Порядок вступу до 10 класів ліцею „ЕКО” №198

І. Загальні положення.

1. Порядок вступу до 10 класів ліцею «ЕКО»№198 розроблений відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.18р. № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за №564/32016.

2. Цей Порядок визначає механізм зарахування учнів до 10 класу ліцею «ЕКО»№198 для здобуття профільної середньої освіти за денною формою навчання.

3. Зарахування до 10 класу ліцею «ЕКО»№198 здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини , поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника). До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал свідоцтва про здобуття базової середньої освіти;

3) особова справа та медична карточка дитини.

4. Зарахування дітей до 10 класу ліцею «ЕКО»№198 здійснюється, як правило, до початку навчального року

5. Інформація про спроможність ліцею «ЕКО»№198, кількість учнів у кожному класі та, відповідно, наявність вільних місць у кожному з них обов’язково оприлюднюється на його веб-сайті щороку впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється також впродовж двох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року.

6. Надані персональні дані обробляють відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

7. За недотримання працівниками закладу освіти положень цього Порядку відповідає директор ліцею «ЕКО»№198.

ІІ. Зарахування учнів 9 класів ліцею до 10 класу

1. Зарахування до 10 класу відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу ліцею, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти .

2. Якщо кількість учнів 9 класів ліцею, бажаючих навчатися в 10 класі, перевищує загальну кількості місць у класах закладу з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту», то формування 10 класів відбудеться за етапами:

1) класні керівники 9-х класів збирають та передають до адміністрації закладу заяви від батьків учнів, які бажають у наступному навчальному році навчатися в 10 класах ліцею;

2) відповідно поданих заяв складаються списки всіх претендентів у 10 класи з врахованим прохідним балом, який обчислюється як середнє арифметичне річних оцінок учнів ліцею за 9 клас з української мови, української літератури, алгебри, геометрії, англійської мови та географії;

3) врахувавши прохідний бал, формуються списки 10 класів;

4) в момент вручення Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти батьки учнів, прохідні бали яких не дозволили потрапити у списки 10-х класів ліцею на наступний навчальний рік, пишуть заяви з проханням видати Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти для вступу в інші навчальні заклади.

ІІІ. Організація конкурсу для учнів інших навчальних закладів.

1. На вільні місця у 10 класах (у разі їх наявності) учні інших навчальних закладів зараховуються шляхом конкурсу. При цьому заяви подаються до 15 червня включно.

2. Конкурс не проводиться у випадку, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 15 червня не перевищує загальної кількості місць у 10 класах ліцею з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту». У такому випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.

3. Рішення про проведення конкурсу оприлюднюється не пізніше наступного робочого дня після його прийняття та містить інформацію про дату, місце і час проведення вступних випробувань. Конкурс (основні вступні випробування) має бути завершений впродовж двох тижнів з дня його оголошення (з врахуванням часу для подання апеляційних скарг). Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

4. До початку навчального року (в серпні) та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 10-11 класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і за аналогічними завданнями, що і основні вступні випробування). В такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

5. Конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою ліцею та затверджуються директором. Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань оприлюднюються в закладі та на веб-сайті ліцею не менше ніж за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань.

6. Конкурс є публічним заходом і відбувається з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості. Для захисту інтересів дітей з особливими освітніми потребами здійснюються заходи щодо забезпечення розумного пристосування при проведенні конкурсу. Для здійснення попередньої організаційно-технічної підготовки таких заходів у заяві мають бути зазначені особливі освітні потреби дитини.

7. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується директором ліцею.

IV. Проведення конкурсу

1. Конкурсні випробування проводяться в письмовій формі з української мови та математики.

2. Забороняється вимагати від учнів характеристики з попереднього місця навчання, довідки з місця роботи батьків та інші документи, не передбачених цим Порядком. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

3. Вступні випробування з одного навчального предмета для усіх вступників відбуваються в один день.

4. Письмові роботи учасників конкурсу, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у закладі освіти не менше одного року.

5. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три робочих дні після його проведення. Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до ліцею згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань. Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщенні ліцею.

6. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до Управління освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.


Кiлькiсть переглядiв: 300

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.