Вимоги до структурних елементів

Титульний аркуш -

має єдиний загальний стандарт (див. додаток 1).

Зміст -

Зміст подають на початку науково-дослідницької роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх РОЗДІЛІВ, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема ВСТУПУ, ВИСНОВКІВ, ДОДАТКІВ, СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

Перелік умовних позначень -

Якщо в науковій роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік друкують двома колонками, в яких зліва, в алфавитному порядку, наводять скорочення, справа - їх детальне розшифрування.

Якщо спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні.

Вступ -

Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розроблення теми, обгрунтування необхідності проведення дослідження.

Далі подають загальну характеристику науково-досліницької роботи в рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми -

Через проведення критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукової задачі) обгрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі наки чи виробництва, особливо на користь України.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми, або наукового завдання (тобто переконати, що дослідження актуальне, а не просто це зазначити).

Мета і завдання дослідження -

Об'єкт дослідження -

Об'єкт і предмет дослідження -

Методи дослідження -

Наукова новизна одержаних результатів -

Основна частина -

(додаток 2 Розділи)

Висновки -

Додатки -

Список використаних джерел -

до основних вимог щодо оформлення науково-дослідницької роботи

матеріали взяті з методичних рекомендацій відділення комп'ютерних наук Київської малої академії наук учнівської молоді

Кiлькiсть переглядiв: 100

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.