перемоги».

Стали традиційними акції: «Твори добро, бо ти людина!», присвячена Дню інвалідів, «Добро і милосерд’я - це два крила» (ярмарок солодощів для благодійних цілей).

За ініціативою учнівського самоврядування було проведено 11 благодійних ярмарок. За вилучені кошти були закуплені предмети індивідуального вжитку, одяг, ліки для бійців АТО.

У цьому році виникла нагальна потреба провести бесіди щодо небезпеки соціальними мережами. Члени учнівського самоврядування провели цикл бесід: «Синій кит», «Розбуди мене о 4.20», «Хто швидше перебіжить дорогу».

Припав до душі і соціальний форум-театр «Хто ти, багатоликий Інтернет?» і відеопрезентація «Світ впаде, як розщепити руки» до Всесвітнього дня толерантності. Всі ці заходи сприяли розвитку учнівського самоврядування та визначення їх особистісного внеску в розвиток управління навчальним закладом.

Формування навичок здорового способу життя

У ліцеї розроблена просвітницька програма «За здоровий спосіб життя». Магістрат ліцею «Велас» проводив роз’яснювальну та профілактичну роботу у формі агітбригад. У своїх виступах використовували адаптовану інформаційну продукцію, відеоматеріали. Учні 9-Б класу підготували виступ на тему: «Згубним звичкам скажемо: Ні!», дебати «Проблема шкідливих звичок для учня». Паралель 10-х класів провела «Антиалкогольний КВК». 9-В клас взяв участь у шкільній конференції «Ми – проти СНІДу. Ми –за здоровий спосіб життя». А 11-ті класи взяли участь у конкурсі комп’ютерних малюнків «Бути здоровим модно!».

Цікавою була зустріч з представниками громадської організації «Здорове людство». Учні з 5 по 11 клас ознайомилися з освітньою програмою з питань протидії поширенню ВІЛ-СНІДу. Учні 9-10 класів беруть участь у курсі казкотерапія для ВІЛ-інфікованих дітей.

Активно проходив тиждень милосердя й турботи «Повір у себе», присвячений Міжнародному Дню інвалідів. 14 учнів нашого ліцею отримали подарунки: книжки, ігри і турботу.

Заслуговує на увагу конкурс учнівських карикатур «Шкідливі звички та їх наслідки», Тиждень здоров’я: «Здоров’я дітей- здоров’я нації». У зв’язку з тим, що епідемія ВІЛ/СНІДу охопила весь світ і забрала понад 20 мільйонів життів і щодня у світі інфікуються близько 6 тисяч юнаків і дівчат, у ліцеї запрацював проект «Школа проти СНІДу». Запроваджені профілактичні програми, які спрямовані на формування життєвих навичок, які здатні убезпечити молодь від зараження. На базі 9-Б та 9-В класів була створена агітбригада, яка провела такі заходи: «СНІДофобія», «Відкритий мікрофон» на тему «Ризики і проблеми підліткового віку»

Заслуговує на увагу програма постійно- діючого семінару для класних керівників на тему: «Шляхи подолання педагогічної проблеми виховання з питань здорового способу життя та створення «зони безпеки» навколо підлітка»:

-систематичний аналіз кожного факту щодо тютюнопаління;

-участь у Всесвітньому дні без тютюну;

-листи-підтримки до інфікованих співвітчизників;

-роз’яснювальна робота щодо алкоголю, як психотропного наркотика;

-соціолого-психологічний моніторинг причин поширення наркоманії, пияцтва в учнівському середовищі.

Протягом навчального року педколектив ліцею вживав заходи до вдосконалення нормативно-правової бази з питань здорового способу життя.

У школі працювало сім спортивних гуртків, які залучали дітей до спортивно-масової роботи.

Першого грудня у ліцеї був проведений «Урок солідарності та толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ-СНІД».

Очікувані результати були вражаючими:

-вся школа була охоплена інформацією про Всесвітній день солідарності з людьми, які інфіковані;

-проведені диспути, які були направлені проти СНІДофобії. та проявів дискримінації;

-був написаний лист-заклик щодо протидії поширення епідемії.

Стали традиційними зустрічі з працівниками інституту проблем наркоманії і наркозлочинності. Особливо запам’яталися бесіди «Діагностика і лікування наркоманії», «Життя в світі, де є ВІЛ».

Правове виховання за проектом «Школа-територія прав ліцеїста»

У ліцеї «ЕКО» №198 є пріоритетний напрям –правове виховання. Це уроки права, засідання правничого клубу «Закон і підліток». У грудні пройшов тиждень правового виховання. Проведені цікаві дискусії на теми; «Я і соціум», «Основи правосвідомості особистості». Стала традиційною індивідуальна робота з учнями, схильними до девіантної поведінки. В ліцеї працює консультпункт «Виникло питання». У грудні відзначили Міжнародний день прав людини. Була проведена науково-практична конференція на тему: «Наші права – щасливе дитинство». Відбулося анкетування «Я і закон», моніторинг «Мої права у моєму суспільстві», вікторини «Що таке громадські цінності». 11-В клас підготував мультимедійну презентацію «Декларація прав людини» та матрицю ідей «Йдемо до Євросоюзу».

Педколектив ліцею приділяє велику увагу профілактиці правопорушень серед дітей та підлітків. Протягом першого півріччя підтримувались творчі зв’язки із дільничним інспектором та кримінальною міліцією Святошинського району. Учні прослухали цикл лекцій «Дитяча агресія- павутиння конфліктів», «Девіантна поведінка. Причини і наслідки». Зарекомендували себе перегляди відеолекторіїв «Гендерна рівність: правове забезпечення і реальність». Класні керівники використовували у своїй роботі цілісний підхід до справи профілактики правопорушень, використання громадської думки, методів переконання. Були дієвими рейди-перевірки випадків куріння на території школи і дотримання єдиних шкільних правил та обов’язків учнів, зустрічі з працівниками правоохоронних органів району.Вже кілька років поспіль ми берем участь у Всеукраїнській акції: «16 днів проти насильства». Це і проведення «круглого столу» з лідерами учнівського самоврядування на тему «Що таке жорстока поведінка?», тренінг для учнів «Будьмо толерантними», «Ні-насильству у школі та суспільстві» і дискусійний клуб «Як зупинити насильство в Україні». Кожен клас отримав «Пам’ятку жертви сексуального насилля» і взяв участь у тренінгу «Як уникнути сексуального насилля».

Правова виховна система ліцею була побудована на дотриманні таких педагогічних принципів, як гуманізм, виховання та педагогіка співробітництва. Для реалізації правової концепції виховної роботи постійно впроваджуються творчі цільові програми, які визначають головні виховні завдання. З метою пропаганди здорового способу життя та профілактики попередження правопорушень були проведені лекційні заняття та тренінги для учнів, спрямованих на розуміння шкоди, що завдається вживанням алкоголю, тютюну, наркотиків і його наслідків для здоров’я підростаючого покоління.

Залюбки учні нашого ліцею відвідали музеї: ім.Лесі України, П.Тичини, історії України, М.Булгакова, аптеки. На осінніх канікулах відбулися поїздки до санаторію «Сонячне Закарпаття» у місті Свалява (відпочинок і лікування).

Художньо-естетичний напрям виховання

Педколектив ліцею, естетичний центр пишається тим, що виховна система ліцею дає право вибору та альтернативність ліцеїстам у розвитку творчих здібностей. Для цього використовували потенціал клубів, студій, творчих об»єднань, волонтерських груп та гуртків. Все це дозволяло учням брати участь в оглядах художньої самодіяльності та в районних конкурсах. Цей рік був насичений концертними програмами: «День партизанської слави», до Дня вчителя, «Захисника Вітчизни», «Дня визволення Києва», «Посвята в ліцеїсти», «Ванільна заметіль»(Новий рік) вистава «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», «Їх покликав Афганістан», «Свято жінки», «Доля моя вишивана»,«День примирення, «Чорнобильський вітер по душах мете», «Україна понад усе!», «День благодійника», «Кривава ріка пам’яті», «Бабин Яр».

16 лютого 2017 року в ліцеї «ЕКО»№198 відбувся урочистий захід, присвячений виведенню радянських військ з Афганістану. У фойє актової зали гості ознайомилися з фотовиставкою та стінними газетами на тему: «Афганістан болить в моїй душі». Гості зустрілися з матір»ю Шахмат Тараса, випускника нашої школи, який загинув в Афганістані. Шахмат Валентина Володимирівна, поділилася спогадами про свого сина, про пекучий біль, який назавжди поселився в її оселі.

Захід розпочався в актовій залі ліцею. На сцені - символ війни в Афганістані: чорний тюльпан і чотири лебедя, які прощально помахують крилами, наче летять у безсмертя. На столі стоять чотири солдатських портрета: Маліннікова Олександра, Шахмат Тараса, Котовича Віктора і Глухова Олександра. Всі вони - хлопці з вулиці Зодчих. Так сталося, що покотилася з неба їхня зірка. Лишилась лише печаль згорьованих матерів, котрі з дня в день голубками кружляють над могилами своїх синів. Але, любі наші, не крайте свого серця! Ваші сини з нами, отут в школі. Ось їх портрети, спогади вчителів, пам”ять і стипендія.…адже ваші сини назавжди з нами.

Захід розпочався цікаво підібраними відеосюжетними матеріалами щодо війни в Афганістані. Магістрат ліцею «Велас» та учні 9-Б класу підготували літературно-музичну композицію «Їх покликав Афган». Ліцеїсти розповідали про тих, хто не повернувся додому, хто не скуштував маминого хліба, хто не пройшов тією стежиною, якою вранці колись йшов до школи.

Зі сцени лунала висока поезія про мужність і безсмертя, про честь і славу.

У березні відзначався Міжнародний день театру. Гуртківці театрального колективу «Веселинка» разом з керівником Ларченко Т.В. підготували історичну презентацію щодо українського театру. Ліцеїсти поринули в Х1 століття на відомі театральні вистави слов”янських скоморохів, дізналися про вертепи-мандрівки театру маріонеток.

Хочеться відзначити виставу «Вечори на хуторі біля Диканьки», яку підготував театральний гурток «Веселинка».

На конкурсі «Доля моя вишивана» ліцеїсти отримали нагороди за виступ. Напередодні конкурсу учні підготували різноманітні вишивані роботи, картини, серветки, рушники і навіть вишиванки. У відгуках наших гостей було відзначено єдність стилістичного образу та високу техніку вишивання.

Пробою пера стала сюжетно-рольова гра «Талановита ліцейна сім»я».

У ній брали участь чотири родини з 7 та 8 класів. Уболівальниками були учні цих паралелей, які дізнались про талановитих та успішних батьків. Це не був розважальний захід: говорили про людське життя неповторне й звичне, радісне і сумне, сповнене глибоких переживань і солодких, як мед, перемог, досягнень, визнання…

Особливо хотілося відзначити ефективність проекту «Талант в епіцентрі». Юні художники ліцею під керівництвом координатора проекту Петрова А.І. співпрацюють з благодійним фондом «Ліга Меценатів Гуманного Дитинства».

Художник – педагог Петров А.І. провів майстер-клас для відвідувачів виставки у «Софії Київській». Завдяки цьому заходу у нас з»явились нові партнерські відносини зі школами м.Києва та спілки художників України.

Крім того, юні таланти підготували тематичні малюнки на тему: «Україна моя Україно!» для дітей, які мають онкологічні захворювання.

Плідною була робота у музеї історії школи, де працювала постійно діюча експозиція фотоматеріалів, літератури, яка ілюструвала події української революції 1917-1921 років, а також «круглий стіл» для старшокласників «Національно-визвольні події 1917-1921 років». Учні 10-А класу провели операцію «Пам’ять» - поповнення літопису шкільного музею. Вперше були проведені такі заходи, як-от: соціальний ринг на тему: «Це солодке слово – ліцеїст», вечір запитань та відповідей «Як стати лідером», трибуну вільних думок «Міцні знання –гарантія успіху». Прикладом для виховання став турнір знавців хороших манер. Ліцеїсти беруть за взірець життя своїх рідних і близьких людей, історичних, національних, відомих діячів науки і політики. Це дало поштовх для складання плану виховної роботи на наступний навчальний рік з урахуванням конкретних світоглядних понять і поглядів.

Отже, естетичний центр спрямував свою роботу на розкриття творчого потенціалу учнів ліцею.

Навчально-методична робота

У 2016-2017 н.р. на високому організаційно-методичному рівні працювала «Школа молодого вчителя». Проведено сім тематичних занять, як-от: «Портфоліо класного керівника», «Соціальне товариство – засіб розвитку виховної системи», «Професійна позиція педагога як умова розвитку особистості дитини», «Технологія проектування виховної системи», Моральне та громадське виховання», «Профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі», «Стратегії тренінгового навчання». Вже стали традиційними такі заходи, як посвята в педагоги, тиждень молодого класного керівника.

У квітні місяці була проведена педагогічна рада з питань виховної роботи «Роль школи у створенні виховного середовища, сприятливого для становлення зростаючого патріота України».

На засіданнях методичної ради були розглянуті такі питання, як: «Використання можливостей діагностико-корекційної роботи для профілактики насильства у школі», «Родинно-сімейне виховання і педколектив ліцею», «Концептуальні засади правового і превентивного виховання», «Шляхи та способи активізації центру позаурочного простору».

Сім»я та родинне виховання (робота з батьками)

Важливим елементом виховної системи є сім»я, бо саме вона є джерелом і берегинею народних звичаїв. Увесь розвиток іде від роду до родини, від родини до України.

Батьки допомагають вчителям порадою і справами, піклуються, щоб ліцей став осередком української культури, добра, людяності; пробуджують у дітей бажання знати і любити свій рід, рідну мову, історію свого краю, виховують повагу до праці.

Основними формами співробітництва є: лекції, бесіди, обмін досвідом, прес-конференції, вечори-запитань і відповідей та презентації.

У вересні 2016 року відбулася батьківська конференція на тему: «Спільна діяльність школи і сім»ї з виховання учнів». У листопаді відбулася «Самопрезентація ліцею». Батьки дізналися про традиції школи, творчі та навчальні досягнення учнів, про учнівське самоврядування «Велас», про плани на майбутнє. Позитивно зарекомендувала себе школа соціально-педагогічних знань «Любисток». Були прослухані лекції: «Школа здоров’я і розвитку дітей», «В здоровому тілі –здоровий дух», «Сучасна освіта 2017 року», «Сімейні традиції».

Разом з батьками були проведені доброчинні заходи, акції «Від серця до серця», «Подаруй іграшку, подаруй книжку», проведення творчого конкурсу «Європа та світ», презентація «У кадрі ми і наші батьки». Учні ліцею разом з батьківським комітетом школи та піклувальною радою почали розробляти варіант «Конституції школи».

Надана психолого-педагогічна допомога в розв’язанні складних сімейних проблем (підлітковий вік, профілактика формування шкідливих звичок та правопорушень). Були проведені бесіди з батьками, класні години з учнями щодо проявів суїциду в молодіжному середовищі. У березні 2017 року була проведена бесіда для батьків на тему: «Заохочення та покарання дітей в сім’ї». А у травні 2017 р. відбулася батьківська конференція на тему: «Сутність взаємодії сучасної сім’ї та школи». У конкурсі «Співуча родина» взяли участь 18 сімей. Їх виступ сприяв залученню нових конкурсантів, появі нових творчих родин. Також відбувся тиждень відкритих дверей ліцею. Батьки мали можливість відвідати навчальні уроки, творчі заходи, гуртки та творчі об»єднання.

Завдяки співпраці з батьками ми оволоділи навичками співробітництва і уміння працювати в одній команді. Це дозволяє складати програму спільних дій, обмінюватись цікавою інформацією, проводити декади родинного виховання, зміцнювати зв’язки з вчителями-предметниками.

Партнерські відносини з родинами допомагають нам забезпечити виховання успішного учня та вироблення у нього навичок безпечної поведінки, стійкості до негативних явищ.

На жаль, реалії сучасності стверджують, що батьки все більше намагаються перекласти на школу всю відповідальність за виховання і розвиток своїх дітей. Саме тому центр соціально-психологічної адаптації розробив цілу низку дій, які привернули батьків до школи. Кожен класний керівник за місяць наперед відправляє повідомлення про дату та тематику батьківських зборів.

Почастішало проведення родинних свят з випуском стіннівок, сімейних альбомів, виставок декоративно-прикладного мистецтва.

На день визволення Києва від нацизму учні принесли фотографії своїх дідусів, які визволяли наше місто. Стали класичними зустрічі з батьками щодо профорієнтаційної роботи на тему: «Я - юрист», «Я - водій», «Я - слюсар».

За рік було проведено три батьківські конференції: «Превентивне виховання, формування здорового способу життя пріоритетні напрямки, виховання школярів», «Педагогічна взаємодія з батьківською громадськістю». Відбулася зустріч з працівниками правоохоронних органів на тему: «Про співробітництво батьків, педагогів, дітей».

Таким чином, можна констатувати, що протягом 2016-2017 навчального року виховна система ліцею створила максимально сприятливі умови щодо попередження асоціальної поведінки учнів, набуття достатнього життєтворчого потенціалу. В основу виховної системи школи покладена концепція особистісно зорієнтованого виховання та педагогіка і психологія життєтворчості, які передбачають активне залучення ліцеїстів до виховного процесу на засадах співпраці, діалогу, партнерства, високої вимогливості та глибокої поваги, взаєморозуміння.

Цікавою знахідкою педколективу стало ведення класних альманахів. Це своєрідна історія класу, до якої записуються не тільки значущі події, а й незначні дрібниці, а саме: гостини в бабусі, мамина вишиванка, допомога стареньким сусідам. До роботи зі створенням альманаху залучені батьки. Вони входять до складу редакційної колегії. Для школи це дуже важливо, адже ми поповнюємо фонд музею історії школи.

Вінцем навчального року є великі шкільні родинні свята: «Про що розповів сімейний альбом», «Нічого не хочу на світі, лишень аби мати на білому світі жила»(до Дня матері), «Ніхто не забутий, ніщо не забуте!» (до Дня примирення). До цих свят були підготовлені виставки малюнків, фоторепортажі.

Результативність роботи гуртків та секцій

У ліцеї «ЕКО» №198 працює 12 гуртків: 7 спортивного спрямування, 5 естетичного. Хочеться відзначити результативність таких гуртків та секцій:

-гурток з волейболу виборов Ш місце у районних змаганнях (хлопці, дівчата) (керівник Тафапольська Г.О.);

-гурток з футболу виборов у районних змаганнях П місце та три третіх місць (керівник Кобилянський В.О.);

-члени спортивних гуртків брали участь у районній спартакіаді шкіл Святошинського району, де посіли 1 місце;

-члени гуртка з баскетболу зайняли 2 місце у районному заході (керівник Обуховський П.В.);

-члени гуртка «Юнкор» вибороли Ш місце у міському конкурсі «Прес-бій» (керівник Чамара Т.С.);

-Гурток «Захист Вітчизни» (керівник Кирсенко Л.В.)відзначив свою роботу багатьма перемогами у таких змаганнях:

- 2 місце – районні змагання до Дня Захисника Вітчизни, - 3 місце у районних змагання «Джура»;

-2 місце у районних змаганнях зі стрільби на кубок ТСО;

-1 місце у районних змаганнях серед дівчат до Дня 8 березня;

-3 місце у районних змаганнях з військового багатоборства;

-1 місце – міські змагання «Снайпер столиці».

Центр соціально-психологічної адаптації

Соціально-психологічна служба ліцею «ЕКО» №198 впроваджувала та систематизувала досвід роботи стосовно вивчення та розвиток рівня інтелектуальних здібностей учнів; провела роботу з виявлення здібностей, нахилів, обдарувань, що допоможе учневі в подальшому вибрати профіль навчання та майбутню професію.

· Соціально-психологічна служба приділяла особливу увагу дітям різних соціальних категорій, які потребують допомоги та підтримки; виявляла дітей, що відчували труднощі у навчанні, спілкуванні, мали проблеми у поведінці і ознаки емоційних розладів, як можливої «групи ризику».

· Продовжували виховання в учнів толерантного ставлення до представників інших національних меншин, почуття патріотизму, демократичних цінностей;

· Поглиблювали знання учнів про насильство, їхні види і опрацювання у формі тренінгів способам, як можна протистояти насильникам;

· Працювали над програмою «Сімейна розмова»;

· У роботі з батьками розглядали питання шкідливості надмірного захоплення дітьми інтернет-середовище, а також як альтернативу – бесіди на тему – організації дозвілля дітей;

· Інформаційно – консультативне заняття з елементами тренінгу з протидії торгівлі людьми “Станція призначення – Життя” з переглядом документального фільму (учнів - 189 , батьків - 257, педпрацівників -24);

· Провели інформаційно – консультативний лекторій для батьків «Проблема насильства в сім’ї» + відеокліп «СТОП – НАСИЛЬСТВУ!»; «Дитяча жорстокість та агресія»;

· Соціально – психологічний лекторій для класних керівників «Мобінг як соціально – психологічна проблема»;

· Інформаційно – консультативний лекторій для педагогів «Жорстока поведінка: форми вияву, профілактика»;

· Провели сціально – психологічне дослідження « Моє життя в сім’ї та школі»;

· Соціально – психологічне дослідження «Психоемоційний клімат та комфортність у навчальному закладі» ( Обстежено 104 учня);

· Провели анкетування «Сучасний вчитель. Який він?» (Визначили думку учнів про сучасного вчителя).

Завдяки виховної системи у школі створений простір Любові, добра і Людяності, який допомагає збагачувати внутрішній світ ліцеїстів, прогнозувати моделі розвитку життєвої компетентності особистості.

Кiлькiсть переглядiв: 47

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.