Основи проведення науково-дослідницької роботи

1. Наука - це соціально значуща сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення й використання теоретично-системазованих знань про дійсність.

2. Форма здійснення і розвитку науки - наукове дослідження, тобто вивчення явищ і процесів, аналіз впливу на них різних факторів, а також вивчення взаємодії між явищами з метою отримання переконливо доведених і корисних для науки і практики рішень з максимальним ефектом.

3. Визначальна ознака дослідницької діяяльності - наявність практичної методики досліджень, власний науковий матеріал, аналіз власних даних і висновків щодо проблеми, яка досліджується.

4. Реферат - короткий виклад у письмовому вигляді або у формі публічного виступу основних положень учення, дослідження, наукової праці, книги, повідомлення наукової проблеми, доповідь на певну тему, що містить огляд джерел. Реферат має науково-інформацйне призначення.

5. Проектна діяльність - конструктивна і продуктивна діяльність особистості, спрямована на розв'язання життєво значущої проблеми, досягнення кінцевого результату в процесі ціле покладання, планування і здійснення проекту. Проектна діяльність виступає як творча, інноваційна діяльність, оскільки завжди спрямована на створення об'єктивно і суб'єктивно нового продукту. Проектувальник проектує кінцевий продукт за зазделегідь визначеними параметрами.

Порівняльні характеристики проекту і наукового дослідження
======== Проект=================== =========Наукове дослідження===========
Вибір сфери діяльності, доведення актуальності
Формування задуму проекту :
- попередній опис продукту проектних робіт;
- його відповідність умовам майбутнього використання;
- формулювання гіпотези, спрямованої на вирішення
даної проблеми ======================
======================================
Постановка мети
Інтерпритація мети через реалізацію поставлених зав-
дань отримання конкретного продукту проектних робіт
Різнобічне наукове дослідження об'єкта вивчення =====
Вибір методологічного інструментарію
в основному, методи аналізу предметних областей
операції та прийоми отримання заданих
властивостей продукту проектної діяльності тощо====
включають весь метологічний інструментарій : загальнонаукові
методи, різні необхідні операції дослідницької діяльності
Проведення проектної або дослідницької роботи
Реалізація проектних робіт відповідно до задуму,
поставленими цілями і завданнями,
з використанням обраного інструментарію
- отримання конкретного продукту проектної діяльності
Проведення наукового дослідження, спрямованого
на вирішення існуючої наукової проблеми,
експериментальна перевірка висунутої гіпотези,
досягнення поставленої мети дослідження,
рішення задач, що конкретизують мету дослідження=======
Оцінка відповідності всіх властивостей продукту розробки задуму проекту.
Підготовка отриманого продукту до його
подальшого використання: розробка
рекомендацій та інструкцій до використання
З'ясування, аналіз, опрацювання результатів
наукового дослідження. Оформлення результатів дослідження для їх подальшої презентації
Перевірка можливості використання отриманого
продукту в конкретних умовах
Обговорення отриманих результатів наукового
дослідження з компетентними особами
Практичне використання отриманого продуктуПрогноз подальшого розвитку наукових
досліджень даного напряму

до відділення комп'ютерних наук...

матеріали взяті з методичних рекомендацій відділення комп'ютерних наук Київської малої академії наук учнівської молоді

Кiлькiсть переглядiв: 92

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.