З В І Т про роботу ліцею «ЕКО» № 198

у 2019-2020 навчальному році

У 2019-2020 навчальному році ліцей «ЕКО» № 198 керувався у своїй діяльності Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», Державною Національною програмою «Освіта України ХХІ століття» та Статутом ліцею «ЕКО» № 198.

У ліцеї «ЕКО» № 198 протягом 2019-2020 навчального року навчалось 1327 учнів. Одинадцяті класи закінчило 83 учні. З них із золотою медаллю - 9 учнів, зі срібною медаллю – 3 учні. Дев’яті класи закінчило 127 учнів, з них зі свідоцтвом з відзнакою - 3 учні.

Навчально-виховний процес у ліцеї здійснювали 95 педагогів. Серед них 70 педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію, 31 - педагогічне звання «учитель-методист», 26 - педагогічне звання «старший учитель».

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепції «Нова українська школа», з метою реалізації вимог нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, удосконалення професійної компетентності педагогів ліцею «ЕКО» № 198, впровадження в практику роботи досягнень педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, інноваційного розвитку освітнього процесу в ліцеї «ЕКО» № 198 у 2019-2020 навчальному році цілеспрямовано проводилась науково-методична робота. Педагогічний колектив ліцею «ЕКО» № 198 працював над впровадженням науково-методичної теми «Реалізація особистісно орієнтованої освітньої домінанти через формування ключових компетентностей учасників навчально-виховного процесу». Педагоги ліцею протягом навчального року підвищували свій фаховий рівень на курсах при Київському університеті імені Бориса Грінченка (20 педагогів), у вебінарах, а також шляхом самоосвіти. Вчителі початкової школи проходили навчання за програмою «Нова українська школа». Методичні об’єднання вчителів-предметників широко використовували в освітньому процесі новітні технології, методики, що сприяють формуванню ключових компетентностей ліцеїстів.

З метою реалізації науково-методичної теми ліцею «ЕКО» № 198 протягом навчального року проведено такі педагогічні ради:

- «Через творчість учителя до розвитку інтелектуально та творчо обдарованої особистості учня» (листопад 2019 р., заступник директора з НМР Царькова Т. Ю.)

- «Шляхи підвищення якості навчальних досягнень та компетентностей учнів 5-11 класів» (січень 2020р., заступник директора з НВР Бондаренко Л. І.)

У лютому 2020 року вчителі англійської мови ліцею «ЕКО» № 198 Нечипоренко-Воробйова Софія Олександрівна та Галак Світлана Євгенівна провели семінар-тренінг для педагогів Святошинського району з теми «Розвиток мовленнєвих компетентностей учнів шляхом використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови». Педагоги ліцею «ЕКО» № 198 щиро ділились своїми методичними знахідками, багаторічним досвідом роботи з колегами. З метою впровадження інноваційних технологій в освітній процес ліцею «ЕКО» № 198 працювали творчі групи педагогів. У рамках проведення дослідно-експериментальної роботи в ліцеї здійснювалась апробація електронних підручників на уроках в 7 класі. Апробацію електронних підручників проводили педагоги-експериментатори: учитель математики Зінькова Лариса Вікторівна та учитель української мови та літератури Зубкова Крістіна Олександрівна. Проведення уроків математики та української мови в експериментальному 7-Г класі сприяло успішному застосуванню в освітньому процесі елементів електронного навчання. З метою впровадження на уроках інтегративно-діяльнісної технології працювала творча група педагогів з теми «Розвиток особистості учня на основі інтегративно-діяльнісного підходу за педагогічною технологією «Росток» (Федоренко Н. М., Зінькова Л. В.). Результати роботи показали, що використання в експериментальному класі підручника «Комбінаторика» (автора Наумової М. В.) сприяє успішному розвитку математичних компетентностей семикласників, підвищує рівень їх навчальних досягнень.

Для стимулювання безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогів у цьому навчальному році було проатестовано 26 педагогічних працівників. Серед них на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 20 педагогів, на присвоєння вищої категорії - 1 педагог. Учителям Матвійчук І. А., Галак С.Є., Нечипоренко-Воробйовій С. О. присвоєно педагогічне звання «учитель-методист». Педагоги ліцею «ЕКО» № 198 активно проводять науково-методичну роботу, беруть участь у роботі журі районних етапів олімпіад та конкурсів-захистів Малої академії наук, діляться досвідом своєї роботи з колегами, публікують свої методичні матеріали. Так, учитель історії Матвійчук Ірина Анатоліївна опублікувала методичні розробки уроків історії України для учнів 9, 10 класів на сайті «ВсімОсвіта». З метою проведення дистанційного навчання учнів під час карантину вона взяла участь у проекті «Відкритий урок» телеканалу «Київ», в рамках якого в ефір вийшли її уроки з історії України. Учитель англійської мови Нечипоренко-Воробйова Софія Олександрівна поділилась своїми методичними матеріалами для проведення уроків англійської мови в 5-11 класах на сайтах «ВсімОсвіта» і «На Урок». Учитель англійської мови Галак Світлана Євгенівна опублікувала свої методичні матеріали для проведення уроків англійської мови в 3 класі на сайті «На Урок». Омельяненко Алла Іванівна пройшла навчання на курсах підготовки вчителів-тренерів, які працюватимуть з вчителями англійської мови за програмою «Англійська мова у початковій школі у новому контексті». У роботі з молодими вчителями організоване наставництво. Учителі Смирна А. С., Іщук Н. А. працювали під керівництвом педагогів-наставників Матвійчук Ірини Анатоліївни, Костюченко Олени Леонідівни. Молодий педагог Смирна Аліна Сергіївна успішно пройшла атестацію у 2019-2020 н. р.

Одним із заходів реалізації Державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI століття") є Всеукраїнський конкурс "Учитель року", який проводиться з метою виявлення і підтримання творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків. У районному етапі конкурсу «Учитель року – 2020» брали участь педагоги ліцею «ЕКО» № 198 Матвійчук Ірина Анатоліївна в номінації «Історія» та Столпер Олена Валентинівна в номінації «Початкова школа». Ірина Анатоліївна Матвійчук показала високі професійні компетентності – вона стала переможцем районного та міського турів цього конкурсу, посівши перше місце.

Відповідно до плану науково-методичної роботи ліцею «ЕКО» № 198 на 2019-2020 н. р. була спланована робота методичних об’єднань ліцею. Всі методичні об’єднання організували роботу над науково-методичною темою ліцею, роботу з обдарованими ліцеїстами в секціях наукового товариства ліцею, проводили для учнів предметні тижні, декади, свята, шкільні предметні олімпіади, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт.

У 2019-2020 навчальному році у ліцеї «ЕКО» № 198 проводилось експериментальне дослідження з теми «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі». У рамках дослідження проводилась апробація електронних підручників для 7 класу:

- Заболотний О. В., Заболотний В. В. Українська мова. 7 клас.

Київ: Генеза, 2015.

- Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Алгебра. 7 клас.

Харків: «Гімназія», 2015.

- Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Геометрія. 7 клас.

Харків: «Гімназія», 2015.

Проведено планування роботи творчої групи педагогів з питань реалізації завдань експериментального дослідження, інструктивно-методичну нараду з педагогами – членами творчої групи з питань практичного застосування електронних підручників на уроках. Педагоги-експериментатори Зінькова Лариса Вікторівна, учитель математики, Зубкова Крістіна Олександрівна, учитель української мови та літератури, провели серію уроків української мови, алгебри в експериментальному 7-Г класі з використанням електронних підручників на нет-буках.

Результати дослідно-експериментальної роботи показали, що електронні підручники можна використовувати на уроках всіх типів, на різних етапах уроку: пояснення нових знань, засвоєння теоретичного матеріалу, тренувальні вправи, самостійна робота, узагальнення навчального матеріалу. Підручник «Українська мова» (автори Заболотний О. В., Заболотний В. В.) відповідає навчальній програмі. Він надає більш повний теоретичний матеріал порівняно з підручниками інших авторів. Ліцей «ЕКО» № 198 не забезпечений цим підручником для 7 класу, тому доречно використовувати електронний варіант цього підручника на уроках. Це дає змогу учням 7 класу більш швидко засвоювати нові знання. Підручники «Алгебра», «Геометрія» (автори Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С.) відповідають навчальним програмам. Структура підручників дозволяє вчителю переходити від простого навчального матеріалу до більш складного. У підручниках представлені різні типи задач, різноманітні завдання, які допомагають успішно формувати математичні компетентності семикласників. Використання електронних підручників дає можливість педагогам зробити уроки більш змістовними та цікавими для учнів, активізувати пізнавальні здібності школярів; сприяє успішному впровадженню в освітній процес електронного навчання.

З метою подальшого успішного оволодіння обраною професією в 2019-2020 навчальному році в ліцеї «ЕКО» № 198 проводилось профільне навчання за такими напрямками:

11-А клас – математика

11-Б клас – географія

11-В клас – українська мова та література

10-А клас – математика

10-Б клас – математика

10-В клас – географія.

Впродовж навчального року в ліцеї «ЕКО» № 198 здійснювалась системна робота педагогічного колективу з розвитку інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді. Удосконаленню цієї роботи сприяло впровадження інноваційних освітніх технологій, компетентнісний підхід до розвитку інтелектуальних здібностей учнів, індивідуальна робота педагогів з учнівською молоддю. Розвиток інтелектуального потенціалу ліцеїстів здійснювався педагогічним колективом ліцею шляхом проведення шкільного етапу та підготовки учнів до районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. У шкільному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, який пройшов у ліцеї з 8 по 25 жовтня 2019 року, взяли участь 512 учнів 5-11-х класів. У районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад ліцеїсти вибороли 102 призових місця з різних предметів. Найкращі результати показали наші учні з математики (16 призерів), із зарубіжної літератури (12 призерів) та з української мови та літератури (10 призерів). На міському етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад ліцеїсти посіли 9 призових місць з різних предметів.

Продовжило свою діяльність наукове товариство учнів ліцею «ЕКО» № 198. Ліцеїсти 8-11-х класів працювали під керівництвом досвідчених педагогів ліцею в таких секціях: фізико-технічної, математичної, української філології, зарубіжної літератури, суспільних наук, програмування, хіміко-біологічної, екології, географії та економіки, іноземних мов. У секції екології ліцеїсти працювали під керівництвом головного наукового співробітника Інституту вищої освіти Національної Академії наук України, доктора педагогічних наук Скиби Юрія Андрійовича, який багато років співпрацює з ліцеєм «ЕКО» № 198.

Ліцейська учнівська наукова конференція була проведена 9 грудня 2019 року. В ході конференції було заслухано 107 учнівських робіт, 96 робіт брали участь у районному етапі конкурсу-захисту Малої академії наук. За підсумками роботи наукового товариства учнів ліцею «ЕКО» № 198 у 2019-2020 н. р. можна відзначити успішну роботу з підготовки учнівських науково-дослідницьких робіт до районного етапу таких методичних об’єднань ліцею:

- МО вчителів фізико-математичних дисциплін - 35 робіт

- МО вчителів природничих дисциплін - 20 робіт

- МО вчителів української філології, зарубіжної літератури - 27 робіт

- МО вчителів іноземних мов - 9 робіт

- МО вчителів суспільних дисциплін - 5 робіт.

На районному етапі конкурсів-захистів Малої академії наук ліцеїсти посіли 74 призових місця та продемонстрували гарні результати серед закладів освіти Святошинського району. У міському етапі конкурсів-захистів Малої академії наук учні ліцею посіли 9 призових місць та заохочувальні грамоти Київської Малої академії наук «Дослідник».

З метою підвищення активності, розвитку творчих обдарувань учнів у ліцеї «ЕКО» № 198 протягом навчального року проводились різноманітні творчі конкурси, інтелектуальні змагання у рамках предметних тижнів. Ліцеїсти брали активну участь у багатьох районних заходах і стали переможцями. Методичне об’єднання вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури (голова МО – Гончарук Л. М.) підготувало переможців кількох районних творчих конкурсів. У районному етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика призерами стали 13 учнів 4-11-х класів ліцею, а у районному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка призові місця посіли 7 учнів 5-11-х класів. У конкурсі читців поезії Тараса Шевченка в районному етапі «Вінок Шевченкові сплітаємо із віршів» перемогли учениці 9 класу ліцею «ЕКО» № 198 Бондарчук Ольга (1 місце) та Нофенко Софія (2 місце). Учителі зарубіжної літератури Грідіна Ірина Іванівна і Ковбасенко Людмила Василівна залучили 277 учнів ліцею (4-11 класи) до участі в творчому конкурсі «Sunflauer», більшість з яких отримали сертифікати від організаторів конкурсу. Театральний колектив ліцею під керівництвом художнього керівника Ларченко Тетяни Володимирівни представляв на районному конкурсі-фестивалі «Діалог держав: партнерство в освіті» країну міжнародного партнера Білорусь і посів 2 місце. Команда ліцеїстів виявила інтелектуальний потенціал, вдало представила дружні стосунки між народами, розкрила особливості національного характеру, показала свої яскраві творчі здібності, талант та артистичність.

Ліцей «ЕКО» № 198 пишається своїми спортивними досягненнями. Ліцеїсти брали активну участь у всіх спортивних та військово-патріотичних заходах, які проводились у Святошинському районі протягом навчального року. За результатами участі у районному етапі спортивних змагань команда ліцею «ЕКО» № 198 посіла 1 місце в Спартакіаді серед навчальних закладів Святошинського району (голова методичного об’єднання вчителів фізичної культури – Тафапольська Г. О.). Кобилянський В. О. підготував учнів до участі у районному етапі учнівської олімпіади з фізичної культури, які посіли 1 та 2 місця. Учитель «Захисту Вітчизни» Кирсенко Л. В. активно готував учнів до участі у районних військово-патріотичних змаганнях, в яких наші учні вибороли багато призових місць: «Козак-квест», на кубок ТСОУ зі стрільби, з військового багатоборства, в олімпіаді із Захисту Вітчизни. У міських змаганнях «Ми діти твої, Україно» учень 9 класу Цибулько Максим посів 1 місце, а учень 11 класу Козенюк Артем посів 2 місце у складі збірної команди Святошинського району в міських змаганнях з вогневої підготовки. Аналіз роботи з обдарованими учнями показує, що ефективна робота педагогічного колективу ліцею сприяє досягненню високих результатів в розвитку особистості та творчого потенціалу ліцеїстів.

У ліцеї «ЕКО» № 198 відображені характерні відзнаки нашого часу: широкі можливості для власного вибору учня, забезпечення його інтересів і можливостей. У зв’язку з цим найважливішим завданням ліцею стало забезпечення всіх необхідних умов для розвитку особистості учня, його самореалізації, набуття життєвоважливих компетенцій. У сучасних умовах зростають вимоги виховання творчої особистості, здатної знайти своє місце на складних перехрестях життя, самовизначитися і реалізувати себе. Саме позакласна діяльність, участь учнів у різних його видах – важлива сфера, у якій можливості для вияву активності, особистісного самовизначення та самореалізації учнів є вельми широкими.

У вересні 2019 року на засіданні методоб’єднання класних керівників було вирішено, що велику увагу необхідно приділяти вихованню моральних якостей учнів: волі, наполегливості, подоланню труднощів, доведення до кінця розпочатої роботи, критичного ставлення до себе. Виходячи з поставлених завдань, потужно запрацював проект на тему: «Роль патріотичного виховання у виховному просторі «Українцями ми народилися». За основу взяли невмирущі ідеї Василя Сухомлинського: «Педагогіка радості, Добра і Краси у виховному просторі». Для цього була проведена педагогічна рада на тему: «Вивчення спадщини Василя Сухомлинського». Розробили методичний навігатор дороговказів для ліцеїстів від В.О.Сухомлинського, провели години творчого спілкування, літературний вечір «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю», переглянули відеофільм «Сонце». Особливо запам’яталися конкурс та виставка дитячих малюнків до казок та оповідань Сухомлинського, листи –звернення до великого педагога під час проведення круглих столів.

Естетичний центр ліцею працював під гаслом: «Нехай у школі панує яскрава думка, живе слово і творчість дитини». На цих трьох китах будувався зміст художньо-естетичного виховання ліцеїстів. Це і прекрасний флешмоб «Ліцей запрошує», або свято Першого дзвоника. Ліцеїсти активно відвідували театральні вистави, музеї, виставки, зустрічались з представниками творчої інтелігенції. Впродовж навчального року проведено 32 екскурсії та культпоходи.

На День працівника освіти кожна паралель класів підготувала виступ- привітання на тему: «Професія вічності». Цікаво пройшли тематичні уроки мужності: «Київ у роки війни», «Трагедія Бабиного яру», «День козацтва», вшанування пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій. Запам’ятався патріотичний захід до Дня гідності та свободи: це і випуск тематичних газет, вечір спогадів, перегляд відеофільмів.

Незвично, але цікаво, пройшла посвята в ліцеїсти «Віват, ліцей!». Прекрасним вектором спогадів став день визволення Києва від німецьких окупантів. Магістрат ліцею підготував літературно-музичну композицію, а ветерани прикрасили патріотичний захід своїми невмирущими спогадами.

У першому півріччі ліцеїсти взяли участь і у районних заходах, а саме: участь у «Марші миру», конкурсі «Мій Борщагівський край», у конкурсі правознавців і у конкурсі соціальних відеороликів «Безпечне життя».

На годинах творчого спілкування було проведено цикл бесід:

Для 1-4 класів:

«Поговоримо про дружбу»

«Добро починається з тебе»

«Чесність та довіра – основа безконфліктних стосунків»

«Як стати кращим?».

Паралелі 5-9 класів самостійно обрали теми, створивши дискусійну атмосферу:

«Герої завжди поміж нас»

«Що означає бути лідером?»

«Для чого людям совість?».

Старшокласники (10-11 класи) віддали перевагу питанням про активну життєву позицію, правовому вихованню. Звідси і назва тем:

«Правовий статус людини і громадянина в Україні»

- «Людина серед людей: власний шлях до самореалізації»

«Як стати особистістю?»

- «Корупція та фаворитизм як крадіжка твого майбутнього».

Другою важливою складовою частиною шкільної системи правового виховання була робота щодо попередження дисциплінарних порушень. З питання булінгу провели 12 бесід у початковій та середній ланці школи з представниками ювенальної поліції Святошинського району.

Цікавою формою просвітницької роботи стала участь ліцеїстів у Всеукраїнських інтернет-іграх: «Учні й учителі», «Конфлікти», «Учнівський проект», в яких учні виступають не тільки учасниками гри, а й модераторами. Такі інноваційні форми виховної роботи сприяли формуванню в учнів правової свідомості, уміння використовувати набуті знання на практиці. Хочеться відзначити учнівське самоврядування «Велас». На їх рахунку немало гарних справ: акції «Милосердя», «Дисциплінарні лінійки», «Дні самоврядування», рейди «Діловий стиль - обличчя ліцеїста».

Створена агітбригада з різнобарвною тематикою : «Обережно, булінг», «Бути здоровим модно!», «Світлофор Моргайкін», «За здоровий спосіб життя».

Підвищення професійної майстерності класних керівників здійснювалось через:

- участь у роботі шкільного методичного об’єднання класних керівників;

- участь у нарадах та семінарах класних керівників.

Проведено обговорення проблеми «Я - класний керівник» на нараді при директорі, проведено засідання методичного об’єднання з теми «Роль класного керівника у виховному процесі» (жовтень 2019 року). На засіданні МО класні керівники ознайомилися з концепцією програми «Школа доброзичливого ставлення до дитини», яку підтримує Міжнародна організація ЮНІСЕФ.

Змінився суспільний запит на школу. Саме тому були поставлені нові завдання: школа - це не тільки місце, де дітей навчають, а й простір його повноцінного розвитку, осередок інтелектуальних, успішних і креативних людей. У цьому році був розроблений дієвий інструментарій для цієї роботи «Кодекс безпечного освітнього середовища». Активізація таких негативних явищ, як насильство, кібертретирування, секстинг, булінг тощо, викликали стурбованість і необхідність убезпечення учнів від впливу несприятливих факторів.

Протягом навчального року значно поліпшились зв’язки та взаємодія з батьками, налагоджені партнерські відносини, вдосконалена та оновлена практика роботи з сім’ями, які потребують додаткової уваги. На батьківській шкільній конференції була прослухана міні-лекція «Виховний потенціал сучасної сім’ї». Учасники конференції ознайомились з даними інституту батьківства в Україні. Соціологічні дані показали, що всього десять відсотків батьків займаються вихованням своїх дітей, посилаючись на надмірну завантаженість. Тому класним керівникам було запропоновано тематику годин творчого спілкування: «Тато - найвищий статус у світі, тато - джерело натхнення і підтримка», «Мій тато найкращий!». На всі заходи були запрошені татусі, яким пояснили роль батьківства у родині, розповіли про батьківську відповідальність щодо гармонійного розвитку та гарного виховання своїх дітей.

Вже кілька років поспіль ліцей працює над реалізацією концепції «Людина успіху, або модель успішного випускника». Для її реалізації були залучені представники громадськості, вузівські соціальні партнери, батьки, консультанти, експерти. Вони допомагали розібратись в інформаційному просторі, сприяли контактам із спеціалістами-професіоналами.

Виховання успішної людини – це процедура технологічна, яка підпорядковується виховній меті: забезпечення унікальності внутрішнього світу та індивідуального досвіду учнів. Для цього використовували діагностування, щоб визначити вміння адаптування до життєвих ситуацій, вміння критично мислити, долати будь-які труднощі та негаразди. Були запрошені спеціалісти з університету державної фіскальної служби України, з Київського обласного козацького товариства, Національного університету ім. М.Драгоманова, КПІ. Досить вдалим був практикум на тему «Прийоми досягнення успіху», диспут «Я – випускник 2020 року», шоу-програма «Лідерами не народжуються», організаційно-діяльнісна гра «Формула лідерства».

Запам’яталися диспут «Як повірити в себе», учасниками якого стали 11-ті класи; тиждень милосердя і турботи, акція «Допоможи самотній людині», присвячені Міжнародному Дню інвалідів. Ліцеїсти взяли участь у новорічних вітаннях дітей з неблагонадійних сімей та інвалідів-візочників. Діти отримали м’які іграшки, настільні ігри, книжки, канцтовари, конструктори ЛЕГО. А учні 10-В класу (класний керівник Вітрук Д.І.) привітали солодкими подарунками вихованців дитячого садочку № 249. На районний новорічний ярмарок ліцеїсти передали яскраві поробки і кошти для лікування Карпова Костянтина – вихованця дошкільного навчального закладу № 95.

Під час дистанційного навчання були підготовлені відеопрезентація «Джура», привітання до ветеранів війни і праці. Ліцеїсти взяли участь у флешмобі «Моя вишиванка», у традиційному міському конкурсі «Мистецька фортеця». На сайті ліцеї «ЕКО» №198 створено сторінку для батьків, де розміщено поради щодо убезпечення учнів від пандемії, пам’ятки для дітей та батьків з техніки безпеки під час літніх канікул.


Звіт роботи ліцею "ЕКО"№198 за 2018-2019 н.р.

Науково-методична робота в ліцеї «ЕКО» № 198 спрямована на підвищення професійної компетентності кожного вчителя, на збагачення та розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, на досягнення оптимальних результатів розвитку, навчання й виховання ліцеїстів. Педагогічний колектив ліцею значну увагу приділяє глибокому осмисленню сучасних інноваційних процесів, впровадженню перспективних освітніх технологій, стимулюванню творчого потенціалу ліцеїстів, створенню умов для саморозвитку особистості.

Головне зусилля педагогічного колективу ліцею «ЕКО» № 198 у 2018-2019 н. р. було зосереджено на вирішенні науково-методичної теми «Реалізація компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку ліцею через особистісно орієнтоване навчання за новими державними стандартами». Педагогічний колектив ліцею керувався в роботі положеннями нового Закону України «Про освіту», зміст якого заснований на формуванні ключових компетентностей особистості. Педагоги ліцею протягом навчального року підвищували свій фаховий рівень на курсах при Київському університеті імені Бориса Грінченка (19 педагогів), у вебінарах, а також шляхом самоосвіти. Вчителі початкової школи пройшли навчання за програмою «Нова українська школа». Методичні об’єднання вчителів-предметників широко використовували в освітньому процесі новітні технології, методики, що сприяють формуванню компетентної особистості. З цією метою протягом навчального року працювали творчі групи педагогів:

- «Розвиток особистості учня на основі інтегративно-діяльнісного підходу за педагогічною технологією «Росток» (Федоренко Н. М., Матушевич О. В., Зінькова Л. В., Диба Т. В., Найдиш Н. С.)

- «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі» (Царькова Т. Ю., Стасюк Н. М., Зубкова К.О., Зінькова Л.В., Колотій Ю.В.) -«Європа – це більше, ніж ви думаєте» (Нечипоренко-Воробйова С.О., Позняк Ю. М., Вітрук Д. І., Ларченко Т. В.).

У роботі з молодими вчителями організоване наставництво. Учителі Смирна А. С., Зубкова К. О., Міщенко І. В., Диба Т. В. працювали під керівництвом педагогів-наставників Матвійчук Ірини Анатоліївни, Гончарук Людмили Миколаївни, Зінченко Людмили Анатоліївни, Костюченко Олени Леонідівни. У лютому 2019 року в ліцеї проведено тиждень молодого вчителя, під час якого молоді вчителі показали свої відкриті уроки.

З метою реалізації науково-методичної теми ліцею «ЕКО» №198 протягом навчального року проведено такі педагогічні ради:

- «Педагогіка партнерства – ключовий компонент формули успішного освітнього закладу» (заступник директора Стасюк Н. М.)

- «Шляхи створення творчої атмосфери освітнього простору ліцею» (заступник директора Бондаренко Л. І.)

- «Виховання громадянина-патріота: життєздатність ідей В. Сухомлинського у виховній роботі ліцею» (заступник директора Чамара Т. С.).

Для стимулювання безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогів у цьому навчальному році було проатестовано 27 педагогічних працівників. Серед них на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 16 педагогів, на присвоєння вищої категорії - 4 педагоги. Учителям Гончарук Н. М., Костюченко О. Л., Омельяненко А. І., Матушевич О. В. присвоєно педагогічне звання «учитель-методист».

Педагоги ліцею «ЕКО» № 198 активно проводять науково-методичну роботу, щиро діляться досвідом своєї роботи в рамках районних та міських методичних семінарів, публікують свої методичні знахідки. Так, Гончарук Людмила Миколаївна працює методистом суспільно-гуманітарних дисциплін Українського центру оцінювання якості освіти, є автором друкованого зошита для контрольних робіт «Українська література. 8 клас». Омельяненко Алла Іванівна досвідом методичної роботи постійно ділиться з учителями англійської мови під час районних та міських семінарів, конференцій, веде групу в Інтернет-ресурсах для вчителів України. У цьому навчальному році вона видала навчальний посібник для початкової школи «Spoken English through grammar chants!», а також зробила експертизу підручника англійської мови для 1 класу. Матушевич Олена Валентинівна опублікувала власні авторські матеріали на сайті «Super.urok-ua.com»: «Чотирнадцять властивостей паралелограма», «Розв’язування задач на суміші та відсотки». Полянська Олена Володимирівна опанувала програму навчального курсу «Досвід успішних реформ. Світові освітні практики» ІІІ Міжнародного Інтернет-марафону і стала учасником Міжнародного освітнього форуму «NewEdu». Виявили високі професійні компетентності у районному етапі конкурсу «Учитель року – 2019» та брали участь у міському етапі конкурсу педагоги ліцею Чумальчук Тамара Петрівна (1 місце) і Кирсенко Леонід Васильович (1 місце).

Відповідно до плану науково-методичної роботи ліцею «ЕКО» № 198 була спланована робота методичних об’єднань ліцею. Усі методичні об’єднання організували роботу над науково-методичною темою ліцею, роботу з обдарованими ліцеїстами в секціях наукового товариства ліцею, проводили для учнів предметні тижні, декади, свята, шкільні предметні олімпіади, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт.

Робота методичного об’єднання учителів української мови та літератури, зарубіжної літератури була направлена на виконання вимог навчальних програм, завдань розвитку ключових та предметних компетентностей учнів. Педагоги брали участь у серпневих районних та міських конференціях 2018 року, опрацювали методичну літературу щодо планування та викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури. Вивчено настановчі матеріали та рекомендації МОНУ з питань викладання предметів філологічного циклу в 5-11 класах.

Протягом навчального року було проведено наступні навчально-виховні заходи:

- презентації творчих наробок учителів (Стасюк Н.М., Гончарук Л.М., Хлєбік Ю.В., Зубкової К.О., Грідіної І.І., Ковбасенко Л.В.),

- тематичні доповіді щодо відзначення знаменних дат класиків української та зарубіжної літератур,

- інформаційно-навчальний диктант для учнів 5-7 класів (до Дня української писемності),

- предметний тиждень для учнів 5-11 класів ( 4-8 березня 2019 р.), - відкриті уроки вчителів, що атестувалися (Гончарук Л.М., Зубкової К.О., Грідіної І.І., Ковбасенко Л.В).

Багато уваги приділялось педагогами роботі з обдарованими учнями. Проведено шкільні етапи учнівських олімпіад та конкурсів-захистів МАН. Ліцеїсти брали активну участь у предметних олімпіадах і конкурсах: у ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури ( у районі – 15 призерів, у місті - 4 призери, учителі Гончарук Л.М., Хлєбік Ю.В); зарубіжної літератури (у районі – 10 призерів, у місті – 5 призерів, учителі Грідіна І.І., Ковбасенко Л.В.); Всеукраїнський мовно-літературний конкурс творчої молоді імені Тараса Шевченка – у районі 19 призерів; Всеукраїнський конкурс знавців української мови – у місті 3 призери.

У конкурсах-захистах Малої академії наук ( відділення «Українська філологія та мистецтвознавство», «Зарубіжна література») серед учнів 9-11 класів 26 призерів у районі та 3 призери в місті (Гончарук Л.М., Грідіна І.І., Ковбасенко Л.В). Учні 8-Б класу (учитель Беспальчук Н.Ю.) взяли участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник», а учні 5-11 класів були активними учасниками Міжнародної гри із зарубіжної літератури «Sunflower». Учениця 9-А класу Сєрбіна Єлизавета посіла І місце в районному конкурсі читців творів Т. Шевченка (учителі Хлєбік Ю.В., Баранов С.В.) Учні 9-11 класів показали хороші результати в он-лайн олімпіаді з української мови та літератури, яка проводилась у березні 2019 р.

Методичне об’єднання вчителів фізико-математичних дисциплін працювало над науково-методичною темою «Впровадження інтерактивних технологій на уроках математики, фізики та інформатики». Творчі групи вчителів працювали над проблемою «Розвиток особистості учня на основі інтегративно-діяльнісного підходу за педагогічною технологією «РОСТОК» (Федоренко Н.М., Матушевич О.В., Зінькова Л.В.); проблемою адаптації учнів 8-х класів до профільного навчання математики, підготовки учнів 9-х класів до ДПА, 10-11-х класів - до ЗНО.

Учителями методичного об’єднання було проведено з 12 по16 листопада 2018 року тиждень математики, фізики та інформатики. Вчителі фізико-математичних дисциплін підготували низку цікавих нестандартних заходів, в яких учні 5 – 11 класів активно та творчо працювали, показуючи при цьому свою зацікавленість, ерудованість, різноплановість своїх здібностей.Тиждень математики розпочався виставкою яскравих, цікавих, нестандартних і різноманітних стінних газет. Кожен клас підібрав крилатий вислів видатних людей про математику, який супроводжував учнів впродовж всього тижня при проведенні різних заходів. Учні 10−11 класів підготували флайєра з цікавими фактами про видатних вчених математики, фізики та нестандартними логічними задачами, які були розповсюджені серед учнів 1–4 класів. Учням 5–11 класів були запропоновані буклети-довідники, які містили в собі різноманітні математичні формули та поняття. В кожному класі було запропоновано перегляд наукових фільмів «ЧИСЛО », «ДЛЯ ЧОГО НЕОБХІДНА МАТЕМАТИКА», «ЭТО ПОДДЕЛКА», в яких було продемонстровано логічні закономірності математики, її практичність і невід`ємна значимість у нашому повсякденному житті.

Учителі математики Федоренко Наталія Миколаївна, Скоробогач Тетяна Богданівна та учні 10–А класу провели математичний КВК «Захоплююча математика» для учнів 5–А, 5–Б та 5–В класів; Федоренко Наталія Миколаївна разом з учнями 10–А, 10–В класів провела математичну гру «Цікава математика» для учнів 1−4 класів, а також бліц-турнір «Математика навколо нас» для учнів 10-Б і 10-В класів; Зінькова Лариса Вікторівна та Руденко Катерина Михайлівна провели бліц-турнір «Самий розумний» для учнів 9–Б та 9–В класів; Несміян Віра Володимирівна організувала захист проекту «Професія, для якої потрібні знання з математики» для учнів 8–Б, 8–В та 8–Г класів; Матушевич Олена Валентинівна та Руденко Катерина Михайлівна разом з учнями 9–А класу для учнів 6–А, 6–Б та 6–В класів провели математичний КВК «Захоплююча математика»; Зінькова Лариса Вікторівна разом із учнями 9–Б класу провели математичний КВК «У світі математики» для учнів 6–Г класу.

Учителі інформатики Зінченко Людмила Анатоліївна, Бортакова Любов Федорівна та Міщенко Інна Василівна для учнів 5−6 класів організували конкурс малюнків на тему «Мій улюблений комп’ютерний герой», для учнів 7−8 класів - конкурс презентацій POWER POINTна тему «Мій край», для учнів 9−11 класів - конкурс буклетів на тему «Моя рідна школа». Вчителі фізики провели низку цікавих відкритих уроків, семінар «Досягнення українських учених в галузі освоєння космосу» (Жмайло Олександр Васильович); бліц-турнір з фізики «Двобій інтелектів» (Мельник Світлана Сергіївна). Учні всіх класів з великою зацікавленістю та відповідальністю готували матеріали для проведення заходів тижня, це є яскравим свідченням того, що предмети фізико-математичного циклу є не тільки навчальними, а й цікавими, захоплюючими, пізнавальними, практичними у повсякденному житті.

Активно працювали вчителі з обдарованими ліцеїстами. Проведено шкільні олімпіади з математики, фізики, інформатики. Педагоги керували учнівськими науково-дослідницькими роботами та готували їх до районних та міських конкурсів-захистів МАН. У цьому навчальному році педагоги МО підготували 37 призерів районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та ____призерів районних конкурсів Малої академії наук. Зінькова Лариса Вікторівна та Зінченко Людмила Анатоліївна підготували призерів міських етапів МАН та олімпіади. Учні ліцею «ЕКО» № 198 брали активну участь у Міжнародному математичному конкурсі «КЕНГУРУ». За результатами даного конкурсу, в якому взяло участь 556 учнів, показали відмінний результат 53 учні, добрий результат - 250 учнів.

Методичне об’єднання вчителів художньо-естетичних дисциплін ліцею «ЕКО» № 198 протягом навчального року активно працювало над формуванням художніх компетентностей учнів 1-11 класів. Цьому сприяло проведення творчих уроків, різноманітних позакласних заходів. Так, у 2018-2019 н. р. були проведені заходи, які присвячувались різним суспільно-політичним подіям, державним святам, пам'ятним і знаменним датам. Серед них: організація та проведення свята Першого дзвоника, концерт до Дня Вчителя, літературно-музичні композиції до дня вшанування пам’яті воїнів-афганців, до дня Героїв Небесної Сотні, відзначення річниці Чорнобильської трагедії «Дзвони мого серця», тощо. В організації та проведенні цих заходів брали участь вчителі методоб’єднання Баранов С.В., Ларченко Т.В., Петров А.І., Полянська О.В. та Малюта І.М. Учителем Слободянюк Т.О. для молодших школярів готувалися пісенні номери для тематичних ранків (Новий рік, День жінки, свято Прощання з Букварем, випуск 4-х класів, тощо). Барановим С.В. було підготовлено учасників конкурсів «Знай свій Борщагівський край», «Як тебе не спалити, Києве мій» та читців поезії Т.Шевченка. Ларченко Т.В. організувала Свято останнього дзвоника, яке пройшло творчо, у вигляді флеш-мобу.

На уроках трудового навчання учні 5-9 класів під керівництвом Малюти І.М. творчо працюють над проектами «Дротяна казка», «Витинанки», «Корабель моєї мрії», учні Сінькової Л.П. та Жаровської А.В. працюють над проектами «Народна вишивка», «Іграшка своїми руками» та інші. На уроках мистецтва Полянської О.В. учні готували групові проекти «Сторінками сучасної музики», «Галерея стилів», «Кіномистецтво». Вчитель образотворчого мистецтва Петров А. І. протягом року організував багато виставок творчих робіт учнів 5–7-х класів. Баранов С.В., Полянська О.В. та Петров А.І. готували з учнями випуски тематичних стінних газет. Учителі Слободянюк Т.О. та Полянська О.В. проводили з учнями мистецькі та музичні вікторини. Педагоги багато працюють над удосконаленням творчих здібностей обдарованих учнів, готують їх до районних творчих конкурсів, у яких досягли гарних результатів:

- команда учнів 9-А класу посіла ІІ місце в районному етапі фестивалю «Діалог держав: партнерство в освіті» (Ларченко Т. В.)

- команда учнів 9-10-х класів посіла І місце в районному етапі конкурсу «Знай свій Борщагівський край» (Баранов С. В.)

- команда учнів 8-9-х класів посіла І місце в районному етапі конкурсу «Як тебе не спалити, Києве мій» (Баранов С. В.)

- Акопян Анна, учениця 8-Б класу, посіла І місце у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (Сінькова Л. П.).

29 травня 2019 року у виставковій залі музею «Косий капонір» у рамках проекту «Наш спадок» відбулося відкриття виставки робіт художника Петрова Альберта Івановича з нагоди шанування його 85-річчя. Захід відбувся у святковій атмосфері. Були присутні досвідчені та юні художники міста Києва, керівники київських картинних галерей, учні Альберта Івановича.

Методичне об’єднання вчителів фізичної культури ліцею «ЕКО» № 198 протягом навчального року активно залучало учнів до систематичних занять фізичною культурою і спортом. З цією метою якісно проводились уроки фізичної культури, багато різноманітних спортивних заходів. Серед них тиждень фізичної культури та спорту, Олімпійський урок, змагання з різних видів спорту як для учнів початкових класів, так і для учнів 5-11 класів. Працювали спортивні гуртки з міні-футболу (Тафапольська Г.О.),

волейболу (Кобилянський В. О.), футболу (Середа А. І.), «Чемпіон» (Біліневич Н.А.). Методичне об’єднання пишається перемогами ліцеїстів у районних спортивних змаганнях. Збірні команди учнів ліцею брали активну участь у змаганнях з різних видів спорту в Спартакіаді школярів Святошинського району, а саме: «Шкіряний м’яч», «Шкільна футбольна ліга», міні-футболу, «Козацький гарт», «Олімпійське лелеченя», «Старти надій», змагання з волейболу, змагання з баскетболу. За результатами участі учнівських команд у Спартакіаді школярів Святошинського району ліцей «ЕКО» № 198 посів 2 місце.

Відповідно до річного плану роботи ліцею «ЕКО» № 198 на 2018-2019 навчальний рік, наказу РУОМС від 24.10.2018 р. № 330 «Про проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів серед учнів 6-11 класів закладів освіти району в 2018-2019 н.р.», наказу РУОМС від 19.11.2018р. № 367 «Про проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Святошинської районної філії Київського територіального відділення МАН України у 2018-2019 н.р.» в ліцеї «ЕКО» № 198 здійснювалась системна робота з розвитку інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді. Удосконаленню роботи з обдарованими ліцеїстами сприяло впровадження інноваційних освітніх технологій, компетентнісний підхід до розвитку інтелектуальних здібностей учнів, індивідуальна робота педагогів з учнівською молоддю.

Підвищенню рівня освітніх компетентностей сприяють учнівські предметні олімпіади. У шкільному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, який пройшов у ліцеї з 8 по 25 жовтня 2018 року, взяли участь 525 учнів 5-11-х класів. У районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні ліцею вибороли 117 призових місць з різних предметів. Відповідно до наказу РУОМС від 22.01.2019 року № 23 «Про підсумки проведення П (районного) етапу та участь учнівських команд у Ш (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад серед учнів навчальних закладів району в 2018-2019 н. р.» учні ліцею «ЕКО» № 198 виявили високу результативність у районному етапі предметних олімпіад. На міському етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад ліцеїсти посіли 20 призових місць з різних предметів.

Продовжило свою діяльність у 2018-2019 навчальному році наукове товариство учнів ліцею «ЕКО» № 198. Ліцеїсти 8-11-х класів працювали під керівництвом досвідчених педагогів ліцею в таких секціях: фізико-технічної, математичної, української філології, зарубіжної літератури, суспільних наук, програмування, хіміко-біологічної, екології, географії та економіки, іноземних мов. У секції екології ліцеїсти працювали під керівництвом головного наукового співробітника Інституту вищої освіти Національної Академії наук України, доктора педагогічних наук Скиби Юрія Андрійовича, який багато років співпрацює з ліцеєм «ЕКО» № 198.

Ліцейська учнівська наукова конференція була проведена 10 грудня 2018 року, в ході якої було заслухано 112 учнівських науково-дослідницьких робіт у різних секціях наукового товариства. Журі ліцейських конкурсів-захистів направило учнівські роботи на районний етап конкурсів-захистів Малої академії наук. За підсумками роботи наукового товариства учнів ліцею «ЕКО» № 198 у 2018-2019 навчальному році можна відзначити успішну роботу з підготовки учнівських робіт до районного етапу таких методичних об’єднань ліцею:

- МО вчителів фізико-математичних дисциплін - 40 робіт

- МО вчителів природничих дисциплін - 28 робіт

- МО вчителів української філології, зарубіжної літератури - 29 робіт

- МО вчителів іноземних мов - 7 робіт

- МО вчителів суспільних дисциплін - 8 робіт.

На районному етапі конкурсів-захистів Малої академії наук ліцеїсти посіли 89 призових місць та продемонстрували найкращі результати серед закладів освіти Святошинського району. У міському етапі конкурсів-захистів Малої академії наук учні ліцею посіли 9 призових місць та 4 учні нагороджені заохочувальними грамотами Київської Малої академії наук «Дослідник». Учениця 10-А класу Овсяннікова Дар’я брала участь у науково-практичній конференції в рамках Всеукраїнського учнівського проекту «Збереження прісної води і водоочищення як складові сталого розвитку України», яка проводилась Київської Малої академією наук.

З метою підвищення активності, розвитку творчих обдарувань учнів у ліцеї «ЕКО» № 198 протягом навчального року проводились різноманітні творчі конкурси, інтелектуальні змагання у рамках предметних тижнів. Ліцеїсти брали активну участь у багатьох районних заходах і стали переможцями.

Методичне об’єднання вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури (голова МО – Гончарук Л. М.) підготувало переможців кількох районних творчих конкурсів. У районному етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика призерами стали 19 учнів 5-11-х класів ліцею, а в міському етапі цього конкурсу дипломами ІІ ступеню нагороджено трьох учнів 6, 8, 9 класів та ученицю 4 класу Струк Єлизавету. У районному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка призові місця посіли 11 учнів 5-11-х класів ліцею. Учні 8-Б класу під керівництвом Беспальчук Наталії Юріївни взяли участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» і отримали сертифікати від організаторів конкурсу. У районному етапі конкурсу читців поезії Тараса Шевченка перемогла учениця 9-А класу ліцею «ЕКО» № 198 Сербіна Єлизавета (учитель Хлєбік Ю. В.). Учителі зарубіжної літератури Грідіна Ірина Іванівна і Ковбасенко Людмила Василівна залучили 340 учнів ліцею (4-11 класи) до участі в творчому конкурсі «Sunflower», більшість з яких отримали сертифікати від організаторів конкурсу.

Кожного року ліцей «ЕКО» № 198 бере участь у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус». У цьому році у грі взяли участь 20 учнів 11-В класу (учитель географії Чумальчук Т. П.). Методичне об’єднання вчителів іноземних мов (голова МО – Нечипоренко-Воробйова С. О.) підготувало учнів 6-В класу до участі в англомовному театралізованому конкурсі «English with fun», у якому команда ліцею посіла 1 місце. Театральний колектив ліцею під керівництвом художнього керівника Ларченко Тетяни Володимирівни представляв на районному конкурсі-фестивалі «Діалог держав: партнерство в освіті» країну міжнародного партнера Польщу і посів 2 місце.

Ліцей «ЕКО» № 198 пишається своїми спортивними досягненнями. Ліцеїсти брали активну участь у всіх спортивних та військово-патріотичних заходах, які проводились у Святошинському районі протягом навчального року, та посіли 2 місце в Спартакіаді серед навчальних закладів району (голова методичного об’єднання вчителів фізичної культури – Тафапольська Г. О.). Кобилянський В. О. підготував учнів до участі у районному етапі учнівської олімпіади з фізичної культури, які посіли 1 та 2 місця. Учитель «Захисту Вітчизни» Кирсенко Л. В. підготував команду учнів 10-11 класів, яка посіла 1 місце у районному етапі Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура». Учні 7-В класу Баширова Гюлай і Баширов Кемал брали участь у міському етапі Кубку Київського міського голови з шахів «Кришталева тура» і стали призерами Кубку.

За підсумками роботи з обдарованими учнями у 2018-2019 н. р. наукове товариство учнів ліцею «ЕКО» №198 нагороджено грамотою управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації. 21 травня 2019 року в ліцеї проведено свято нагородження обдарованих учнів, під час якого всі учні-переможці олімпіад, конкурсів-захистів Малої академії наук, творчих конкурсів були нагороджені грамотами районного управління освіти, молоді та спорту, цінними подарунками. Аналіз роботи з обдарованими учнями показує, що ефективна робота педагогічного колективу ліцею сприяє досягненню високих результатів в розвитку особистості, творчого потенціалу ліцеїстів.

Ліцей «ЕКО» № 198 протягом навчального року здійснював експериментальну роботу за інноваційною педагогічною технологією «Росток» в 6-7-х класах. Тема експериментального дослідження – «Розвиток особистості учня на основі інтегративно-діяльнісного підходу за педагогічною технологією «Росток». Протягом навчального року працювала творча група вчителів-експериментаторів для реалізації завдань, поставлених експериментом. Моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів 6-7-х класів з математики, які проведені педагогами Зінькової Л. В. та Матушевич О. В. у формі перевірочної контрольної роботи, показали уміння учнів застосовувати формули скороченого множення, властивості степенів, розв’язувати рівняння з двома змінними, аналізувати систему двох лінійних рівнянь з двома змінними. Результати контрольних робіт на паралелі 6-х, 7-х класів показали, що в класах-ростках 6-В, 7-Г якісний показник вище, ніж в інших класах.

Програма психологічного дослідження учнів 6-7-х класів, яке проведено практичним психологом ліцею Голякою С. Г., складається із визначення рівня розвитку: інтелектуальних здібностей, розвитку творчого інтелекту, мотивації до навчання, самооцінки. У результаті психологічного дослідження учнів відмічено підвищення розвитку інтелекту та творчого (дивергентного) мислення в порівнянні з іншими класами, що свідчить про позитивний вплив інноваційного проекту «Росток» на розвиток здібностей учнів.

З метою подальшого успішного оволодіння обраною професією в 2018-2019 навчальному році в ліцеї «ЕКО» № 198 проводилось профільне навчання за такими напрямками:

- 11-А – математичний профіль

- 11-Б – економічний профіль

- 11-В – економічний профіль

- 11-Г – профіль іноземної філології

- 10-А – з поглибленим вивченням математики

- 10-Б – з поглибленим вивченням географії

- 10-В – з поглибленим вивченням української мови, літератури.

У 2018-2019 н. р. ліцей «ЕКО» № 198 продовжував міжнародне співробітництво з ліцеєм імені Тадеуша Костюшка міста Велюнь (Польща). Команда учнів ліцею «ЕКО» № 198 представляла країну-міжнародного партнера Польщу в районному конкурсі-фестивалі «Діалог держав: партнерство в освіті» у березні 2019 року та посіла 2 місце (художній керівник Ларченко Тетяна Володимирівна). У квітні команда учнів 6-В класу під керівництвом учителя англійської мови ліцею Нечипоренко-Воробйової Софії Олександрівни стала переможцем районного англомовного театралізованого конкурсу «English with fun». З метою підвищення рівня володіння англійською мовою учні 9-10 класів ліцею брали участь у дискусії «Проблеми підлітків», яку проводив на базі ліцею «ЕКО» № 198 професор із США Дж. Хіл.

Організація виховного процесу в ліцеї «ЕКО» № 198 у 2018-2019 н.р. склалася в чітку систему, яка забезпечила розвиток особистості здобувачів освіти, через навчальну, позашкільну та суспільну діяльність. Завдяки виховній системі розкривались кращі риси характеру ліцеїстів, їх творчий потенціал. Учні були задіяні в ліцейному проекті «Школа після уроків», завдяки чому вчились спілкуватись, планувати життя, досягати поставлених цілей.

Провідними напрямками роботи ліцею стало:

1. Використання інноваційних технологій та моделей виховної системи

ліцею. Це робота творчих клубів «Інтелігент», «Поетичне свічадо». Як результат, презентація «Проблема насильства в сім’ї щодо дитини», шоу-програма «Лідерами не народжуються», тренінг «Шкільна конституція»; літературні вечори «Подорож країною почуттів»,«В гостях у Ліни Костенко».

2. Ділове спілкування та диспути: «Шкідливі звички скорочують життя»,

«Захистимось словами, а не кулаками».

3. Конструювання тематичного планування, як культурологічна

направленість розвитку виховної системи ліцею:

- Співдружність школи та сім’ї: конкурс творчих робіт «Історія родини - це історія держави» (жовтень);

- Акція батьків і дітей «Скринька добрих справ»: матеріальна допомога Селівончик Ярославі, учениці 11-Б класу для проведення онкологічної операції;

- Презентація 8-9 класів на тему «Світ захоплення нашої сім’ї» (листопад);

- Випуск фотогазети «Дозвілля родини» (грудень);

- Науково-практичні конференції, уроки-пошуки;

- Конкурс комп’ютерних малюнків «Бути здоровим – модно!» (грудень);

- Наукова конференція «Закривавлена ріка пам’яті», присвячена 85 роковинам Голодомору 1932-1933 роках;

- Усний журнал «Козацькому роду нема переводу»;

- Урок мужності та патріотизму: зустріч ліцеїстів з воїнами 93 бригади;

- Підготовка та проведення шкільних свят і вечорів відпочинку: шкільне свято «День знань», «Вчителько моя – зоре світова» - до Дня вчителя;

- Конкурс «Міс ліцею», свято української вишиванки (9-11 класи, жовтень);

- День ліцеїста «Віват, ліцей!» (листопад);

- Патріотичний захід до Дня гідності та свободи (листопад);

- Концерт – роздум «Повір у себе», присвячений Міжнародному дню інвалідів;

- Музична вітальня з артистами Національної філармонії: «Музика Чайковського на всі часи» (грудень).

- Конкурс «Кращий оратор» (листопад); концерт «Історія України в піснях».

Особливо хочеться відзначити роботу учнівського самоврядування «Велас». У вересні – жовтні вони провели у 5-х класах майстер-клас на тему: «Як фарбами передати свій настрій»; диспут у 7-8 класах на тему: «Патріот від «А» до «Я». Запам’ятався День учнівського самоврядування 7 грудня. Магістратівці брали активну участь у проведенні тематичних уроків, підготували презентацію і відеофільм для участі у районному заході та посіли 3 місце. Зробили презентацію акції «16 днів проти насильства». Учнівське самоврядування протягом першого семестру брало участь у рейдах «Шкільна форма - обличчя ліцеїста»; підготувало концертну програму до Дня захисника Вітчизни для ветеранів 5 мікрорайону; організувало акцію «Продовжим життя шкільним підручникам», допомагало координувати міжособистісні і ділові стосунки у класних колективах 8-в, 6-г, 9-г класах.

Класні керівники 10-11 класів провели анкетування ліцеїстів щодо проявів насильства в школі та громадських місцях. Результати анкетування були розглянуті на засіданні методичного об’єднання класних керівників на тему: «Використання різноманітної програмно-методичної бази, зорієнтованої на творчу траекторію розвитку дитини».

Запам’ятався конкурс на самого гуманного класного керівника, переможцями стали Хлєбік Ю. В. 9-А клас, Зубкова К. О. 7-В клас.

Приємними стали результати місячника боротьби з негативними явищами у молодіжному середовищі. Здобувачі освіти прослухали цикл бесід: «Ні» - шкідливим звичкам», «В здоровому тілі – здоровий дух».

Патріотичне виховання згуртувало загальношкільний колектив. Це шефська допомога ветеранам та інвалідам війни та праці, людям похилого віку: операції «Щедрість», «Акція милосердя» - до Дня людей похилого віку. Усний журнал «Напитись з отчої криниці», конкурс пісень воєнних років.

Налагоджена співпраця зі «шкільним офіцером поліції» Святошинського району Поліховичем М. М. У ліцеї у 8,10,11-х та 6-г класі було проведено бесіди на тему: «Булінг у шкільному середовищі». На методичному об’єднанні класних керівників також розглядалось питання булінгу та кібербулінгу.

У 2018 році була започаткована співдружність з Університетом державної фіскальної служби України. Відбулися зустрічі на теми: «Спеціальність очима студентів», «Хто він, лідер ХХ1 століття?».

Треба відзначити, що в другому півріччі провідним напрямком роботи в ліцеї стало використання інноваційних технологій та моделей виховної системи. Значна увага приділялась родинному вихованню: у січні 2019 було проведено конкурс творчих робіт «Історія родини – це історія держави». Вдалою виявилася акція батьків і дітей «Скринька добрих справ». У березні пройшла презентація на тему: «Світ захоплення нашої сім’ї». Став традиційним випуск фотогазет «Дозвілля родини». Вже третій рік поспіль проходить урок мужності та патріотизму: зустрічі ліцеїстів з кіборгами Донецького аеропорту.

Магістрат ліцею (Тищенко Інна) фіксує організацію дозвілля учнів: колективне відвідування Київського планетарію,театрів, кінотеатрів, міських та виїзних екскурсій.

Великою популярністю користувались конкурси «Капелюшків», «Сучасний одяг для сучасної Джульєти».

Особливо хочеться відзначити бесіди: «Співчуття та милосердя», «Умій прощати», а також волонтерська акція «Дитинство без насильства». Згадуються слова В.О. Сухомлинського, що патріотичне виховання – це «Пізнання осягнення людиною своєї Батьківщини, становлення в нашій душі патріотичної серцевини». Цікаві заходи з питань патріотичного виховання згуртували загальношкільний колектив:

– науково-практична конференція «Не можна цього забути!» (з нагоди Дня пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років), урок мужності «Пам’ять про подвиг» - до Дня визволення від німецьких окупантів Києва;

- літературно-музична композиція «Не старіють душею ветерани!». Учні та сивочолі ветерани співали пісні воєнних літ, читали вірші.

- «Борщагівські соколи» взяли участь у шкільному конкурсі «Як я захищаю Батьківщину», де продемонстрували військові знання періоду козаччини, показали прикладну та фізичну підготовку, провели змагання з багатоборства, армреслінгу тощо.

До Дня Соборності України була підготовлена читацька конференція «Україна понад усе!».

Активну участь у шкільній батьківській конференції взяв 11-Б клас з темою: «Батьки – фортеця дитини». Дитячі виступи зняли емоційну напругу і налаштували батьківську аудиторію на доброзичливу співпрацю.

Учнівське самоврядування протягом навчального року провело цикл диспутів: «Що означає бути порядною людиною?», «Професії майбутнього».

На районному конкурсі юних пожежників магістратівці посіли друге місце.

Змістовним, патріотичним став захід «Подаруй дитині книжку, подаруй дитині іграшку». Ліцеїсти відвідали сімейний дитячий будинок у Київській області, селище Польове. Вони подарували канцтовари, іграшки, одяг та влаштували невеличкий концерт з ігровою програмою.

Заслуговує на увагу просвітницька програма постійнодіючого заходу «Ліцей – за здоровий спосіб життя». Ведеться роз’яснювальна та профілактична роботи у формі агітбригад. У своїх виступах використовували адаптовану інформаційну продукцію, відеоматеріали. Паралель 9-х класів підготувала виступ на теми: «Згубним звичкам скажемо «Ні!», дебати «Проблема шкідливих звичок для учнів», «Антиалкогольний КВК».

Центр соціально-психологічної адаптації проводить систематичний аналіз кожного факту щодо тютюнопаління, бере активну участь у Всесвітньому дні без тютюну; пише листи підтримки до інфікованих співвітчизників; веде роз’яснювальну роботу щодо вживання алкоголю як психотропного наркотику.

Понад 20 років в ліцеї проходить вечір-реквієм «Афганістан болить в моїй душі». Цей захід – шана воїнам-інтернаціоналістам і нашим загиблим випускникам в Афганістані. Як завжди, було чимало почесних гостей: представники спілки афганців Святошинського району, кіборг Донецького аеропорту Моруга Л. Ф. Відбувся і Вечір пам’яті «Схиляємо голови в жалобі і пошані (Небесній сотні присвячується)».

26 квітня 2019 року у ліцеї «ЕКО» № 198 відбувся вечір-реквієм «Чорнобильський вітер по душах мете». На середині сцени великий екран. Присутні в залі читають інформаційні повідомлення:

- «АЕС - найчистіші, найбезпечніші з існуючих електростанцій»;

- «Завершальний рік п'ятирічки був для ЧАЕС незвичайним: тут діяли на повну потужність всі енергоблоки. Річне виробництво електроенергії досягнуто рекордної цифри -28 млд. кіловат-годин».

Зал наповнюється дзвонами Печерської Лаври. Разом з ведучою поринаємо в квітневу ніч 1986 року. Місто спало. Була напрочуд тепла ніч, одна з кращих ночей року, коли листя зеленим туманом раптом проступає на деревах.

Екран гасне. Музика замовкає. Але що це? На екрані палахкотить страшенна пожежа і слова: «Чорнобиль - чорний день, велика біда, яка прийшла на землю».

Завдяки літературній композиції ми побачили і почули, як 33 роки тому сталася великомасштабна трагедія. Чорнобиль схопив у смертельні обійми 786 населених пунктів Київської, Житомирської, Чернігівської, Брянської, Могильовської, Гомельської областей, які виявилися в зоні відчуження. Рахманівська музика велично звучить у залі. І спогади, спогади... Потім хвилина мовчання. Схиляємо голови перед мучениками та героями Чорнобиля. Ми не забудемо Вас, адже саме Ви врятували світ.

Великою популярністю користується конкурс комп’ютерних малюнків «Я - житель планети Земля» і зустрічі з працівниками поліції на тему «Дорожньо-транспортні пригоди та причини їх виникнення». Це дало позитивний результат: жодного ДТП не було.

Протягом року проводились виховні години на правову тематику: «Неформальні об’єднання молоді», «Права та обов’язки матері, батька й дитини». Відбувся тиждень профілактики шкідливих звичок:

- зустрічі з представниками правоохоронних органів;

- бесіди з лікарями;

- тематичні виховні заходи.

Заслуговує на увагу дискусія «Бережи мене, мій законе!» та шкільні дебати «Ліцей майбутнього у правовому колі». Учні в анкетах показали панораму майбутнього в ліцеї, висловили загальні побажання вчителям-предметникам. Відбулася презентація нового проекту «Лідер в інформаційному суспільстві».

Як завжди, ліцеїсти стали переможцями у районному конкурсі військово-патріотичної спортивної гри «Джура» і взяли участь у міському етапі.

У 2018 році стартувала освітня реформа Нової української школи. У її концепції акцентовано увагу на впровадження особистісно орієнтованої моделі освіти, застосованої на ідеології дитиноцентризму. Тому було вирішено допомогти учням 1-2 класів:

- підготували інсценізації оповідань по Сухомлинському (до 100-річчя великого педагога-гуманіста);

- 5-7 класи презентували виставку малюнків до казок В.О. Сухомлинського;

- члени магістрату використовували в своїй роботі інтерактивні технології з початківцями: «мозковий штурм», рольова гра «Світлофор Моргайкін», склали пам’ятку «Формули мовленнєвого етикету», «Правила спілкування»;

- учні 9-А та 9-Б класів створили школу громадянського виховання «Україна – єдина країна». Це дозволило поглибити і збагатити знання учнів про Україну як спільний дім українського народу, викликали інтерес до пізнання своєї Батьківщини. Це сприяло вихованню почуттів патріотизму, національної гордості, любові до рідного краю.

За 2018-2019 навчальний рік було зібрано чимало сценарно-тематичних добірок, які розповідають про організацію різноманітних загальношкільних свят, тематичних днів янгола і тижнів «Милосердя», «Щедрості». У травні 2019 року відбувся досить незабутній захід «День матері». Це одне з найзворушливіших свят у школі. 8-А клас зумів створити єдиний і неповторний образ своєї мами, яка все зрозуміє, пробачить, завжди пожаліє і буде любити, незважаючи ні на що.

Таким чином, виховні заходи, які проводилися в ліцеї у 2018-2019 н.р., сприяли формуванню загальнолюдських принципів моралі, справедливості, патріотизму, доброти і творчості.

Директор ліцею «ЕКО» № 198 О. НЕДБАЙЛО


у 2018-2019 навчальному році

У 2018-2019 навчальному році ліцей «ЕКО» № 198 керувався у своїй діяльності Законом України «Про освіту», Законом «Про загальну середню освіту», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», Державною Національною програмою «Освіта України ХХ1 століття» та Статутом ліцею «ЕКО» № 198.

У ліцеї «ЕКО» № 198 протягом 2018-2019 навчального року навчалось 1350 учнів. Одинадцяті класи закінчив 101 учень. З них із золотою медаллю - 12 учнів, зі срібною медаллю – 4 учні. Дев’яті класи закінчило 120 учнів, з них зі свідоцтвом з відзнакою - 12 учнів.

Навчально-виховний процес у ліцеї здійснював 91 педагог. Серед них 65 педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію, 26 - педагогічне звання «учитель-методист», 22 - педагогічне звання «старший вчитель».

Науково-методична робота в ліцеї «ЕКО» № 198 спрямована на підвищення професійної компетентності кожного вчителя, на збагачення та розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, на досягнення оптимальних результатів розвитку, навчання й виховання ліцеїстів. Педагогічний колектив ліцею значну увагу приділяє глибокому осмисленню сучасних інноваційних процесів, впровадженню перспективних освітніх технологій, стимулюванню творчого потенціалу ліцеїстів, створенню умов для саморозвитку особистості.

Головне зусилля педагогічного колективу ліцею «ЕКО» № 198 у 2018-2019 н. р. було зосереджено на вирішенні науково-методичної теми «Реалізація компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку ліцею через особистісно орієнтоване навчання за новими державними стандартами». Педагогічний колектив ліцею керувався в роботі положеннями нового Закону України «Про освіту», зміст якого заснований на формуванні ключових компетентностей особистості. Педагоги ліцею протягом навчального року підвищували свій фаховий рівень на курсах при Київському університеті імені Бориса Грінченка (19 педагогів), у вебінарах, а також шляхом самоосвіти. Вчителі початкової школи пройшли навчання за програмою «Нова українська школа». Методичні об’єднання вчителів-предметників широко використовували в освітньому процесі новітні технології, методики, що сприяють формуванню компетентної особистості. З цією метою протягом навчального року працювали творчі групи педагогів:

- «Розвиток особистості учня на основі інтегративно-діяльнісного підходу за педагогічною технологією «Росток» (Федоренко Н. М., Матушевич О. В., Зінькова Л. В., Диба Т. В., Найдиш Н. С.)

- «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі» (Царькова Т. Ю., Стасюк Н. М., Зубкова К.О., Зінькова Л.В., Колотій Ю.В.) -«Європа – це більше, ніж ви думаєте» (Нечипоренко-Воробйова С.О., Позняк Ю. М., Вітрук Д. І., Ларченко Т. В.).

У роботі з молодими вчителями організоване наставництво. Учителі Смирна А. С., Зубкова К. О., Міщенко І. В., Диба Т. В. працювали під керівництвом педагогів-наставників Матвійчук Ірини Анатоліївни, Гончарук Людмили Миколаївни, Зінченко Людмили Анатоліївни, Костюченко Олени Леонідівни. У лютому 2019 року в ліцеї проведено тиждень молодого вчителя, під час якого молоді вчителі показали свої відкриті уроки.

З метою реалізації науково-методичної теми ліцею «ЕКО» №198 протягом навчального року проведено такі педагогічні ради:

- «Педагогіка партнерства – ключовий компонент формули успішного освітнього закладу» (заступник директора Стасюк Н. М.)

- «Шляхи створення творчої атмосфери освітнього простору ліцею» (заступник директора Бондаренко Л. І.)

- «Виховання громадянина-патріота: життєздатність ідей В. Сухомлинського у виховній роботі ліцею» (заступник директора Чамара Т. С.).

Для стимулювання безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогів у цьому навчальному році було проатестовано 27 педагогічних працівників. Серед них на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 16 педагогів, на присвоєння вищої категорії - 4 педагоги. Учителям Гончарук Н. М., Костюченко О. Л., Омельяненко А. І., Матушевич О. В. присвоєно педагогічне звання «учитель-методист».

Педагоги ліцею «ЕКО» № 198 активно проводять науково-методичну роботу, щиро діляться досвідом своєї роботи в рамках районних та міських методичних семінарів, публікують свої методичні знахідки. Так, Гончарук Людмила Миколаївна працює методистом суспільно-гуманітарних дисциплін Українського центру оцінювання якості освіти, є автором друкованого зошита для контрольних робіт «Українська література. 8 клас». Омельяненко Алла Іванівна досвідом методичної роботи постійно ділиться з учителями англійської мови під час районних та міських семінарів, конференцій, веде групу в Інтернет-ресурсах для вчителів України. У цьому навчальному році вона видала навчальний посібник для початкової школи «Spoken English through grammar chants!», а також зробила експертизу підручника англійської мови для 1 класу. Матушевич Олена Валентинівна опублікувала власні авторські матеріали на сайті «Super.urok-ua.com»: «Чотирнадцять властивостей паралелограма», «Розв’язування задач на суміші та відсотки». Полянська Олена Володимирівна опанувала програму навчального курсу «Досвід успішних реформ. Світові освітні практики» ІІІ Міжнародного Інтернет-марафону і стала учасником Міжнародного освітнього форуму «NewEdu». Виявили високі професійні компетентності у районному етапі конкурсу «Учитель року – 2019» та брали участь у міському етапі конкурсу педагоги ліцею Чумальчук Тамара Петрівна (1 місце) і Кирсенко Леонід Васильович (1 місце).

Відповідно до плану науково-методичної роботи ліцею «ЕКО» № 198 була спланована робота методичних об’єднань ліцею. Усі методичні об’єднання організували роботу над науково-методичною темою ліцею, роботу з обдарованими ліцеїстами в секціях наукового товариства ліцею, проводили для учнів предметні тижні, декади, свята, шкільні предметні олімпіади, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт.

Робота методичного об’єднання учителів української мови та літератури, зарубіжної літератури була направлена на виконання вимог навчальних програм, завдань розвитку ключових та предметних компетентностей учнів. Педагоги брали участь у серпневих районних та міських конференціях 2018 року, опрацювали методичну літературу щодо планування та викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури. Вивчено настановчі матеріали та рекомендації МОНУ з питань викладання предметів філологічного циклу в 5-11 класах.

Протягом навчального року було проведено наступні навчально-виховні заходи:

- презентації творчих наробок учителів (Стасюк Н.М., Гончарук Л.М., Хлєбік Ю.В., Зубкової К.О., Грідіної І.І., Ковбасенко Л.В.),

- тематичні доповіді щодо відзначення знаменних дат класиків української та зарубіжної літератур,

- інформаційно-навчальний диктант для учнів 5-7 класів (до Дня української писемності),

- предметний тиждень для учнів 5-11 класів ( 4-8 березня 2019 р.), - відкриті уроки вчителів, що атестувалися (Гончарук Л.М., Зубкової К.О., Грідіної І.І., Ковбасенко Л.В).

Багато уваги приділялось педагогами роботі з обдарованими учнями. Проведено шкільні етапи учнівських олімпіад та конкурсів-захистів МАН. Ліцеїсти брали активну участь у предметних олімпіадах і конкурсах: у ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури ( у районі – 15 призерів, у місті - 4 призери, учителі Гончарук Л.М., Хлєбік Ю.В); зарубіжної літератури (у районі – 10 призерів, у місті – 5 призерів, учителі Грідіна І.І., Ковбасенко Л.В.); Всеукраїнський мовно-літературний конкурс творчої молоді імені Тараса Шевченка – у районі 19 призерів; Всеукраїнський конкурс знавців української мови – у місті 3 призери.

У конкурсах-захистах Малої академії наук ( відділення «Українська філологія та мистецтвознавство», «Зарубіжна література») серед учнів 9-11 класів 26 призерів у районі та 3 призери в місті (Гончарук Л.М., Грідіна І.І., Ковбасенко Л.В). Учні 8-Б класу (учитель Беспальчук Н.Ю.) взяли участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник», а учні 5-11 класів були активними учасниками Міжнародної гри із зарубіжної літератури «Sunflower». Учениця 9-А класу Сєрбіна Єлизавета посіла І місце в районному конкурсі читців творів Т. Шевченка (учителі Хлєбік Ю.В., Баранов С.В.) Учні 9-11 класів показали хороші результати в он-лайн олімпіаді з української мови та літератури, яка проводилась у березні 2019 р.

Методичне об’єднання вчителів фізико-математичних дисциплін працювало над науково-методичною темою «Впровадження інтерактивних технологій на уроках математики, фізики та інформатики». Творчі групи вчителів працювали над проблемою «Розвиток особистості учня на основі інтегративно-діяльнісного підходу за педагогічною технологією «РОСТОК» (Федоренко Н.М., Матушевич О.В., Зінькова Л.В.); проблемою адаптації учнів 8-х класів до профільного навчання математики, підготовки учнів 9-х класів до ДПА, 10-11-х класів - до ЗНО.

Учителями методичного об’єднання було проведено з 12 по16 листопада 2018 року тиждень математики, фізики та інформатики. Вчителі фізико-математичних дисциплін підготували низку цікавих нестандартних заходів, в яких учні 5 – 11 класів активно та творчо працювали, показуючи при цьому свою зацікавленість, ерудованість, різноплановість своїх здібностей.Тиждень математики розпочався виставкою яскравих, цікавих, нестандартних і різноманітних стінних газет. Кожен клас підібрав крилатий вислів видатних людей про математику, який супроводжував учнів впродовж всього тижня при проведенні різних заходів. Учні 10−11 класів підготували флайєра з цікавими фактами про видатних вчених математики, фізики та нестандартними логічними задачами, які були розповсюджені серед учнів 1–4 класів. Учням 5–11 класів були запропоновані буклети-довідники, які містили в собі різноманітні математичні формули та поняття. В кожному класі було запропоновано перегляд наукових фільмів «ЧИСЛО », «ДЛЯ ЧОГО НЕОБХІДНА МАТЕМАТИКА», «ЭТО ПОДДЕЛКА», в яких було продемонстровано логічні закономірності математики, її практичність і невід`ємна значимість у нашому повсякденному житті.

Учителі математики Федоренко Наталія Миколаївна, Скоробогач Тетяна Богданівна та учні 10–А класу провели математичний КВК «Захоплююча математика» для учнів 5–А, 5–Б та 5–В класів; Федоренко Наталія Миколаївна разом з учнями 10–А, 10–В класів провела математичну гру «Цікава математика» для учнів 1−4 класів, а також бліц-турнір «Математика навколо нас» для учнів 10-Б і 10-В класів; Зінькова Лариса Вікторівна та Руденко Катерина Михайлівна провели бліц-турнір «Самий розумний» для учнів 9–Б та 9–В класів; Несміян Віра Володимирівна організувала захист проекту «Професія, для якої потрібні знання з математики» для учнів 8–Б, 8–В та 8–Г класів; Матушевич Олена Валентинівна та Руденко Катерина Михайлівна разом з учнями 9–А класу для учнів 6–А, 6–Б та 6–В класів провели математичний КВК «Захоплююча математика»; Зінькова Лариса Вікторівна разом із учнями 9–Б класу провели математичний КВК «У світі математики» для учнів 6–Г класу.

Учителі інформатики Зінченко Людмила Анатоліївна, Бортакова Любов Федорівна та Міщенко Інна Василівна для учнів 5−6 класів організували конкурс малюнків на тему «Мій улюблений комп’ютерний герой», для учнів 7−8 класів - конкурс презентацій POWER POINTна тему «Мій край», для учнів 9−11 класів - конкурс буклетів на тему «Моя рідна школа». Вчителі фізики провели низку цікавих відкритих уроків, семінар «Досягнення українських учених в галузі освоєння космосу» (Жмайло Олександр Васильович); бліц-турнір з фізики «Двобій інтелектів» (Мельник Світлана Сергіївна). Учні всіх класів з великою зацікавленістю та відповідальністю готували матеріали для проведення заходів тижня, це є яскравим свідченням того, що предмети фізико-математичного циклу є не тільки навчальними, а й цікавими, захоплюючими, пізнавальними, практичними у повсякденному житті.

Активно працювали вчителі з обдарованими ліцеїстами. Проведено шкільні олімпіади з математики, фізики, інформатики. Педагоги керували учнівськими науково-дослідницькими роботами та готували їх до районних та міських конкурсів-захистів МАН. У цьому навчальному році педагоги МО підготували 37 призерів районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та ____призерів районних конкурсів Малої академії наук. Зінькова Лариса Вікторівна та Зінченко Людмила Анатоліївна підготували призерів міських етапів МАН та олімпіади. Учні ліцею «ЕКО» № 198 брали активну участь у Міжнародному математичному конкурсі «КЕНГУРУ». За результатами даного конкурсу, в якому взяло участь 556 учнів, показали відмінний результат 53 учні, добрий результат - 250 учнів.

Методичне об’єднання вчителів художньо-естетичних дисциплін ліцею «ЕКО» № 198 протягом навчального року активно працювало над формуванням художніх компетентностей учнів 1-11 класів. Цьому сприяло проведення творчих уроків, різноманітних позакласних заходів. Так, у 2018-2019 н. р. були проведені заходи, які присвячувались різним суспільно-політичним подіям, державним святам, пам'ятним і знаменним датам. Серед них: організація та проведення свята Першого дзвоника, концерт до Дня Вчителя, літературно-музичні композиції до дня вшанування пам’яті воїнів-афганців, до дня Героїв Небесної Сотні, відзначення річниці Чорнобильської трагедії «Дзвони мого серця», тощо. В організації та проведенні цих заходів брали участь вчителі методоб’єднання Баранов С.В., Ларченко Т.В., Петров А.І., Полянська О.В. та Малюта І.М. Учителем Слободянюк Т.О. для молодших школярів готувалися пісенні номери для тематичних ранків (Новий рік, День жінки, свято Прощання з Букварем, випуск 4-х класів, тощо). Барановим С.В. було підготовлено учасників конкурсів «Знай свій Борщагівський край», «Як тебе не спалити, Києве мій» та читців поезії Т.Шевченка. Ларченко Т.В. організувала Свято останнього дзвоника, яке пройшло творчо, у вигляді флеш-мобу.

На уроках трудового навчання учні 5-9 класів під керівництвом Малюти І.М. творчо працюють над проектами «Дротяна казка», «Витинанки», «Корабель моєї мрії», учні Сінькової Л.П. та Жаровської А.В. працюють над проектами «Народна вишивка», «Іграшка своїми руками» та інші. На уроках мистецтва Полянської О.В. учні готували групові проекти «Сторінками сучасної музики», «Галерея стилів», «Кіномистецтво». Вчитель образотворчого мистецтва Петров А. І. протягом року організував багато виставок творчих робіт учнів 5–7-х класів. Баранов С.В., Полянська О.В. та Петров А.І. готували з учнями випуски тематичних стінних газет. Учителі Слободянюк Т.О. та Полянська О.В. проводили з учнями мистецькі та музичні вікторини. Педагоги багато працюють над удосконаленням творчих здібностей обдарованих учнів, готують їх до районних творчих конкурсів, у яких досягли гарних результатів:

- команда учнів 9-А класу посіла ІІ місце в районному етапі фестивалю «Діалог держав: партнерство в освіті» (Ларченко Т. В.)

- команда учнів 9-10-х класів посіла І місце в районному етапі конкурсу «Знай свій Борщагівський край» (Баранов С. В.)

- команда учнів 8-9-х класів посіла І місце в районному етапі конкурсу «Як тебе не спалити, Києве мій» (Баранов С. В.)

- Акопян Анна, учениця 8-Б класу, посіла І місце у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (Сінькова Л. П.).

29 травня 2019 року у виставковій залі музею «Косий капонір» у рамках проекту «Наш спадок» відбулося відкриття виставки робіт художника Петрова Альберта Івановича з нагоди шанування його 85-річчя. Захід відбувся у святковій атмосфері. Були присутні досвідчені та юні художники міста Києва, керівники київських картинних галерей, учні Альберта Івановича.

Методичне об’єднання вчителів фізичної культури ліцею «ЕКО» № 198 протягом навчального року активно залучало учнів до систематичних занять фізичною культурою і спортом. З цією метою якісно проводились уроки фізичної культури, багато різноманітних спортивних заходів. Серед них тиждень фізичної культури та спорту, Олімпійський урок, змагання з різних видів спорту як для учнів початкових класів, так і для учнів 5-11 класів. Працювали спортивні гуртки з міні-футболу (Тафапольська Г.О.),

волейболу (Кобилянський В. О.), футболу (Середа А. І.), «Чемпіон» (Біліневич Н.А.). Методичне об’єднання пишається перемогами ліцеїстів у районних спортивних змаганнях. Збірні команди учнів ліцею брали активну участь у змаганнях з різних видів спорту в Спартакіаді школярів Святошинського району, а саме: «Шкіряний м’яч», «Шкільна футбольна ліга», міні-футболу, «Козацький гарт», «Олімпійське лелеченя», «Старти надій», змагання з волейболу, змагання з баскетболу. За результатами участі учнівських команд у Спартакіаді школярів Святошинського району ліцей «ЕКО» № 198 посів 2 місце.

Відповідно до річного плану роботи ліцею «ЕКО» № 198 на 2018-2019 навчальний рік, наказу РУОМС від 24.10.2018 р. № 330 «Про проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів серед учнів 6-11 класів закладів освіти району в 2018-2019 н.р.», наказу РУОМС від 19.11.2018р. № 367 «Про проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Святошинської районної філії Київського територіального відділення МАН України у 2018-2019 н.р.» в ліцеї «ЕКО» № 198 здійснювалась системна робота з розвитку інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді. Удосконаленню роботи з обдарованими ліцеїстами сприяло впровадження інноваційних освітніх технологій, компетентнісний підхід до розвитку інтелектуальних здібностей учнів, індивідуальна робота педагогів з учнівською молоддю.

Підвищенню рівня освітніх компетентностей сприяють учнівські предметні олімпіади. У шкільному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, який пройшов у ліцеї з 8 по 25 жовтня 2018 року, взяли участь 525 учнів 5-11-х класів. У районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні ліцею вибороли 117 призових місць з різних предметів. Відповідно до наказу РУОМС від 22.01.2019 року № 23 «Про підсумки проведення П (районного) етапу та участь учнівських команд у Ш (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад серед учнів навчальних закладів району в 2018-2019 н. р.» учні ліцею «ЕКО» № 198 виявили високу результативність у районному етапі предметних олімпіад. На міському етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад ліцеїсти посіли 20 призових місць з різних предметів.

Продовжило свою діяльність у 2018-2019 навчальному році наукове товариство учнів ліцею «ЕКО» № 198. Ліцеїсти 8-11-х класів працювали під керівництвом досвідчених педагогів ліцею в таких секціях: фізико-технічної, математичної, української філології, зарубіжної літератури, суспільних наук, програмування, хіміко-біологічної, екології, географії та економіки, іноземних мов. У секції екології ліцеїсти працювали під керівництвом головного наукового співробітника Інституту вищої освіти Національної Академії наук України, доктора педагогічних наук Скиби Юрія Андрійовича, який багато років співпрацює з ліцеєм «ЕКО» № 198.

Ліцейська учнівська наукова конференція була проведена 10 грудня 2018 року, в ході якої було заслухано 112 учнівських науково-дослідницьких робіт у різних секціях наукового товариства. Журі ліцейських конкурсів-захистів направило учнівські роботи на районний етап конкурсів-захистів Малої академії наук. За підсумками роботи наукового товариства учнів ліцею «ЕКО» № 198 у 2018-2019 навчальному році можна відзначити успішну роботу з підготовки учнівських робіт до районного етапу таких методичних об’єднань ліцею:

- МО вчителів фізико-математичних дисциплін - 40 робіт

- МО вчителів природничих дисциплін - 28 робіт

- МО вчителів української філології, зарубіжної літератури - 29 робіт

- МО вчителів іноземних мов - 7 робіт

- МО вчителів суспільних дисциплін - 8 робіт.

На районному етапі конкурсів-захистів Малої академії наук ліцеїсти посіли 89 призових місць та продемонстрували найкращі результати серед закладів освіти Святошинського району. У міському етапі конкурсів-захистів Малої академії наук учні ліцею посіли 9 призових місць та 4 учні нагороджені заохочувальними грамотами Київської Малої академії наук «Дослідник». Учениця 10-А класу Овсяннікова Дар’я брала участь у науково-практичній конференції в рамках Всеукраїнського учнівського проекту «Збереження прісної води і водоочищення як складові сталого розвитку України», яка проводилась Київської Малої академією наук.

З метою підвищення активності, розвитку творчих обдарувань учнів у ліцеї «ЕКО» № 198 протягом навчального року проводились різноманітні творчі конкурси, інтелектуальні змагання у рамках предметних тижнів. Ліцеїсти брали активну участь у багатьох районних заходах і стали переможцями.

Методичне об’єднання вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури (голова МО – Гончарук Л. М.) підготувало переможців кількох районних творчих конкурсів. У районному етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика призерами стали 19 учнів 5-11-х класів ліцею, а в міському етапі цього конкурсу дипломами ІІ ступеню нагороджено трьох учнів 6, 8, 9 класів та ученицю 4 класу Струк Єлизавету. У районному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка призові місця посіли 11 учнів 5-11-х класів ліцею. Учні 8-Б класу під керівництвом Беспальчук Наталії Юріївни взяли участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» і отримали сертифікати від організаторів конкурсу. У районному етапі конкурсу читців поезії Тараса Шевченка перемогла учениця 9-А класу ліцею «ЕКО» № 198 Сербіна Єлизавета (учитель Хлєбік Ю. В.). Учителі зарубіжної літератури Грідіна Ірина Іванівна і Ковбасенко Людмила Василівна залучили 340 учнів ліцею (4-11 класи) до участі в творчому конкурсі «Sunflower», більшість з яких отримали сертифікати від організаторів конкурсу.

Кожного року ліцей «ЕКО» № 198 бере участь у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус». У цьому році у грі взяли участь 20 учнів 11-В класу (учитель географії Чумальчук Т. П.). Методичне об’єднання вчителів іноземних мов (голова МО – Нечипоренко-Воробйова С. О.) підготувало учнів 6-В класу до участі в англомовному театралізованому конкурсі «English with fun», у якому команда ліцею посіла 1 місце. Театральний колектив ліцею під керівництвом художнього керівника Ларченко Тетяни Володимирівни представляв на районному конкурсі-фестивалі «Діалог держав: партнерство в освіті» країну міжнародного партнера Польщу і посів 2 місце.

Ліцей «ЕКО» № 198 пишається своїми спортивними досягненнями. Ліцеїсти брали активну участь у всіх спортивних та військово-патріотичних заходах, які проводились у Святошинському районі протягом навчального року, та посіли 2 місце в Спартакіаді серед навчальних закладів району (голова методичного об’єднання вчителів фізичної культури – Тафапольська Г. О.). Кобилянський В. О. підготував учнів до участі у районному етапі учнівської олімпіади з фізичної культури, які посіли 1 та 2 місця. Учитель «Захисту Вітчизни» Кирсенко Л. В. підготував команду учнів 10-11 класів, яка посіла 1 місце у районному етапі Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура». Учні 7-В класу Баширова Гюлай і Баширов Кемал брали участь у міському етапі Кубку Київського міського голови з шахів «Кришталева тура» і стали призерами Кубку.

За підсумками роботи з обдарованими учнями у 2018-2019 н. р. наукове товариство учнів ліцею «ЕКО» №198 нагороджено грамотою управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації. 21 травня 2019 року в ліцеї проведено свято нагородження обдарованих учнів, під час якого всі учні-переможці олімпіад, конкурсів-захистів Малої академії наук, творчих конкурсів були нагороджені грамотами районного управління освіти, молоді та спорту, цінними подарунками. Аналіз роботи з обдарованими учнями показує, що ефективна робота педагогічного колективу ліцею сприяє досягненню високих результатів в розвитку особистості, творчого потенціалу ліцеїстів.

Ліцей «ЕКО» № 198 протягом навчального року здійснював експериментальну роботу за інноваційною педагогічною технологією «Росток» в 6-7-х класах. Тема експериментального дослідження – «Розвиток особистості учня на основі інтегративно-діяльнісного підходу за педагогічною технологією «Росток». Протягом навчального року працювала творча група вчителів-експериментаторів для реалізації завдань, поставлених експериментом. Моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів 6-7-х класів з математики, які проведені педагогами Зінькової Л. В. та Матушевич О. В. у формі перевірочної контрольної роботи, показали уміння учнів застосовувати формули скороченого множення, властивості степенів, розв’язувати рівняння з двома змінними, аналізувати систему двох лінійних рівнянь з двома змінними. Результати контрольних робіт на паралелі 6-х, 7-х класів показали, що в класах-ростках 6-В, 7-Г якісний показник вище, ніж в інших класах.

Програма психологічного дослідження учнів 6-7-х класів, яке проведено практичним психологом ліцею Голякою С. Г., складається із визначення рівня розвитку: інтелектуальних здібностей, розвитку творчого інтелекту, мотивації до навчання, самооцінки. У результаті психологічного дослідження учнів відмічено підвищення розвитку інтелекту та творчого (дивергентного) мислення в порівнянні з іншими класами, що свідчить про позитивний вплив інноваційного проекту «Росток» на розвиток здібностей учнів.

З метою подальшого успішного оволодіння обраною професією в 2018-2019 навчальному році в ліцеї «ЕКО» № 198 проводилось профільне навчання за такими напрямками:

- 11-А – математичний профіль

- 11-Б – економічний профіль

- 11-В – економічний профіль

- 11-Г – профіль іноземної філології

- 10-А – з поглибленим вивченням математики

- 10-Б – з поглибленим вивченням географії

- 10-В – з поглибленим вивченням української мови, літератури.

У 2018-2019 н. р. ліцей «ЕКО» № 198 продовжував міжнародне співробітництво з ліцеєм імені Тадеуша Костюшка міста Велюнь (Польща). Команда учнів ліцею «ЕКО» № 198 представляла країну-міжнародного партнера Польщу в районному конкурсі-фестивалі «Діалог держав: партнерство в освіті» у березні 2019 року та посіла 2 місце (художній керівник Ларченко Тетяна Володимирівна). У квітні команда учнів 6-В класу під керівництвом учителя англійської мови ліцею Нечипоренко-Воробйової Софії Олександрівни стала переможцем районного англомовного театралізованого конкурсу «English with fun». З метою підвищення рівня володіння англійською мовою учні 9-10 класів ліцею брали участь у дискусії «Проблеми підлітків», яку проводив на базі ліцею «ЕКО» № 198 професор із США Дж. Хіл.

Організація виховного процесу в ліцеї «ЕКО» № 198 у 2018-2019 н.р. склалася в чітку систему, яка забезпечила розвиток особистості здобувачів освіти, через навчальну, позашкільну та суспільну діяльність. Завдяки виховній системі розкривались кращі риси характеру ліцеїстів, їх творчий потенціал. Учні були задіяні в ліцейному проекті «Школа після уроків», завдяки чому вчились спілкуватись, планувати життя, досягати поставлених цілей.

Провідними напрямками роботи ліцею стало:

1. Використання інноваційних технологій та моделей виховної системи

ліцею. Це робота творчих клубів «Інтелігент», «Поетичне свічадо». Як результат, презентація «Проблема насильства в сім’ї щодо дитини», шоу-програма «Лідерами не народжуються», тренінг «Шкільна конституція»; літературні вечори «Подорож країною почуттів»,«В гостях у Ліни Костенко».

2. Ділове спілкування та диспути: «Шкідливі звички скорочують життя»,

«Захистимось словами, а не кулаками».

3. Конструювання тематичного планування, як культурологічна

направленість розвитку виховної системи ліцею:

- Співдружність школи та сім’ї: конкурс творчих робіт «Історія родини - це історія держави» (жовтень);

- Акція батьків і дітей «Скринька добрих справ»: матеріальна допомога Селівончик Ярославі, учениці 11-Б класу для проведення онкологічної операції;

- Презентація 8-9 класів на тему «Світ захоплення нашої сім’ї» (листопад);

- Випуск фотогазети «Дозвілля родини» (грудень);

- Науково-практичні конференції, уроки-пошуки;

- Конкурс комп’ютерних малюнків «Бути здоровим – модно!» (грудень);

- Наукова конференція «Закривавлена ріка пам’яті», присвячена 85 роковинам Голодомору 1932-1933 роках;

- Усний журнал «Козацькому роду нема переводу»;

- Урок мужності та патріотизму: зустріч ліцеїстів з воїнами 93 бригади;

- Підготовка та проведення шкільних свят і вечорів відпочинку: шкільне свято «День знань», «Вчителько моя – зоре світова» - до Дня вчителя;

- Конкурс «Міс ліцею», свято української вишиванки (9-11 класи, жовтень);

- День ліцеїста «Віват, ліцей!» (листопад);

- Патріотичний захід до Дня гідності та свободи (листопад);

- Концерт – роздум «Повір у себе», присвячений Міжнародному дню інвалідів;

- Музична вітальня з артистами Національної філармонії: «Музика Чайковського на всі часи» (грудень).

- Конкурс «Кращий оратор» (листопад); концерт «Історія України в піснях».

Особливо хочеться відзначити роботу учнівського самоврядування «Велас». У вересні – жовтні вони провели у 5-х класах майстер-клас на тему: «Як фарбами передати свій настрій»; диспут у 7-8 класах на тему: «Патріот від «А» до «Я». Запам’ятався День учнівського самоврядування 7 грудня. Магістратівці брали активну участь у проведенні тематичних уроків, підготували презентацію і відеофільм для участі у районному заході та посіли 3 місце. Зробили презентацію акції «16 днів проти насильства». Учнівське самоврядування протягом першого семестру брало участь у рейдах «Шкільна форма - обличчя ліцеїста»; підготувало концертну програму до Дня захисника Вітчизни для ветеранів 5 мікрорайону; організувало акцію «Продовжим життя шкільним підручникам», допомагало координувати міжособистісні і ділові стосунки у класних колективах 8-в, 6-г, 9-г класах.

Класні керівники 10-11 класів провели анкетування ліцеїстів щодо проявів насильства в школі та громадських місцях. Результати анкетування були розглянуті на засіданні методичного об’єднання класних керівників на тему: «Використання різноманітної програмно-методичної бази, зорієнтованої на творчу траекторію розвитку дитини».

Запам’ятався конкурс на самого гуманного класного керівника, переможцями стали Хлєбік Ю. В. 9-А клас, Зубкова К. О. 7-В клас.

Приємними стали результати місячника боротьби з негативними явищами у молодіжному середовищі. Здобувачі освіти прослухали цикл бесід: «Ні» - шкідливим звичкам», «В здоровому тілі – здоровий дух».

Патріотичне виховання згуртувало загальношкільний колектив. Це шефська допомога ветеранам та інвалідам війни та праці, людям похилого віку: операції «Щедрість», «Акція милосердя» - до Дня людей похилого віку. Усний журнал «Напитись з отчої криниці», конкурс пісень воєнних років.

Налагоджена співпраця зі «шкільним офіцером поліції» Святошинського району Поліховичем М. М. У ліцеї у 8,10,11-х та 6-г класі було проведено бесіди на тему: «Булінг у шкільному середовищі». На методичному об’єднанні класних керівників також розглядалось питання булінгу та кібербулінгу.

У 2018 році була започаткована співдружність з Університетом державної фіскальної служби України. Відбулися зустрічі на теми: «Спеціальність очима студентів», «Хто він, лідер ХХ1 століття?».

Треба відзначити, що в другому півріччі провідним напрямком роботи в ліцеї стало використання інноваційних технологій та моделей виховної системи. Значна увага приділялась родинному вихованню: у січні 2019 було проведено конкурс творчих робіт «Історія родини – це історія держави». Вдалою виявилася акція батьків і дітей «Скринька добрих справ». У березні пройшла презентація на тему: «Світ захоплення нашої сім’ї». Став традиційним випуск фотогазет «Дозвілля родини». Вже третій рік поспіль проходить урок мужності та патріотизму: зустрічі ліцеїстів з кіборгами Донецького аеропорту.

Магістрат ліцею (Тищенко Інна) фіксує організацію дозвілля учнів: колективне відвідування Київського планетарію,театрів, кінотеатрів, міських та виїзних екскурсій.

Великою популярністю користувались конкурси «Капелюшків», «Сучасний одяг для сучасної Джульєти».

Особливо хочеться відзначити бесіди: «Співчуття та милосердя», «Умій прощати», а також волонтерська акція «Дитинство без насильства». Згадуються слова В.О. Сухомлинського, що патріотичне виховання – це «Пізнання осягнення людиною своєї Батьківщини, становлення в нашій душі патріотичної серцевини». Цікаві заходи з питань патріотичного виховання згуртували загальношкільний колектив:

– науково-практична конференція «Не можна цього забути!» (з нагоди Дня пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років), урок мужності «Пам’ять про подвиг» - до Дня визволення від німецьких окупантів Києва;

- літературно-музична композиція «Не старіють душею ветерани!». Учні та сивочолі ветерани співали пісні воєнних літ, читали вірші.

- «Борщагівські соколи» взяли участь у шкільному конкурсі «Як я захищаю Батьківщину», де продемонстрували військові знання періоду козаччини, показали прикладну та фізичну підготовку, провели змагання з багатоборства, армреслінгу тощо.

До Дня Соборності України була підготовлена читацька конференція «Україна понад усе!».

Активну участь у шкільній батьківській конференції взяв 11-Б клас з темою: «Батьки – фортеця дитини». Дитячі виступи зняли емоційну напругу і налаштували батьківську аудиторію на доброзичливу співпрацю.

Учнівське самоврядування протягом навчального року провело цикл диспутів: «Що означає бути порядною людиною?», «Професії майбутнього».

На районному конкурсі юних пожежників магістратівці посіли друге місце.

Змістовним, патріотичним став захід «Подаруй дитині книжку, подаруй дитині іграшку». Ліцеїсти відвідали сімейний дитячий будинок у Київській області, селище Польове. Вони подарували канцтовари, іграшки, одяг та влаштували невеличкий концерт з ігровою програмою.

Заслуговує на увагу просвітницька програма постійнодіючого заходу «Ліцей – за здоровий спосіб життя». Ведеться роз’яснювальна та профілактична роботи у формі агітбригад. У своїх виступах використовували адаптовану інформаційну продукцію, відеоматеріали. Паралель 9-х класів підготувала виступ на теми: «Згубним звичкам скажемо «Ні!», дебати «Проблема шкідливих звичок для учнів», «Антиалкогольний КВК».

Центр соціально-психологічної адаптації проводить систематичний аналіз кожного факту щодо тютюнопаління, бере активну участь у Всесвітньому дні без тютюну; пише листи підтримки до інфікованих співвітчизників; веде роз’яснювальну роботу щодо вживання алкоголю як психотропного наркотику.

Понад 20 років в ліцеї проходить вечір-реквієм «Афганістан болить в моїй душі». Цей захід – шана воїнам-інтернаціоналістам і нашим загиблим випускникам в Афганістані. Як завжди, було чимало почесних гостей: представники спілки афганців Святошинського району, кіборг Донецького аеропорту Моруга Л. Ф. Відбувся і Вечір пам’яті «Схиляємо голови в жалобі і пошані (Небесній сотні присвячується)».

26 квітня 2019 року у ліцеї «ЕКО» № 198 відбувся вечір-реквієм «Чорнобильський вітер по душах мете». На середині сцени великий екран. Присутні в залі читають інформаційні повідомлення:

- «АЕС - найчистіші, найбезпечніші з існуючих електростанцій»;

- «Завершальний рік п'ятирічки був для ЧАЕС незвичайним: тут діяли на повну потужність всі енергоблоки. Річне виробництво електроенергії досягнуто рекордної цифри -28 млд. кіловат-годин».

Зал наповнюється дзвонами Печерської Лаври. Разом з ведучою поринаємо в квітневу ніч 1986 року. Місто спало. Була напрочуд тепла ніч, одна з кращих ночей року, коли листя зеленим туманом раптом проступає на деревах.

Екран гасне. Музика замовкає. Але що це? На екрані палахкотить страшенна пожежа і слова: «Чорнобиль - чорний день, велика біда, яка прийшла на землю».

Завдяки літературній композиції ми побачили і почули, як 33 роки тому сталася великомасштабна трагедія. Чорнобиль схопив у смертельні обійми 786 населених пунктів Київської, Житомирської, Чернігівської, Брянської, Могильовської, Гомельської областей, які виявилися в зоні відчуження. Рахманівська музика велично звучить у залі. І спогади, спогади... Потім хвилина мовчання. Схиляємо голови перед мучениками та героями Чорнобиля. Ми не забудемо Вас, адже саме Ви врятували світ.

Великою популярністю користується конкурс комп’ютерних малюнків «Я - житель планети Земля» і зустрічі з працівниками поліції на тему «Дорожньо-транспортні пригоди та причини їх виникнення». Це дало позитивний результат: жодного ДТП не було.

Протягом року проводились виховні години на правову тематику: «Неформальні об’єднання молоді», «Права та обов’язки матері, батька й дитини». Відбувся тиждень профілактики шкідливих звичок:

- зустрічі з представниками правоохоронних органів;

- бесіди з лікарями;

- тематичні виховні заходи.

Заслуговує на увагу дискусія «Бережи мене, мій законе!» та шкільні дебати «Ліцей майбутнього у правовому колі». Учні в анкетах показали панораму майбутнього в ліцеї, висловили загальні побажання вчителям-предметникам. Відбулася презентація нового проекту «Лідер в інформаційному суспільстві».

Як завжди, ліцеїсти стали переможцями у районному конкурсі військово-патріотичної спортивної гри «Джура» і взяли участь у міському етапі.

У 2018 році стартувала освітня реформа Нової української школи. У її концепції акцентовано увагу на впровадження особистісно орієнтованої моделі освіти, застосованої на ідеології дитиноцентризму. Тому було вирішено допомогти учням 1-2 класів:

- підготували інсценізації оповідань по Сухомлинському (до 100-річчя великого педагога-гуманіста);

- 5-7 класи презентували виставку малюнків до казок В.О. Сухомлинського;

- члени магістрату використовували в своїй роботі інтерактивні технології з початківцями: «мозковий штурм», рольова гра «Світлофор Моргайкін», склали пам’ятку «Формули мовленнєвого етикету», «Правила спілкування»;

- учні 9-А та 9-Б класів створили школу громадянського виховання «Україна – єдина країна». Це дозволило поглибити і збагатити знання учнів про Україну як спільний дім українського народу, викликали інтерес до пізнання своєї Батьківщини. Це сприяло вихованню почуттів патріотизму, національної гордості, любові до рідного краю.

За 2018-2019 навчальний рік було зібрано чимало сценарно-тематичних добірок, які розповідають про організацію різноманітних загальношкільних свят, тематичних днів янгола і тижнів «Милосердя», «Щедрості». У травні 2019 року відбувся досить незабутній захід «День матері». Це одне з найзворушливіших свят у школі. 8-А клас зумів створити єдиний і неповторний образ своєї мами, яка все зрозуміє, пробачить, завжди пожаліє і буде любити, незважаючи ні на що.

Таким чином, виховні заходи, які проводилися в ліцеї у 2018-2019 н.р., сприяли формуванню загальнолюдських принципів моралі, справедливості, патріотизму, доброти і творчості.

Директор ліцею «ЕКО» № 198 О. НЕДБАЙЛО

Кiлькiсть переглядiв: 1134

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.