Проведення наукового дослідження

Етапи проведення дослідження:

- технологічний етап (власне проведення);

- аналітичний етап.

Необхідно скласти робочий план.

І. Зміст теоретичної роботи, де формуються понятійний апарат, основи дослідницької діяльності - від визначення її об'єкта і предмета до вибору методу.

ІІ. Дослідницька частина роботи. Необхідно проаналізувати отримані результати : наскільки вони підтверджують висунуту на початку дослідження гіпотезу, уточнити їх відповідність поставленим цілям.

ІІІ. Оформлення результатів дослідження. Наука потребує більш чіткої знакової системи, щоб гарантувати певний рівень об'єктивності. Академічний стиль переважає при написанні наукової роботи. Для цього стилю характерні : неприпустимість емоційних оцінок, випинання свого "я", перевага безоособових виразів чи множини "ми". Результати наукових досліджень викладаються чітко, формулюються в конкретних реченнях :

"В результаті дослідження встановлено, що ..."

Не слід вживати розпливчасті й двозначні вислови. Робота повинна бути написана державною мовою, грамотно, з дотриманням стилістичних норм.

Замість "я думаю", "я вважаю", слід вживати вирази : "здається, що...", " є підстави припускати, що...", "логічно припустити, що ...".

Правила цитування
- текст цитати береться в лапки і наводиться в тій граматичній формі, в якій подано в джерелі, із збереженням особливостей авторського стилю;
- цитування повинно бути повним, без спотворення авторської думки; допускаються пропуски слів (частини речення), що починаються трьома крапками, які ставляться перед опущеним уривком або після нього;
- кожна цитата повинна супроводжуватися посиланням на джерело, бібліографічний опис якого наводиться з дотриманням вимог;
- бажано використовувати достовірні первинні джерела інформації

до відділення комп'ютерних наук...

матеріали взяті з методичних рекомендацій відділення комп'ютерних наук Київської малої академії наук учнівської молоді

Кiлькiсть переглядiв: 50

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.