Друковані праці вчителів ліцею "ЕКО"№198

до сторінки педагогічний колектив

Опублікувати власні матеріали у журналі та отримати відповідний сертифікат про публікацію, що може бути використаний під час атестації osvita.ua/publishing/urok/33738/

Недбайло О.Б. -вчитель географії директор ліцею

/Files/images/kniga_1111.gif

/Files/images/Nedbaylo.jpg

71.Посібник з економічної географії. Вчителю, учню,абітурієнту–Київ,1994р.

72.Уроки-брейнрингина уроках географії, - Географія в школі, Київ, 1996р.

Ковбасенко Л.В. - вчитель зарубіжної літератури

/Files/images/kovbasenko.png /Files/images/kartinka/knigi-40.gif

1. Апокалипсис, сотворенный людьми: филологический анализ повестей В.Г.Распутина «Прощание с Матёрой» и«Пожар». – Русский язык и лите­ратура в средних учебных заведениях УССР. – К., 1991. – №5.

2. Про специфіку реалізації семантичного потенціалу мовних оди­ниць у художньому тексті: на матеріа­лі російської прози 1920-30-х років. – Тези науково-практич. конфер. «Шляхи посилення ефективності практичного курсу української мови та виховання читацької майстерності». – Одеса, 1992 .

3. Загальна характеристика розвитку ми­стецтва в XIX ст. Стендаль, О.Бальзак: матеріали до уроків зарубіжної літера­тури. 10 клас. – Відродження. Мови, літератури, історія народів України у національних школах. – К., 1994 – № 4.

4. Г.Флобер «Пані Боварі». А.Доде. Цикл творів про Тартарена: матеріали до уроків зарубіжної літератури. 10 клас. – Відродження. Мови, літератури, історія народів України у національних школах. – К., 1994. – № 5.

5. «Здесь нет Отечества и отчеств тоже нет... » (урок по повести Л.Леонова «EvgeniaIvanovna»). – Відродження. Мови, літератури, історія народів України у національних школах. – К., 1996. – № 3

6. Система домашніх завдань до уроків зарубіжної літератури у старших кла­сах. – Всесвітня література в середніх навчальних за­кладах України. – К., 1996- 97.

7. Остання крапка в «книзі життя» Олек­сандра Блока. – Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К., 1996. – №7.

8. Всесвітня література. Державний стандарт загальної середньої освіти. – Зарубіжна література. – К., 1997. – № 6.

9. Зарубіжна (всесвітня) література. Проект програми середньої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання (5-11 класи). – Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К., 1997. – №8.

10. Зарубіжна (всесвітня) література. Календарно-тематичне планування курсу загальноосвітньої школи (5-11 кла­си). – Навчальні посіб­ники. – К., 1997.

11. Синхронізоване тематичне планування шкільних курсів української та зарубіжної (всесвітньої) літератури (5-11класи). – Зарубіжна література. – К., 1997. – №№ 25-28 (31-34).

12. Система домашніх завдань до уроків курсу всесвітньої (зарубіжної) літера­тури. – Зарубіжна література. – К., 1997. –№№ 29-32 (45-48).

13. Система домашніх завдань до уроків курсу всесвітньої (зарубіжної) літератури (5-7 класи). – Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К., 1997. – №9. – 1998. – №1.

14. Планування уроків зарубіжної (всесвітньої) літератури у 5 класі. – К.: Навчальні посібники, 1997.

15. Календарно-тематичне планування курсу «Зарубіжна (всесвітня) література» загальноосвітньої школи. – Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К., 1997. – №11.

16. Особливості розвитку всесвітньої прози першої половини XX століття. – Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К., 1998. – №2.

17. Екзаменаційні білети із зарубіжної (всесвітньої) літератури. – Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К., 1998. – № 2.

18. Повторение, развивающее навыки анализа литературного текста.

19. Заключительный урок-конкурс по теме «Серебряный век» русской поэзии». – Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К., 1998. – №4.

20. На допомогу методистові зарубіжної літератури. Екзаменаційні білети із зарубіжної (всесвітньої) літератури для 9класу. – Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К., 1998. – №4.

21.Зарубіжна література. Екзаменаційні білети за курс повної середньої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання. – Зарубіжна література. – К., 1998. – № 6.

22. Програми середньої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання. Зарубіжна література. 5-11 класи (гриф МОНУ). – Перун – К., 1998.

23. Завдання IV етапу всеукраїнської учнівської олімпіади-98 з української мови та літератури. – Українська мова та література. – К., 1998. – № 19.

24. Хрестоматійні матеріали для уроків курсу «Зарубіжна (всесвітня) літерату­ра». 8 клас. – Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літера­тури, 1998. – №1-2.

25. «Родились не злодеями, так доколе ж нам лгать... » – Всесвітня література в середніх навчальних за­кладах України. – К., 1998. – №7.

26. Ф.Кафка: людина в цьому світі – самотня комаха (конспект уроку за оповіданням «Перевтілення»). – Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К., 1998. – №8.

27. Зарубіжна (всесвітня) література (Те­матичне планування курсу, 5-11 класи, закінчення). – Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К., 1998. – №10.

28. Лев Толстой як майстер «психологічної рентгеноскопії» (Два уроки за романом «Анна Кареніна»). – Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К., 1998. – № 10.

29. Хрестоматійно-методичні матеріали для уроків курсу «Зарубіжна (всесвітня) література». 6 клас. – Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури, 1998. – № 3- 4.

30. Зарубіжна література: випускний іспит-99. – Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури, 1999. – № 2.

31. Підручник-хрестоматія нововведених творів із зарубіжної літератури. 5-8 клас (гриф МОНУ). – Видавництво гуманітарної літератури «Абрис» – К., 1999- 2000.

32. Євангеліє модернізму. Матеріали до уроку-лекції за темою «Характерні риси творчості Джеймса Джойса». – Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К., 1999. – №9.

33. Зарубіжна література: випускний іспит-99. – Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури, 1999. – № 2.

34. Підручник-хрестоматія нововведених творів із зарубіжної літератури. 5-8 клас (гриф МОНУ). – Видавництво гуманітарної літератури «Абрис» – К., 1999- 2000.

35. Євангеліє модернізму. Матеріали до уроку-лекції за темою «Характерні риси творчості Джеймса Джойса». – Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К., 1999. – №9.

36. Зарубіжна література. Хрестоматія. 9 клас. – УАВЗЛ. – К., 1999.

Письменники про письменництво. – Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури, 2000. – № 2.

37. Орієнтовний розподіл навчального матеріалу для проведення тематичної атестації учнів за 12-бальною шкалою оцінювання. – Зарубіжна література в навчальних закладах. – К.,2000. – № 12.

38. Система уроків за творчістю Шарля Бодлера. – Тема. На допомогу вчи­телю зарубіжної літератури. – К., 2001. – № 1.

39. Від античності до класицизму. Хрес­томатія із зарубіжної літератури (гриф МОНУ). – УАВЗЛ. – К., 2001.

40. Реалізм. Ранній модернізм. Хрестоматія із зарубіжної літератури. 10 клас (гриф МОНУ). – УАВЗЛ. – К., 2001.

41. Від авангарду до постмодернізму. Посібник-хрестоматія із зарубіжної літератури. 11 клас. – УАВЗЛ. – К., 2002.

42. Розподіл навчального матеріалу за тематичними блоками. – Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К., 2003. – №1.

43. «Хозарський словник» – «поученіє» Милорада Павича. – Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К., 2003. – №4.

44. Зарубіжна література. Програми середньої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання. 5-11 класи. 2-ге видання, виправлене і доповнене (гриф МОНУ). – Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К.,2003. – №7-8.

45. Зарубіжна література. Програми для профільних класів (філологічного, художньо-естетичного, фізико-математичного, спортивного та універсального профілів) середньої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання. 5-11 класи (проект), (гриф МОНУ). – Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К., 2003. –№7-8.

46. Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури для профільних класів. – Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К., 2003. – №7-8.

47. Зарубіжна література. Програми для профільних класів (філологічного, художньо-естетичного, фізико-математичного, спортивного та універсального профілів) середньої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання. 8-11 класи (гриф МОНУ). – Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури, 2003. – № 1.

48. Від античності до класицизму. Хрестоматія із зарубіжної літератури для класів філологічного профілю (гриф МОНУ). – УАВЗЛ. – К., 2003.

49. Уроки зарубіжної літератури у 5,6,7 класах (І семестр). – Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури, 2003. –№2.

50. Планування уроків зарубіжної літератури. 5-7 класи. II семестр. – Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури,2003. – № 3-4.

51. Ексклюзивне інтерв'ю: питома вага пропедевтичного і систематичного блоків програм із зарубіжної літератури. – Зарубіжна література в навчальних закладах. – К., 2003. – № 11.

52. Зарубіжна література: Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 8-11 класи. – Педагогічна преса – К., 2004.

53. Зарубіжна література: Підручники для 5 - 8 класів 12-річної школи (гриф МОНУ). – Грамота – К., 2005-2008.

54. Вивчати літературу шляхом ретельного опрацювання художніх творів. – Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К., 2005. – №4.

55. Зарубіжна література. Реалізм. Ранній модернізм: Посібник-хрестоматія для 10 класу середніх навчальних закладів з українською мовою навчання (2-ге видання, виправлене і доповнене) (гриф МОНУ). – Грамота – К., 2006.

56. Зарубіжна література. Від авангарду до постмодернізму: Посібник-хрестоматія для 11 класу середніх навчальних закладів з українською мовою навчання (2-ге видання, виправлене і доповнене) (гриф МОНУ). – Грамота – К., 2006р.Зозульова В.В. - вчитель української мови та літератури

/Files/images/kartinka/knigi-40.gif
/Files/images/zozuleva.png

57. Розмовляти рідною мовою не лише на уроці. – «Освіта України», 2000 р., № 7.

58. «І мудрість ця від батьківських основ зерном добра й любові проросте». – «Освіта України», 2005 р. – № 68.


Недбайло Л.О. - вчитель географії

/Files/images/kartinka/knigi-40.gif
/Files/images/nedbayloL.png

59. Інновації на уроках географії. – Харків, «Основа», 2007 р.

60. Портретна галерея освітян, «Відкритий урок», Київ, 2008 р.

Царькова Т.Ю. - вчитель російської мови


/Files/images/kartinka/knigi-40.gif
/Files/images/carcova1.jpg

61. З досвіду роботи з обдарованими учнями педагогічного колективу ліцею «Еко» № 198. – Порадник у роботі з обдарованими учнями Святошинського р-ну, 2003 р.

Кіт Н.В - вчитель англійської мови

/Files/images/kartinka/knigi-40.gif
/Files/images/kit_2.png

62. Виховання національної свідомості молодших школярів. – Зб. наук. праць «Оновлення змісту, форм та методів навчання», Рівне, 2004 р.

Коваленко Л.Т. - вчитель української мови та літератури

/Files/images/kartinka/knigi-40.gif

63. Зовнішнє тестування з української мови. Інформ. матеріали. – К.: «Грамота», 2004р.

64. Рідна мова. Тематичне оцінювання. Зошит з рідної мови. 5 кл. – К.: «Грамота», 2005р.

Зінькова Л.І. - вчитель математики

/Files/images/kartinka/knigi-40.gif
/Files/images/zinkova.png

65. Тестуванню – так! – газ. «Методичні діалоги», 2006 р., № 1.

66. Моніторинг рівня математичної освіти. – ж. «Математика в школі», 2007 р., – № 9-10

67. Дослідження рівня математичної освіти учнів 9-х класів м. Києва. – «Математична газета», 2008 р., № 1.

Данилейко О.Л. - вчитель української мови та літератури

/Files/images/kartinka/knigi-40.gif
/Files/photogallery/765/danileyko_1.png

68. Зошит з української літератури для тематичних контрольних робіт – К, «Генеза», 2007р.

69. Книжка для вчителя. Календарно-тематичне планування.7 кл. – К.: Генеза, 2008р.

Кириченко О.В. - вчитель початкової школи

/Files/images/kartinka/knigi-40.gif
/Files/images/kirichenko.png

70. Таблиці слів, вимову і написання яких потрібно засвоїти. – ж. «Розкажіть онуку», 2007 р., № 2.


Полянська О.В. - вчитель музичного мистецтва

/Files/images/kartinka/knigi-40.gif
/Files/images/polyanska 1.jpg

73. Співавтор програми "Музичне мистецтво" для гімназій, ліцеїв та шкіл з поглибленим вивченням : "Шкільний світ", 2008р., №8

Зінченко Л.А., Ляпіна І.Ю. - вчителі інформатики/Files/images/kartinka/knigi-40.gif
/Files/images/zinchenko_lyapina.png
74. Інформаційні технології в системі контролю якості знань старшокласників у процесі "безперервного" викладання дисципліни "Інформатика". Забезпечення відкритості, прозорості та об'єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку.-К., КНЕУ., 2010.- том2.
75. Досвід застосування інноваційних технологій для оптимальної організації аудиторної роботи на заняттях комбінованого типу з курсу "Інформатика". Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення. -К., КНЕУ., 2012.- том2.

76. ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ У ПРОФІЛЬНИХ ВИПУСКНИХ КЛАСАХ ЛІЦЕЮ: ВІД УЧНЕЦЕНТРИЗМУ ДО СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ. Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті.Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції за участю міжнародних працівників 2-3 березня -К., КНЕУ., 2016.


Артисюк І. - вчитель початкових класів

/Files/images/kartinka/knigi-40.gif
/Files/images/uchitelya/pochatkova_shkola/artisuk.jpg
77. Застосування методу проектів у початковій школі. Початкова освіта, 2011р., №27
78. Україна - наша Батьківщина. Проект - велетень 4-й клас. Початкова освіта, 2011р., №27

Циганок І. - вчитель початкових класів

/Files/images/kartinka/knigi-40.gif
/Files/images/uchitelya/pochatkova_shkola/ciganok.jpg
79. Усне віднімання виду 40-8. Розв'язування задач. - http://teacher.at.ua/
80. В Королівстві плоских дзеркал. -http://teacher.at.ua/
81. Кружляє листя золоте. - http://teacher.at.ua/
82. Безпека вдома. -http://teacher.at.ua/

Чамара Т.С. - заступник директора з навчально-виховної роботи

/Files/images/kartinka/knigi-40.gif
/Files/photogallery/765/chamara.jpg
83. Виховні системи у контексті життєтворчості особистості. Шукаємо шлях до дитячих сердець. -К., Управління освіти Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації., 2006.

Цесаренко Олена Юріївна

/Files/images/kartinka/knigi-40.gif
/Files/images/uchitelya/starsha_shkola/matem_fizika_informat/Cesarenko_1.jpg
84. Розробка уроків з математики для 5-7 класів за програмою "Росток" http://kopilkaurokov.ru/matematika/prezentacii/136264
85. Розробка уроку "Множини" з математики в 6-му класі. ж-л "Відкритий урок" -К., Вдивництво "Плеяди" №1(241), 2015

Постнікова Ірина Дмитрівна

/Files/images/kartinka/knigi-40.gif
/Files/images/uchitelya/starsha_shkola/prirodnichih/postnikova_2.jpg
86. Розробка уроків з хімії для 11 класів природничого профілю. Тема "Хімія та екологія". Журнал "Хімія". Шкільний світ. Газета для вчителів хімії, №8, 2013 р.
Заголовок
Кiлькiсть переглядiв: 2393

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.