Про типові навчальні плани для 5-9 класів 2012-2013 н.р.

Посилання за темою:

> Наказ МОНмолодьспорт №93 від 01.02.12 року "Про розроблення Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня"

За матеріалами: Освіта.uaДата публікації: 21.02.2012Детальніше:http://school16.org/novi-robochi-navchalni-plani-dlya-shkoli-i-ta-ii-stupeniv

Про розроблення Типових
навчальних планів загальноосвітніх
навчальних закладів ІІ ступеня

Наказ МОНмолодьспорт №93

від 01.02.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№93 від 01 лютого 2012 року

Про розроблення Типових навчальних планівзагальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня

На виконання статті 15 Закону України "Про загальну середню освіту", з метою впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.01 2012 р. №43 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392", наказую:

1. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.):

1.1. Забезпечити розроблення Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня;

1.2. До 1 березня ц.р. провести обговорення з робочими групами із розроблення навчальних програм до нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти та керівниками загальноосвітніх навчальних закладів трьох варіантів проекту Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (додаються);

2. Передбачити їх поетапне введення:

 • у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/2014 навчального року;
 • у 6-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014/2015 навчального року;
 • у 7-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2015/2016 навчального року;
 • у 8-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2016/2017 навчального року;
 • у 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2017/2018 навчального року.

3. До 1 березня ц.р. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій надіслати пропозиції департаменту загальної середньої та дошкільної освіти до Типових планів.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра Б.М. Жебровський

Додаток 1до наказу МОНмолодьспортувід 01.02.2012 № 93

Проект

Пояснювальна запискадо Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня розроблені на виконання Закону України "Про загальну середню освіту" та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти".

Типові навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, в якій передбачені додаткові години на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації. Відповідно до основних типів загальноосвітніх навчальних закладів передбачено окремі варіанти Типових навчальних планів.

Новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти складається із семи освітніх галузей "Мови і літератури", "Математика", "Природознавство", "Суспільствознавство", "Мистецтво", "Технології", "Основи здоров’я і фізична культура".

Освітня галузь "Мови і літератури" у Типових навчальних планах може реалізуватися через навчальні предмети "Українська мова", "Іноземна мова", "Російська, інша мова національної меншини","Українська література", "Світова література" та інтегрований курс "Література". З 5-го класу запроваджується вивчення другої іноземної мови. При цьому наголошуємо, що однією з двох іноземних мов обов’язковою є англійська.

Освітня галузь "Математика" реалізується через навчальні предмети, відповідно, – "Математика" (5-6 класи), "Алгебра" та "Геометрія" (7-9 класи).

Освітня галузь "Природознавство" реалізується через навчальні предмети, відповідно, – "Природознавство" (5 клас), "Біологія" та "Географія" (6-9 класи), "Фізика" та "Хімія" (7-9 класи) .

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується навчальними предметами "Історія України" та "Всесвітня історія" (5-9 класи), "Практичне право" (9 клас).

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується навчальними предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура". Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках предмета "Основи здоров'я" та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових Типових навчальних планів. Змістове наповнення предмета "Фізична культура" навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій. Через варіативні модулі можуть реалізовуватись види спорту, спортивні ігри, ритміка, хореографія тощо.

Освітня галузь "Технології" реалізується через предмети "Трудове навчання" та "Інформатика". З 5 класу планується вивчення інформатики - навчального предмета, покликаного сформувати в учнів уявлення про інформаційні процеси в природі, суспільстві, техніці, основні компоненти програмного забезпечення, уміння та навички користувача інформаційними засобами.

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується навчальними предметами "Образотворче мистецтво", "Музичне мистецтво" і "Художня культура". Загальноосвітній навчальний заклад може обирати окремі курси музичного та образотворчого мистецтва або інтегрований курс "Мистецтво".

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

У загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання з вивчен­ням мов національних меншин, з навчанням мовами національних меншин, спеціалізованих школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах дозво­ляється навчальне навантаження учнів збільшувати до норм, що не перевищують санітарно-гігієнічних.

Варіативна частина Типових планів використовується на:

 • підсилення предметів інваріантної частини, які вивчаються поглиблено чи вводяться додатково. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який затверджується керівником навчального закладу. Вчитель записує проведені уроки на сторінках класного журналу, відведених для предмета, на підсилення якого використано зазначені години;
 • запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану навчальним закладом спеціалізацію чи загально світоглядного спрямування (етика, історія релігій та культур, риторика, логіка, рідний край, хореографія, креслення, основи споживчих знань, світ професій тощо);
 • індивідуальні заняття та консультації.

При розподілі варіативної частини слід враховувати індивідуальні освітні потреби учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Робочі навчальні плани усіх загальноосвітніх навчальних закладів (окрім експериментальних) затверджуються органом управління освітою, у підпорядкуванні якого перебуває навчальний заклад.

Експериментальні варіанти навчальних планів затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та погоджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту". Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20.02.2002 р. №128. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2012 року "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого навантаження учнів.

Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюдже­тних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Директор департаменту О.В. Єресько

Варіант 1

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Освітні галузіНавчальні предметиКількість годин на тиждень у класах
56789
Мови і літературиУкраїнська мова33222
Українська література22221,5
Перша іноземна мова32223
Друга іноземна мова22222
Світова література22221,5
Суспільство-знавствоІсторія України11111
Всесвітня освіта-1111
Правознавство (практичний курс)----1
Мистецтво*Музичне мистецтво111--
Образотворче мистецтво111--
Мистецтво---11
МатематикаМатематика44---
Алгебра--222
Геометрія--222
Природо-знавствоПриродознавство2----
Біологія-2222
Географія-2221,5
Фізика--223
Хімія--1,522
ТехнологіїТрудове навчання22111
Інформатика11122
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я11111
Фізична культура**33333
Разом25+327+328,5+329+330,5+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації2322,52,5
Гранично допустиме навчальне навантаження2831323333
Всього (без урахування поділу класів на групи)27+329+331,5+331,5+333+3

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс "Мистецтво" або окремі курси: "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво".

**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

Варіант 2

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Освітні галузіНавчальні предметиКількість годин на тиждень у класах
56789
Мови і літературиУкраїнська мова3,53322
Українська література22222
Перша іноземна мова32223
Друга іноземна мова22222
Світова література22222
Суспільство-знавствоІсторія України11111
Всесвітня історія-1111
Правознавство (практичний курс)----1
Мистецтво*Музичне мистецтво111--
Образотворче мистецтво111--
Мистецтво---11
МатематикаМатематика44---
Алгебра--222
Геометрія--222
Природо-знавствоПриродознавство2----
Біологія-2222
Географія-2221,5
Фізика--223
Хімія--1,522
ТехнологіїТрудове навчання22111
Інформатика11122
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я11111
Фізична культура**33333
Разом25,5+327+329,5+329+331,5+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації1,5312,51,5
Гранично допустиме навчальне навантаження2831323333
Всього (без урахування поділу класів на групи)27+329+331,5+331,5+333+3

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс "Мистецтво" або окремі курси: "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво".

**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

Варіант 3

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Освітні галузіНавчальні предметиКількість годин на тиждень у класах
56789
Мови і літературиУкраїнська мова3,53322
Українська література22222
Перша іноземна мова32223
Друга іноземна мова22222
Світова література22222
Суспільство-знавствоІсторія України11111
Всесвітня історія-1111
Правознавство (практичний курс)----1
Мистецтво*Музичне мистецтво111--
Образотворче мистецтво111--
Мистецтво---11
МатематикаМатематика44---
Алгебра--222
Геометрія--222
Природо-знавствоПриродознавство2----
Біологія-2222
Географія-2221,5
Фізика--223
Хімія--1,522
ТехнологіїТрудове навчання22111
Інформатика11122
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я11111
Фізична культура**33333
Разом25,5+327+329,5+329+331,5+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації2,551,541,5
Гранично допустиме навчальне навантаження2831323333
Всього (без урахування поділу класів на групи)28+331+332+333+333+3

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс "Мистецтво" або окремі курси: "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво".

**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

Кiлькiсть переглядiв: 365

Коментарi

 • napzufvujp

  2014-04-10 10:15:11

  tnhdqmzdfvn2:9, http://www.alnsbijgnz.com/ tuqkakojiz...

 • uhwafkxrbp

  2014-04-07 01:01:41

  wacikmzdfvn2:9, uvoomhoeld...

 • ewwdjwgqwt

  2014-04-02 10:48:20

  bppdmmzdfvn2:9, http://www.vrsteyyybg.com/ yshftaaeug...

 • ihawmclzjt

  2014-01-31 08:11:46

  rsimamzdfvn2:9, lgnssokuvb , [url=http://www.ylmltpwpxm.com/]wvzzdbvfot[/url], http://www.fpxzcnbbzh.com/ lgnssokuvb...

 • zvbcbskxku

  2014-01-20 22:31:59

  zrwjbmzdfvn2:9, xzjsrrugiy...

 • qxnppsadfr

  2014-01-18 07:29:30

  ysnsomzdfvn2:9, oeemdqequo...

 • GypeEnjoype

  2013-08-24 12:48:50

  [url=http://norvasconlineatonce.com]buy cheap norvasc online[/url] - norvasc online , http://norvasconlineatonce.com purchase norvasc online...

 • GeorgeDH

  2013-07-27 06:58:28

  [url=http://allpharmshop.com/] Buy generic viagra now [/url]...

 • JadsEdida

  2013-05-15 18:10:15

  Doses of Zithromax championing Bacterial Infections The recommended Zithromax dosage seeking most types of average bacterial infections is 250 mg or 500 mg in the tender cast aside days upon a circumstance continually as regards three to five days. As regards confirmed or more troubled infections, your healthcare provider may transfer on with treatment with a panorama an extended period. In children, the dosing can grouping (depending on owed monogram crashing) from 5 mg to 20 mg per kilogram of viscosity crane per inane (mg/kg/day), a non-specified ill-timed quotidian on the side of three to five days...

 • freeriaNori

  2013-02-11 06:40:31

  [url=http://buygenericonlineviagrashop.com/#20568]cheap generic viagra[/url] - cheap generic viagra , http://buygenericonlineviagrashop.com/#15937 generic viagra...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.