З В І Т про роботу ліцею «ЕКО» № 198

у 2017-2018 навчальному році

Начальнику управління

освіти, молоді та спорту

Святошинської районної в м. Києві

державної адміністрації

Дубовецькому Ю. О.

З В І Т

про роботу ліцею «ЕКО» № 198

у 2017-2018 навчальному році

У 2017-2018 навчальному році ліцей «ЕКО» № 198 керувався у своїй діяльності новим Законом України «Про освіту», Законом «Про загальну середню освіту», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», Державною Національною програмою «Освіта України ХХ1 століття» та Статутом ліцею «ЕКО» № 198.

У ліцеї «ЕКО» № 198 протягом 2017-2018 навчального року навчалось 1330 учнів. Одинадцяті класи закінчило 48 учнів. З них з золотою медаллю - 5 учнів: Андрущенко Єлизавета, Воронін Нікіта, Гриців Богдана, Дьяченко Тетяна, Семененко Аліна. Дев’яті класи закінчило 126 учнів, з них зі свідоцтвом з відзнакою - 13 учнів.

Навчально-виховний процес у ліцеї здійснювало 92 педагога. Серед них 62 педагоги мають вищу кваліфікаційну категорію, 23 - педагогічне звання «учитель-методист», 25 - педагогічне звання «старший вчитель».

Науково-методична робота, яка проводились в ліцеї «ЕКО» №198 протягом 2017-2018 навчального року, сприяла розвитку педагогічної творчості, професійному зростанню, удосконаленню педагогічної майстерності кожного учителя. Педагогічний колектив ліцею значну увагу приділяє глибокому осмисленню сучасних інноваційних процесів, впровадженню перспективних освітніх технологій, стимулюванню творчого потенціалу ліцеїстів, створенню умов для саморозвитку особистості.

Робота педагогічного колективу ліцею «ЕКО» № 198 була націлена на вирішення науково-методичної теми «Реалізація компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку ліцею через особистісно орієнтоване навчання за новими державними стандартами». Педагогічний колектив ліцею на початку навчального року ознайомився та керувався в роботі положеннями нового Закону України «Про освіту», зміст якого заснований на формуванні ключових компетентностей особистості. З цією метою проведено педагогічну раду з теми «Реалізація концептуальних засад Закону України «Про освіту» в освітньому процесі навчального закладу» (листопад 2017 року, заступник директора Царькова Т. Ю.).

Протягом навчального року в ліцеї «ЕКО» № 198 проведено такі методичні заходи:

- педагогічна рада з теми «Шкільна «революція». Якою буде нова українська школа?» (березень 2018 року, заступник директора Кіт Н. В.)

- методичний семінар сумісно з Інститутом педагогіки НАПН України та кафедрою психолого-педагогічних дисциплін факультету природничо-географічної освіти та екології НПУ імені М.П.Драгоманова «Організація профільного навчання: пошук, досвід» (15 березня 2018 року, директор ліцею «ЕКО» №198 Недбайло О. Б., заступник директора Бондаренко Л.І.)

- семінар-практикум для вчителів початкових класів Святошинського району з теми «Нова українська школа. Інтегровані уроки – одна з ефективних форм навчання учнів початкової школи» (березень 2018 року, заступник директора Кіт Н. В.)

- педагогічна рада з теми «Виховна система як пріоритетний напрям у створенні умов для творчого, морального та духовного розвитку учнів» (травень 2018 року, заступник директора Чамара Т. С.).

Протягом навчального року 21 педагог ліцею підвисив свою кваліфікацію на курсах при Київському університеті імені Б.Грінченка. У цьому навчальному році було проатестовано 13 педагогічних працівників. Серед них на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 9 педагогів, на присвоєння вищої категорії - 2 педагоги. Учителю математики Федоренко Н. М. присвоєно педагогічне звання «учитель-методист». Виявили високі професійні компетентності у районному етапі конкурсу «Учитель року – 2018» такі педагоги ліцею: учитель української мови та літератури Гончарук Людмила Миколаївна (1 місце) та вчитель фізичної культури Середа Андрій Іванович (3 місце).

Педагогічні працівники ліцею беруть активну участь у міських та районних методичних заходах, діляться з колегами досвідом роботи. Наприклад, учитель музики Полянська Олена Володимирівна виступала у майстер-класі Дистанційної Академії ВГ «Основа» з темами: «Як домашнім завданням «не втратити» жодного школяра», «РефлЕксія або рефлексія». Відповідно до договору про співпрацю між ліцеєм «ЕКО» № 198 та Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України практичний психолог ліцею Голяка Сергій Григорович проводив психодіагностику учнів та виступав за результатами дослідження на міжнародній науково-практичній конференції з темою «Соціалізація особистості в системі нової української школи».

Методичні об»єднання вчителів-предметників ліцею вивчили та застосовували в освітньому процесі сучасні методики і новітні технології, що сприяють формуванню ключових компетентностей учнів та професійної компетентності педагогів. Ця робота проводилась на всіх ступенях ліцею. Діяльність методичного об’єднання вчителів початкової освіти у 2017-2018 н.р. була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи педагогів, впровадження ефективних технологій навчання і виховання; створення умов для формування ключових компетентностей учнів та професійної компетентності вчителів.Підвищення фахового рівня вчителів проводилося шляхом вивчення і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту; шляхом опрацювання новинок методичної літератури, проведення засідань методичного об’єднання та «круглого столу» з метою обміну досвідом; впровадження в освітній процес сучасних досягнень науки, педагогічної теорії. Члени методичного об’єднання школи відвідували районні методичні заходи та брали активну участь у підготовці цих заходів. Зокрема, на базі ліцею було проведено семінар для учителів початкової школи Святошинського району на тему «Інтегровані уроки – одна з ефективних форм навчання учнів початкової школи». Відкриті уроки проводили вчителі-методисти ліцею: інтегрований урок «Прощавай, Букварику, наш найперший шкільний друже!» 1-Б клас, вчитель М’ялківська Р.Є.; інтегрований урок розвитку зв’язного мовлення «У журналістику йдемо ми змалку. Весна іде - красу несе!» 2-А клас, вчитель Зайцева Л.О.; Кейс-урок-телеефір «Охорона природи на Землі» (природознавство, трудове навчання, англійська мова) 4-А клас, вчитель Артисюк І.В. Учителі показали високу майстерність та творчий підхід у проведенні уроків, використовуючи інноваційні методи навчання. За підсумками навчального року з метою вдосконалення навчально-виховного процесу та виявлення недоліків та резервів для підвищення якості освіти зібрані та проаналізовані інформаційно-статистичні матеріали успішності та якості знань. Зроблено аналіз успішності кожного учня. Спостерігається стабільність високих показників якості знань. Це говорить про результативну роботу педагогічного колективу в напрямку особистісно орієнтованого навчання учнів початкових класів.Протягом навчального року учні початкових класів брали участь у різних конкурсах і вибороли призові місця: конкурсі знавців рідної мови ім. П. Яцика (Іван Будьонний, ІІІ місце, 4-Б кл.); олімпіаді з математики (Іван Будьонний, І місце, 4-Б кл.); математичній грі «Кенгуру»( учні 2-Г, 3-Г класів).

Учителі кафедри суспільних дисциплін ліцею «ЕКО» № 198 у своїй роботі втілювали в життя положення Концепції загальної середньої освіти та нових програм, розроблених на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, які передбачають різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб; керувалися новим Законом України «Про освіту».

Педагоги працювали над науковою проблемою ліцею – «Інноваційні технології навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів», а також над особистими науково-педагогічними темами:

· Смирна А.С.– «Особистісно зорієнтоване навчання на уроках історії»;

· Козич Р.М. – «Робота зі структурно-логічними схемами на уроках історії та правознавства»;

· Матвійчук І.А. – «Методика роботи з візуальними джерелами на уроках історії ».

З метою ознайомлення вчителів кафедри із новими освітніми тенденціями, рекомендованими фахівцями інституту підвищення кваліфікації, відбулося засідання творчої групи із наступним обговоренням використання різноманітних форм і методів роботи. Завданням МО стало поєднання активних та інтерактивних форм, методів і технологій організації пізнавальної діяльності учнів на уроках суспільних дисциплін. В процесі реалізації зазначених завдань педагоги використовували нові методи роботи, вивчали передовий досвід роботи вчителів-переможців районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в номінації «Історія» та «Правознавство», організували взаємовідвідування уроків. Під час навчального року педагогами кафедри використовувалися різноманітні форми і методи методичної роботи (колективні, групові, індивідуальні), проводилися нестандартні уроки: уроки-семінари, уроки-конференції, уроки-лекції, уроки-КВК, уроки-аукціони, уроки-турніри, уроки-вікторини, уроки-конкурси, уроки-творчі звіти, уроки-лабораторні дослідження, уроки-заочні подорожі, уроки-суди, уроки-імпровізації тощо. Активно використовувалися методи та прийоми інтерактивного навчання, які сприяють формуванню предметних компетентностей: дискусії та обговорення, розв'язання проблемних питань, мозковий штурм, робота в групах, інтерв'ю, аналіз аргументів «за» і «проти», навчальні ігри, створення проектів, презентацій та виставок тощо.

У вересні 2017 року вчителями кафедри суспільних дисциплін та учнями 5-11 класів було проведено предметний тиждень історії, у грудні - правознавства. Підготовка предметного тижня відкриває перед вчителем широкі перспективи для популяризації історії і, насамперед, покликана задовольнити потреби обдарованих учнів, які отримують більше можливостей висловити власну позицію, розширити горизонти своїх знань, зокрема, щодо історії українського державотворення, етапів боротьби за відновлення державності. Використання нетрадиційних форм навчання стимулює учня до активної діяльності та дає змогу більше уваги приділити творчому пошуку. Проявом творчого відображення історичних фактів є така форма творчого проекту як колаж. Цьогоріч його опановували учні 9-х і 10-х класів. Такий вид діяльності особливо подобається дітям та потребує немало часу для створення, оскільки не містить випадкових та незначущих деталей.

Наприклад, дев'ятикласники створювали проект на тему "Українські землі доби модернізації", використовуючи світлини, карикатури, графіки, діаграми, карти тощо. Учні намагалися відобразити у своїх проектах ознаки формування та утвердження модерної української нації. Традиційно вже учні 11 класів ліцею долучаються до створення проектів «Україна у Другій світовій війні», акцентуючи увагу на тому, як війна відобразилася на житті українців та на внескові українського народу у перемогу над нацизмом. Учні 11 класів не могли оминути 75-ї річниці створення УПА. Вони організували тематичну виставку, демонстрація якої не залишила нікого байдужим. Творчі колективні роботи відображують новий зміст сприйняття цих трагічних сторінок нашої історії: переосмислення системи загальнолюдських цінностей, ігнорування їх у часи воєнного лихоліття; рівне вшанування пам’яті кожного, хто став жертвою нацизму; перенесення акценту з історії військових дій на історії конкретних людей. Ще одна тематична виставка була організована до 100-ї річниці Української революції. Десятикласники презентували ці події, використовуючи комп’ютерні технології.Учнями 6-7-х класів були створені тематичні виставки художніх робіт «Первісна людина та людина новітної доби: зустріч у часі», «Людина середньовіччя та людина новітньої доби: зустріч у часі». Учнівські проекти були іронічні, самокритичні, а їх творці відзначилися хорошим почуттям гумору та навиками карикатуристів. Учні 8-х класів готували творчі роботи, присвячені історії козацтва.

Велика увага у ліцеї приділяється науковій роботі ліцеїстів. Задля заохочення учнів до участі у роботі МАН "Дослідник" була проведена презентація наукових робіт призерів міського етапу МАН за 2016-2017 н.р. Для учнів 6-х класів пройшов майстер-клас «Використання опорних схем на уроках історії. Трипільська культура». Під час тижня історії було поповнено шкільну відеотеку фільмами про Першу та Другу світові війни. Школярі отримали змогу ознайомитись із документальними та художніми фільмами про Другу світову війну, рекомендованими Національним інститутом пам’яті.

У рамках тижня правових знань були проведені заходи, які спрямовані на забезпечення захисту прав дитини, дотримання національних та загальнолюдських морально-етичних принципів, традицій, зокрема: проведення соціологічного опитування «Діти та молодь про свої права», тренінг «Підлітки мають знати свої права», виставка малюнків «Права дитини в малюнках». До заходів були залучені учні 9-10 класів. Активна участь учнів ліцею у проведенні предметних тижнів є яскравим свідченням того, як вони живуть історією своєї батьківщини, свого краю, свого роду. А значить - будуть гідними громадянами України.

Під керівництвом вчителів кафедри суспільних дисциплін учні ліцею стали призерами районного (11 учнів) та міського (3 учні) етапів учнівських олімпіад, а також районного (9 учнів) та міського (3 учні) етапів конкурсів-захистів Малої академії наук.

Робота методичного об’єднання вчителів української мови, літератури та

зарубіжної літератури була направлена на виконання вимог навчальних програм, завдань розвитку ключових та предметних компетентностей ліцеїстів. З цією метою проведенометодичні, навчально-виховні заходи: презентація творчих наробок учителів (Баранова С.В., Хлєбік Ю.В., Гончарук Л. М., Колотій Ю.В.), тематичні доповіді щодо відзначення знаменних дат класиків української та зарубіжної літератур, інформаційно-навчальний диктант для 5-7 класів ( до Дня української писемності , 09.11.2017р.), предметний тиждень для 5-11 класів ( 2-9 березня 2018 р.), відкриті уроки вчителів. Ліцеїсти 5-11 класів взяли активну участь і вибороли багато призових місць у І, ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з української мови, та літератури, зарубіжної літератури, Всеукраїнського конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу творчої молоді імені Т.Шевченка ( учениця 9-В класу Гапелик Дар’я була учасницею ІV етапу). Учні 7-Б класу брали участь у мовно-літературній грі «Соняшник» (учитель - Беспальчук Н.Ю), а 270 учнів 5-11 класів були активними учасниками ІІ Міжнародної гри із зарубіжної літератури «Sunflower». Крім того, ліцеїсти вибороли перші місця в районних конкурсах читців творів Т. Шевченка ( Шойко Ганна, 9-В кл.), творів О. Гончара ( Деменко Анастасія, 11-Б кл.), творів В.Стуса (Никонець Данило, Гриців Богдана, 11-А кл.).

Голова методичного об’єднання вчителів української мови та літератури Гончарук Людмила Миколаївна взяла участь у фаховому конкурсі «Учитель року - 2018» і посіла І місце у Святошинському районі та ІV місце у міському етапі конкурсу.

Методичне об’єднання вчителів фізико-математичних дисциплін проводило експериментальну роботу в 5-7 класах ліцею, які навчаються за інноваційною технологією «Росток». Тема експериментального дослідження - «Розвиток особистості учня на основі інтегративно-діяльнісного підходу за педагогічною технологією «Росток». Протягом навчального року проводились засідання творчої групи вчителів-експериментаторів, уроки математики у класах-ростках за діяльнісною технологією. Учителями математики Матушевич О. В., Зінькової Л. В. були розроблені критерії проведення моніторингу навчальних досягнень учнів 5-7 класів та проведений сам моніторинг, який показав більш високий показник математичних компетентностей учнів у класах-ростках, ніж у контрольних класах. Педагоги Федоренко Наталія Миколаївна та Зінькова Лариса Вікторівна підготували методичні матеріали на допомогу вчителям математики «Контрольні роботи з алгебри та комбінаторики для 7-х та 11-х класів», «Математичний КВК для 5-х класів» і опублікували їх у каталозі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» за 2017 рік. Методичне об’єднання вчителів фізико-математичних дисциплін у 2017-2018 н. р. найбільш активно працювало у складі Наукового товариства ліцею і підготувало найбільшу кількість учнівських науково-дослідницьких робіт – 37 робіт, які посіли призові місця у районних конкурсах-захистах Малої академії наук. Учні 10-11 класів ліцею з учителем Федоренко Наталією Миколаївною та директором ліцею «ЕКО» № 198 Олександром Борисовичем Недбайлом у квітні 2018 року брали участь у ІІІ Міжнародній фізико-математичній олімпіаді, яка проходила у місті Велюнь (Польща). Учителі математики ліцею залучили до участі у математичні грі «Кенгуру» 483 ліцеїста, які показали високі (133 учні) і добрі результати (350 учнів). Координатор гри – учитель Федоренко н. м.

Ліцей «ЕКО» № 198 протягом навчального року здійснював експериментальну роботу за інноваційною педагогічною технологією «Росток» в 5-7 класах. Тема експериментального дослідження – «Розвиток особистості учня на основі інтегративно-діяльнісного підходу за педагогічною технологією «Росток». Завдання реалізації експериментальної педагогічної програми:

- Створення сприятливого навчального середовища для проведення експериментальної роботи

- Апробація експериментальних програм,підручників з курсів «Математика», «Навколишній світ», «Елементи теорії ймовірностей»

- Моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів, які навчаються в умовах експерименту

- Проведення психолого-педагогічного супроводу експериментальної педагогічної програми

- Організація роботи творчих груп учителів щодо реалізації завдань експериментальної програми

- Підвищення професійної компетентності педагогів-експериментаторів.

Педагогічним колективом ліцею «ЕКО» № 198 було проведено систему заходів на виконання завдань, поставлених експериментом. Серед них проведення організаційно-методичних нарад, круглих столів, робота творчих груп учителів, психолого-педагогічний супровід експериментальної програми.

Моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів 5-7 класів з математики, які проведені педагогами Зінькової Л. В., Матушевич О. В., Несміян В. В. у формі перевірочної контрольної роботи, показали уміння учнів застосовувати формули скороченого множення, властивості степенів, розв’язувати рівняння з двома змінними, аналізувати систему двох лінійних рівнянь з двома змінними. Результати контрольних робіт на паралелі 5-х, 6-х, 7-х класів показали, що в класах-ростках 5-Г, 6-В, 7-Г якісний показник вище, ніж в інших класах.

Програма психологічного дослідження учнів 5-7-х класів, яке проведено практичним психологом ліцею Голякою С. Г., складається із визначення рівня розвитку: інтелектуальних здібностей, розвитку творчого інтелекту, мотивації до навчання, самооцінки.

Інструментарій, застосований у процесі дослідження:

1) «Діагностика інтелекту» (Автори - Ф. Гудінаф, Ф. Гарріс)

2) «Тест дивергентного(творчого) мислення» (Автор - Вільямс)

3) «Дослідження самооцінки» (Автори - Демо-Рубінштейн, модифікація Прихожан)

4) «Модифікований варіант анкети шкільної мотивації» (Автор - Лусканова). Загальна кількість респондентів складала 196 учнів, з них 112 хлопчиків і 84 дівчат.

Визначені результати психодіагностичного дослідження учнів 5-7-х класів:

Методики 5-Г 5-А 6-Г 6-В 7-Г 7-А
Мотивація за Н.Лусканової 5,42 5,65 5,37 5,94 5,84 6,01
Самооцінка за Демо-Рубінштейном 7,26 7,15 7,28 7,85 7,51 7,83
Інтелект за методикою Гудінаф-Харіса 44,86 41,52 42,37 40,66 45,31 45,06
Тест дивергентного мислення 67,56 67,12 68,39 67,43 68,67 68,18

У результаті психологічного дослідження учнів відмічено підвищення розвитку інтелекту та творчого (дивергентного) мислення в порівнянні із класами, які навчаються за програмою ЗНЗ, що свідчить про позитивний вплив науково-педагогічного проекту «Росток» на пізнавальні здібності учнів.

З метою подальшого успішного оволодіння обраною професією в 2017-2018 н. р. в ліцеї «ЕКО» № 198 проводилось профільне навчання за такими напрямками:

- 11-А – математичний профіль

- 11-Б – економічний профіль

- 10-А - математичний профіль

- 10-Б - економічний профіль

- 10-В - економічний профіль

- 10-Г – іноземна філологія.

- Відповідно до річного плану роботи ліцею «ЕКО» № 198 на 2017-2018 навчальний рік, наказу РУОМС від 05.10.2017 р. № 340 «Про проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів серед учнів 6-11 класів закладів освіти району в 2017-2018 н. р.», наказу РУОМС від 23.11.2017 р. № 406 «Про проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Святошинської районної філії Київського територіального відділення МАН України у 2017-2018 н. р.» педагогічний колектив ліцею «ЕКО» № 198 забезпечив сприятливі умови для пошуку та розвитку інтелектуально і творчо обдарованої учнівської молоді. Підвищенню активності обдарованих учнів сприяють удосконалення науково-методичної роботи ліцею, впровадження інноваційних освітніх технологій, нові підходи до розвитку інтелектуальних здібностей учнів, творчість педагогів у розвитку особистості кожного учня.

Розкриттю інтелектуальних здібностей учнів сприяють учнівські предметні олімпіади. У шкільному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, який пройшов у ліцеї з 4 по 26 жовтня 2017 року, взяли участь 468 учнів 5-11-х класів. У районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні ліцею вибороли 129 призових місць з різних предметів. Відповідно до наказу РУОМС від 05.01.2018 року № 7 «Про підсумки проведення П (районного) етапу та участь учнівських команд у Ш (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад серед учнів навчальних закладів району в 2017-2018 н. р.» найвищих результатів у командному заліку за кількістю переможців досягли учні ліцею «ЕКО» № 198. На міському етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад ліцеїсти посіли 17 призових місць з різних предметів. Два учні ліцею «ЕКО» № 198 стали переможцями Всеукраїнського етапу учнівських олімпіад:

– Бурдейний Артем, учень 10-Б класу, посів 2 місце у Всеукраїнському етапі олімпіади з біології (учитель Костюченко О. Л.);

– Ковальчук Мирослава, учениця 9-А класу, посіла 3 місце у Всеукраїнському етапі олімпіади з англійської мови (учит. Галак С. Є.).

Плідно працювало протягом 2017-2018 навчального року наукове товариство учнів ліцею «ЕКО» № 198. Ліцеїсти 8-11-х класів працювали під керівництвом досвідчених педагогів ліцею в таких секціях: фізико-математичної, філологічної, суспільних наук, програмування, хіміко-біологічної, географії та економіки, іноземних мов. Науковими керівниками учнівських науково-дослідницьких робіт виступають головний науковий співробітник Інституту вищої освіти Національної Академії наук України, доктор педагогічних наук Скиба Юрій Андрійович та завідуюча сектором Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНУ Гінетова Тетяна Леонтіївна, які багато років співпрацюють з ліцеєм «ЕКО» № 198.

Ліцейська учнівська наукова конференція «Крок у науку» була проведена 11 грудня 2017 року, у ході якої було заслухано 144 учнівські робіти, які брали участь у районному етапі конкурсу-захисту Малої академії наук.

За підсумками роботи наукового товариства учнів ліцею «ЕКО» № 198 у 2017-2018 н. р. можна відзначити успішну роботу з підготовки учнівських науково-дослідницьких робіт до районного етапу таких методичних об»єднань ліцею:

- МО вчителів фізико-математичних дисциплін – 72 роботи

- МО вчителів природничих дисциплін – 29 робіт

- МО вчителів української філології, зарубіжної літератури – 23 роботи

- МО вчителів іноземних мов – 11 робіт

- МО вчителів суспільних дисциплін – 9 робіт.

На районному етапі конкурсів-захистів Малої академії наук ліцеїсти посіли 95 призових місць та продемонстрували найкращі результати серед закладів освіти Святошинського району. У міському етапі конкурсів-захистів Малої академії наук учні ліцею посіли 12 призових місць.

Учень 11-А класу Комонов Кирило виявив свої знання у відкритій олімпіаді з фізики та математики «Шляхами Вернадського», в якій він посів 3 місце. Ліцеїсти 10-11-х класів ліцею у квітні 2018 року брали участь у Міжнародній фізико-математичній олімпіаді, яка проводилась у Польщі (місто Велюнь).

Ліцеїсти-переможці Всеукраїнського та міського етапів олімпіад та конкурсів МАН 2017 року отримують стипендію Київської міської ради. Це такі учні ліцею: Бурдейний Артем – 10-Б клас, Воронін Нікіта – 11-А клас, Гриців Богдана – 11-А клас.

З метою підвищення активності, розвитку творчих обдарувань учнів у ліцеї «ЕКО» № 198 протягом навчального року проводились різноманітні творчі конкурси, інтелектуальні змагання. Ліцеїсти брали активну участь у багатьох районних заходах, в яких також маємо перемоги.

Методичне об’єднання вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури (голова МО – Гончарук Л. М.) пишається своїми переможцями. У районному етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика призерами стали 13 учнів 5-11-х класів ліцею. У районному етапі УІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка призові місця посіли 11 учнів 5-11-х класів ліцею. Учні 7-Б класу під керівництвом Беспальчук Наталії Юріївни взяли участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник».

Ліцеїсти успішно виступили у районних конкурсах читців творів українських майстрів слова й стали переможцями цих конкурсів:

- Шойко Ганна, учениця 9-В класу, виборола 1 місце у районному етапі конкурсу читців поезії Тараса Шевченка (учитель Гончарук Л. М.),

- Деменко Анастасія, учениця 11-Б класу, посіла 1 місце у районному конкурсі читців творів О. Гончара (учитель Гончарук Л. М.),

- Гриців Богдана і Никонець Данило, учні 11-А класу, посіли 1 місце у районному конкурсі читців поезії Василя Стуса (учит. Баранов С. В.).

Учителі зарубіжної літератури Грідіна Ірина Іванівна і Ковбасенко Людмила Василівна залучили 270 учнів ліцею (4-11 класи) до участі в творчому конкурсі «Sunflower», більшість з яких отримали сертифікати від організаторів конкурсу.

Учителі математики ліцею залучили до участі у математичні грі «Кенгуру» 483 ліцеїста, які показали високі (133 учні) і добрі результати (350 учнів). Координатор гри – голова методичного об’єднання вчителів фізико-математичних дисциплін Федоренко н. м.

Методичне об’єднання вчителів природничих дисциплін розвиває інтелектуальні здібності учнів шляхом активної участі у природознавчих конкурсах. У конкурсі «Геліантус» взяли участь 36 учнів 9-Б класу та 20 учнів 10-В класу (учитель Чумальчук Т. П.). Голова методичного об’єднання вчителів природничих дисциплін Недбайло Людмила Олександрівна провела в ліцеї загальношкільний природознавчий конкурс-свято «Україна – понад усе!», який готували учні 5-х та 10-х класів.

Театральний колектив ліцею під керівництвом художнього керівника Ларченко Тетяни Володимирівни представляв на районному конкурсі-фестивалі «Діалог держав: партнерство в освіті» країну міжнародного партнера Білорусь і став лауреатом конкурсу.

Ліцей «ЕКО» № 198 пишається своїми спортивними досягненнями. Ліцеїсти брали активну участь у всіх спортивних та військово-патріотичних заходах, які проводились у Святошинському районі протягом навчального року, та посіли 1 місце в Спартакіаді серед навчальних закладів району (голова методичного об’єднання вчителів фізичної культури – Тафапольська Г.О.). У ліцеї «ЕКО» № 198, за ініціативи та підтримки голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації В. О. Каретка, проведено відкриття змагань з міні-футболу «Надія – 2017» серед учнів 2-3-х класів. Збірна команда ліцею «ЕКО» № 198 взяла участь у цих змаганнях.

За підсумками роботи з обдарованими учнями у травні 2018 року в ліцеї проведено свято нагородження, під час якого всі учні-переможці олімпіад, конкурсів-захистів Малої академії наук, творчих конкурсів були нагороджені грамотами районного управління освіти, молоді та спорту, цінними подарунками.

Науково-дослідна, пошукова робота педагогічного колективу ліцею «ЕКО» № 198 дає високі результати в напрямку розвитку ініціативи, компетентності, творчого потенціалу ліцеїстів.

У 2017-2018 н. р. ліцей «ЕКО» № 198 продовжував міжнародне співробітництво з ліцеєм імені Т. Костюшка міста Велюнь (Польща). На запрошення польського ліцею у квітні 2018 року група ліцеїстів на чолі з директором Недбайлом Олександром Борисовичем та вчителем математики Федоренко Наталією Миколаївною відвідали місто Велюнь і взяли участь у ІІІ Міжнародній олімпіаді з фізики та математики. А в серпні 2017 року учні 8-А класу з класним керівником Хлєбік Юлією Володимирівною відвідували Польщу, місто Люблін, за програмою «Вивчення культури та освіти Польщі». Ліцеїсти відвідали вищі навчальні заклади у Кракові та Вроцлаві, де зустрілися з польськими викладачами, які розповіли про умови навчання у закладах освіти Польщі.

Третє тисячоліття висуває нестандартні вимоги до освіти, розробляє новітні освітянські технології і стратегії, які формують вміння в підростаючого покоління навчатися все життя. Проектуючи новий освітянський простір, ліцей «ЕКО» № 198 орієнтувався на стратегію розвитку – стратегію випередження. Для ліцейної освіти стратегія випередження потрібна, як ковток чистого повітря. Адже в час швидкоплинного інформаційного простору та інформаційного забезпечення освітянського процесу, коли змінюються запити суспільства до якості освіти, саме тоді з’являються й нові вимоги до моделі випускника.

Вибудовуючи виховну систему роботи в рамках варіативної освітянської системи, ліцей поставив перед собою нові завдання та орієнтири:

- визначення пріоритетів загальнолюдських цінностей у вихованні ліцеїстів;

- організація виховної роботи на принципах діалогу, співпраці, співтворчості, відповідальності за вільний вибір позиції;

- затвердити кодекс цінностей сучасного ліцейного виховання в умовах української державності.

Свою роботу спрямували на розвиток професійного рівня педагогів, класних керівників, використання гуманістичної парадигми. Вона сповідує ціннісне ставлення до учня, його особистісний розвиток (інтелектуальний, моральний, естетичний).

Завдяки виховній роботі розкрились кращі риси характеру ліцеїстів і виявлений їх творчий потенціал. Учні були задіяні і працювали в ліцейному проекті «Школа після уроків», де вчились сценічній майстерності, наполегливості в досягненні поставлених цілей.

Учнівське самоврядування «Велас» провело рекламну акцію на тему: «Кожен учень хоче знати, де свої таланти розвивати». Це дозволило укомплектувати чотирнадцять шкільних гуртків. Цікавим був Всеукраїнський місячник «Увага! Діти на дорозі». Учні початкової школи переглянули театралізовані вистави «Обережно, пішохід» та «Світлофор Моргайкін». У 1 – 11 класах пройшли уроки безпеки «На дорозі небезпечно, тож обачним буть доречно».

У цьому році значна увага приділялась просвітницькій роботі з питань запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей. З цього питання було проведено години творчого спілкування та диспути.

Заслуговує на увагу проведення місячника «Історія Вітчизни – історія майбутнього». Це захід щодо вшанування пам’яті жертв Бабиного яру. Учні переглянули документальні фільми, випустили тематичні газети. Апофеозом став вечір-реквієм «Хай вічно горить вогонь пам’яті». Заслуговує на увагу захід, присвячений Дню партизанської слави. До музею історії школи були запрошені почесні гості, а також письменник, журналіст Олександр Міщенко.

У жовтні учнівське самоврядування разом із шкільною групою волонтерів «Гарячі серця» провели Тиждень здоров’я на тему: «Здоров’я дітей - здоров’я нації». Особливо сподобався конкурс учнівських карикатур на тему: «Шкідливі звички та їх наслідки», брейн-ринг на тему: «Моя активна життєва позиція».

Восени відбулося засідання методичного об’єднання на тему: «Програмно-методична база, яка зорієнтована на творчу траєкторію розвитку дитини». На засідання були запрошені спеціалісти з Інституту інноваційних технологій.

Уперше відбулася презентація «Лідер в інформаційному суспільстві». Кожен клас випустив газету, стіннівку. Редколегія «Екоінформ» провела ток-шоу «Жодного дня без інформації». Розглядалося таке питання «Ні-конфліктам», «Так – ліцеїстам-медіаторам». Завдяки цьому було впроваджено примирення серед однолітків. Медіація дозволила покласти відповідальність за вирішення конфліктів самими учнями. Зменшився ризик виникнення непорозумінь. Ровесники довіряють один одному більше, ніж дорослим. Такий технологічний підхід працює за принципом «Рівний – рівному» і є дуже ефективним, адже стосунки будуються як суб’єктно-суб’єктні.

До Дня українського козацтва паралель 10-х класів підготувала усний журнал «Козацькому роду нема переводу». До Дня Збройних сил України провели тиждень мужності й патріотизму. Були цікавими тематичні газети. Запам’яталася зустріч із кіборгом Донецького аеропорту Маругою А. Ф. На дверях кожного класу були представлені вислови видатних діячів, письменників про мужність та патріотизм.

Масштабно пройшов захід до Дня визволення Києва від німецьких окупантів «Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні». Учні ліцею, естетичний центр вшанували пам’ять жертв Голодомору та політичних репресій. Літературно-музична композиція вразила новим форматом і театралізованою трактовкою. Як завжди цікаво і традиційно пройшов день посвяти в ліцеїсти, або «Віват, ліцей!». Чотири десятих класи довели, що гідні бути ліцеїстами, що вони громадяни України, інтелектуально розвинені особистості. Оригінальними, креативними і творчими були виступи на теми профільного спрямування: економічний, математичний та гуманітарний.

21 листопада 2017 року в ліцеї відзначали 4-ту річницю Революції гідності. В актовій залі лунала поезія та скорботна музика. До школи був запрошений учасник подій на Майдані, воїн АТО – Кононенко С. І. Музикант, автор пісень, викладач Уманського університету був на війні тактичним медиком. Перед учнями пройшли образи командирів, рядових, медичних сестер та волонтерів.

Учнівське самоврядування «Велас» узяло участь у районному конкурсі «Знай свій Борщагівський край» і посіло третє місце. Депутат Верховної Ради Третьяков О. Ю. нагородив учасників конкурсу екскурсією до Софії Київської. У цьому році запрацював дискусійний клуб «Патріотизм – потреба України, кожного українця». Активно пройшов тиждень милосердя і турботи «Повір у себе», присвячений Міжнародному дню інвалідів. Учнями всіх класів ліцею було проведено 12 солодких ярмарків. Зібрані гроші пішли на лікування Данилу Красовському та воїнам АТО.

На День Збройних сил України та Новий рік учні ліцею надіслали подарунки воїнам АТО: 93 бригаді, в/ч 3297, 26 , 43, бригаді САУ. Взагалі за 2017-2018 н.р. було відправлено 56 посилок з продуктами харчування, одягом, ліками, батарейками для приборів нічного бачення.

Уже стало традицією проводити новорічні свята своїми силами: учні 10-Б класу підготували для початкової школи виставу «Новорічні лісові пригоди», а для старшокласників концерт «Ванільна заметіль». У цьому заході взяли участь наші друзі з міста Волновахи Донецької області. До зустрічі ретельно готувалася ліцейна спільнота. Був складений щільний графік перебування в Києві наших друзів. Це аквапарк, Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки, кінотеатр «Лейпциг», екскурсії, музеї і спілкування: «Дебати», «Вільний мікрофон» і гала-концерт «Разом назавжди». Головною дієвою особою була дружба.

Протягом навчального року велика увага приділялась годинам творчого спілкування на теми: «Виховне та профорієнтаційне спрямування», «Діловий етикет», «Мистецтво спілкування», «Визначні пам’ятки Києва», «Традиції та цінності моєї родини», «Жіночі образи в живопису Шевченка», «Весняні традиції українців», «Вибір професій – задача з багатьма невідомими», «Краса і велич юнацького кохання».

Як завжди, велика увага приділялась превентивно-виховному напрямку, який був спрямований на вироблення в учнів імунітету до негативних впливів соціального середовища. Був створений внутрішній контакт між вчителем-предметником, класним керівником та учнем.

Провели засідання методоб’єднання, на якому обговорили спадщину А. Макаренка й взяли за основу його висловлювання: «Людська особистість повинна залишатися для нас людською особистістю з усією її складністю, багатством і красою. Більшість «деталей» у людській особистості і в людській поведінці можна штампувати у стандартному порядку. Але треба пам’ятати, що інші «деталі» вимагають індивідуальної обробки в руках висококваліфікованого майстра». Саме тому центр соціально-психологічної адаптації звертав увагу на індивідуалізацію виховання, а саме:

- створили умови для кожного учня щодо реалізації фізичних можливостей (це наші спортивні гуртки: футбол, волейбол, баскетбол, гуртки естетичного спрямування тощо);

- розвивали інтелектуальні, емоційні здібності учнів (інтелектуальні турніри, «Вільний мікрофон», ток-шоу, брифінги). Тим самим, ми зробили важливий внесок щодо технологічного моделювання успішного випускника нашого ліцею.

П’ять років працює проект «Превентивний простір дружній до дитини». Це розробка та апробація системи психолого-педагогічних умов, створення превентивного простору ліцею. За основу взято принцип єдності сім’ї і школи, наступності і спадкоємності поколінь, організацію родинного виховання. Сьогодні ліцей і сім’я мають єдину виховну територію, педагогічний трикутник: «Батьки – дитина - вчителі». Саме під такою назвою відбулася батьківська конференція.

Складовою частиною виховної роботи в школі є учнівське самоврядування – магістрат «Велас», який очолював Тищенко Єгор, учень

10-В класу. Члени магістрату брали участь у святкових заходах, організовували виставки малюнків та газет до свят, предметних тижнів.

За результатами навчання та участі в загальношкільних заходах, конкурсах, олімпіадах Воронін Нікіта та Гриців Богдана отримали стипендію мера міста Києва. Були проведені цікаві лекторії для старшокласників: «Традиції української родини», «Здорові діти - здорова Україна». Учасники магістрату брали активну участь у заходах: «День пам’яті героїв Крут», «Соборність України», «Небесна сотня», «Революція гідності», «День пам’яті та примирення».

Стали популярними акції до Дня довкілля – «Дерево життя», Великоднього тижня добра, акція милосердя «Могили ці не обминай ніколи, поховані у них для нас живі…».

Ліцейна спільнота разом з учнівським самоврядуванням підготувала до Дня останнього дзвоника флеш-моб «Школа – це ми», або «Свято української родини». У заході були задіяні 4, 5, 9, 10, 11 класи, а це 420 учнів. Такого формату ще не було в історії шкільного заходу. Лунали пісні та вірші. Запальними і ліричними були танцювальні номери у виконанні паралелі

4-5-х класів та 11-х. Від кожного випускника 11-го класу пролунав останній дзвінок, який наче промовляв : «Прощавай, школо, хай щастить тобі, шкільна родино!». У небо злетіли різнокольорові кульки. Свято було неперевершеним і незабутнім!

Хотілося б відзначити досвід роботи 8-А класу (класний керівник – Хлєбік Ю. В. Напередодні навчального року учні 8-А класу їздили до Польщі у місто Люблін за програмою «Вивчення культури та освіти Польщі». Щодня відбувалися уроки з польської мови. Ліцеїсти відвідали ВНЗ у Кракові та Вроцлаві, де зустрілися з викладачами, які розповіли про переваги наукової кар’єри.

У початковій школі ліцею (1-3 класи) проводили уроки «Знай і розмовляй українською мовою». Учні 8-А класу готували інтерактивні ігри та залучали молодших школярів до активного володіння українською мовою. Запам’яталися традиційні свята «Козацькому роду нема переводу», «Від пацанки до панянки». Досить незвичною була екскурсія до міст Кам’янець-Подільський та Чернівці. Учні досліджували археологічні, краєзнавчі та дендрологічні пам’ятки України. Крім того, ознайомилися з Києво-Печерською Лаврою в рамках проекту: «Пам’ятки ЮНЕСКО навколо нас».

Стало традицією після Великодня (з 5-го класу) проводити флеш-моб «Із родиною в серці», що сприяє зміцненню традицій українського народу та глибинному розумінню національної творчості кожним з учнів.

За результатами спортивних досягнень у 2017-2018 н.р. ліцей «ЕКО» №198 посів призове місце у спартакіаді школярів Святошинського району.

Керівники спортивних гуртків показали таку результативність роботи у 2017-2018 н.р.:

«Олімпійське лелеченя» серед учнів 5-6 класів – І місце

«Козацький гарт» серед учнів 5-10 класів – І місце

Баскетбол серед юнаків – 2 місце

Волейбол серед юнаків – 2 місце

Міні-футбол серед хлопців 5-6 класів – 1 місце

«Козацькі забави» серед 3-4 класів – 2 місце .

Футбол «Шкільна футбольна ліга» серед 3,4 класів (З класи – З місце

4 класи – 4місце)

«Футбол»- «Шкіряний м'яч» – З-місце, 4 місце

«Старти надій» серед 7-х класів – 4 місце.

У ліцеї «ЕКО» № 198, за ініціативи та підтримки голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації В.О. Каретка, було проведено відкриття змагань з міні-футболу «Надія - 2017» серед учнів 2-З класів. Збірна ліцею «ЕКО» № 198 взяла участь у цих змаганнях.


Юні шахісти Баширова Гюлай 6-В клас, Баширов Кемал 6-В клас, Комаренко Дмитро 10-А клас взяли участь у міських змаганнях на кубок міського голови з шахів «Срібна тура». Баширова Гюлай посіла З місце в м. Києві. Гурток «Захист Вітчизни» (керівник Кирсенко Л. В.) відзначив свою роботу багатьма перемогами у таких змаганнях:

- районні змагання «Снайпер столиці» – 1 місце;

- районні змагання «Олімпієць - 2018» – 1 місце;

- районні змагання з швидких шахів – 1 місце;

- районні змагання до Дня Захисника України – 3 місце;

- районні змагання з військового багатоборство – 2 місце.

Напрямок військово-спортивної роботи в ліцеї допомагає залучати учнів до систематичних занять фізичною культурою і спортом, сприяє зміцненню їх здоров’я, запобіганню шкідливих звичок.

Правове виховання в ліцеї «ЕКО» № 198 відбувалось за проектом «Школа – територія прав ліцеїста». Це уроки права, засідання правничого клубу «Закон і підліток». У грудні пройшов традиційний тиждень правового виховання. Були проведені цікаві дискусії на теми; «Я і соціум», «Основи правосвідомості особистості». Стала традиційною індивідуальна робота з учнями, схильними до девіантної поведінки. У ліцеї працює консультпункт «Виникло питання». У грудні відзначили Міжнародний день прав людини. Була проведена науково-практична конференція на тему: «Наші права – щасливе дитинство». Відбулося анкетування «Я і закон», моніторинг «Мої права у моєму суспільстві», вікторина «Що таке громадські цінності». Учні 11-А класу підготували мультимедійну презентацію «Декларація прав людини» та матрицю ідей «Йдемо до Євросоюзу».

Педколектив ліцею приділяв велику увагу профілактиці правопорушень серед дітей та підлітків. Протягом першого півріччя підтримувались творчі зв'язки із дільничним інспектором та кримінальною міліцією Святошинського району. Учні прослухали цикл лекцій «Дитяча агресія - павутиння конфліктів», «Девіантна поведінка. Причини і наслідки». Зарекомендували себе перегляди відеолекторіїв «Гендерна рівність: правове забезпечення і реальність».

Класні керівники використовували у своїй роботі цілісний підхід до справи профілактики правопорушень, використання громадської думки, методів переконання. Були дієвими рейди- перевірки випадків куріння на території школи і дотримання єдиних шкільних правил та обов'язків учнів, зустрічі з працівниками правоохоронних органів району.

Правова виховна система ліцею була побудована на дотриманні таких педагогічних принципів, як гуманізм, виховання та педагогіка співробітництва. Для реалізації правової концепції виховної роботи постійно впроваджувались творчі цільові програми, які визначають головні виховні завдання. З метою пропаганди здорового способу життя та профілактики попередження правопорушень були проведені лекційні заняття та тренінги для учнів, спрямовані на розуміння шкоди, що завдається вживанням алкоголю, тютюну, наркотиків і його наслідків для здоров'я підростаючого покоління.

Залюбки учні нашого ліцею відвідали музеї Лесі Українки, П.Тичини, М.Булгакова, музей води. На осінніх канікулах відбулися поїздки до санаторію «Сонячне Закарпаття» у місті Свалява (відпочинок і лікування), на весняних канікулах їздили до Львова, Полтави, Чернівців, Кам’янець-Подільського, Хотин, Мукачева.

Завдяки виховній системі у ліцеї створена територія добра і людяності, яка допомагає збагачувати внутрішній світ ліцеїстів і дає можливість прогнозувати потреби і моделі розвитку життєвої компетентності особистості.

Кiлькiсть переглядiв: 494

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.