про навчальні плани

до сторінки заступники директора

Розділ 1.

Робота педколективу щодо виконання Закону України про освіту.

Організація навчально-виховного процесу на 2017-2018 навчальний рік

№/п Зміст контролю Терміни проведення Відповідальний Форма узагальнення Примітки
1. Формування списків учнів по класах. Визначення класних керівників та вихователів ГПД. серпень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І Стасюк Н.М. наказ
2. Складання розкладу уроків на рік серпень БондаренкоЛ.І. Кіт Н.В. розклад
3. Організація і проведення співбесід та зарахування учнів за профілями навчання до10 класу серпень Бондаренко Л.І. протокол наказ
4. Інструктивно-методична нарада з питань особливостей викладання навчальних предметів, складання календарних планів серпень Кіт Н.В Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. протоколи МО
5. Ознайомлення педагогів ліцею з вимогами до порядку ведення шкільної документації. серпень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. нарада
6. Заходи по організації індивідуального навчання протягом року Стасюк Н.М. Бондаренко Л.І. Кіт Н.В. накази
7. Організація роботи ГПД в 1-5 класах. Розподіл годин. Складання режиму ГПД. Перевірка планів роботи вчителів та вихователів ГПД. Зайнятість учнів в позаурочний час. вересень Кіт Н.В. Стасюк Н.М. наказ
8. Затвердження календарно-тематичних планів учителів вересень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. книга ВШК
9. Складання звіту за формою № ЗНЗ-1. вересень Кіт Н.В., Стасюк Н.М. Бондаренко Л.І. звіт
10. Складання графіка занять факультативів та зарахування учнів до факультативів вересень Стасюк Н.М. Бондаренко Л.І графік наказ
11. Уточнення списків груп та поділу класів на підгрупи вересень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. списки
12. Складання списків дітей мікрорайону, оформлення звіту РВК-77 вересень Стасюк Н.М. Василенко Н.Г. списки
13. Уточнення педагогічного навантаження працівників, складання тарифікаційних списків. вересень Бондаренко Л.І. Кіт Н.В. Стасюк Н.М. тарифікаційні списки
14. Перевірка особових справ учнів ліцею вересень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. книга ВШК
15. Оглядовий контроль щодо дотримання єдиного орфогра-фічного режиму щодо правильності оформлення класних журналів, журналів факультативів, ГПД та індивідуальних занять вересень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. нарада
16. Контроль медичного огляду учнів. Допуск до уроків фізичного виховання. Оформлення «Листів здоров’я» вересень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. нарада, аналітична таблиця
17. Ознайомлення з ключовими змінами та методичними рекомендаціями щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи вересень Кіт Н.В. нарада, протокол засідання МО
18. Виявлення рівня шкільної зрілості учнів 1-х класів. Контроль за адаптацією учнів 1-х класів. Дотримання режиму дня. Вересень-жовтень Кіт Н.В. психолог ліцею Аналітична таблиця, довідка, нарада
19. Контроль за станом ведення щоденників учнями 1-11 класів (наявність , дотримання єдиного орфографічного режиму та контроль класних керівників). жовтень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Нарада, довідка
20. Складання РВК-2017р. жовтень Цуканова Г.В. звіт
21. Фронтальний адміністративний контроль стану викладання математики жовтень Бондаренко Л.І. наказ
22. Контрольний зріз з алгебри у 10 класах. жовтень Бондаренко Л.І. наказ
23. Контроль за станом ведення звітної документації вчителями-предметниками та класними керівниками жовтень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. наказ
24. Інструктивно-методична нарада для вчителів, які працюють у 5 класах з питань класно-узагальнюваль-ного контролю, проведення анкетування серед учнів, учителів, батьків 5-х класів жовтень Стасюк Н.М. психолог ліцею Нарада, результати анкетування
25. Перевірка ведення зошитів з геометрії в 7-8 класах . листопад Бондаренко Л.І. наказ
26. Перевірка стану ведення зошитів з української мови в 6, 9 класах листопад Стасюк Н.М. наказ
27. Перевірка знань таблиці множення та відповідних випадків таблиці ділення учнів 4-х класів листопад Кіт Н.В. довідка
28. Перевірка стану роботи із робочими зошитами предметів інваріантної частини у початковій школі ліцею листопад Кіт Н.В. наказ
29. Підсумки проведення моніторингового дослідження навчально-виховного процесу в 5 класах на предмет адаптації учнів грудень Стасюк Н.М. наказ
30. Аналіз результатів проведення адміністративної контрольної роботи з української мови(диктант) учнів 2-4-х класів. грудень Кіт Н.В. наказ
31. Аналіз результатів проведення адміністративної контрольної роботи з математики учнів 2-4-х класів. грудень Кіт Н.В. наказ
32. Аналіз результатів проведення адміністративної контрольної роботи з англійської мови учнів 2-4-х класів грудень Кіт Н.В. наказ
33. Аналіз результатів проведення адміністративних контрольних робіт з української мови учнів 5-11 класів грудень Стасюк Н.М. наказ
34. Контроль за станом ведення класних журналів, журналів факультативів, ГПД, індивідуальних занять грудень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. наказ
35. Складання розкладу уроків на ІІ семестр січень Бондаренко Л.І. Кіт Н.В. розклад
36. Контроль стану проведення індивідуальних занять, перевірка робочої документації січень Стасюк Н.М. Бондаренко Л.І. Кіт Н.В. наказ
37. Затвердження календарно-тематичних планів учителів на ІІ семестр січень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. книга ВШК
38. Аналіз стану відвідування ліцею учнями 1-11 класів за І семестр січень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. статистичний звіт, наказ
39. Аналіз стану успішності учнів 2-11 класів за І семестр. січень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. наказ
40. Підготовка інформації в РУО про зміни щодо педнаван-таження на ІІ семестр січень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. тарифікаційні списки
41. Фронтальний адміністративний контроль стану викладання біології січень Царькова Т.Ю. наказ
42. Класно-узагальнюючий контроль у 9-х класах. лютий Бондаренко Л.І. наказ
43. Контрольний зріз з алгебри у 9 класах. лютий Бондаренко Л.І. наказ
44. Контрольний зріз з української мови в 9 класах. лютий Стасюк Н.М. наказ
45. Контроль за роботою факультативів 5-11 класів березень Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. наказ
46. Організація роботи приймальної комісії по набору до 1-х., 10-х класів. березень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. наказ
47. Перевірка стану ведення звітної документації березень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. наказ
48. Перевірка стану роботи із зошитами для контрольних робіт предметів інваріантної частини у початковій школі ліцею березень Кіт Н.В. наказ
49. Фронтальний адміністративний контроль стану викладання історії та правознавства березень Стасюк Н.М. наказ
50. Контроль підсумків проведення контролю формування навичок усної лічби учнів 1-х класів. березень Кіт Н.В. довідка
51. Початок роботи приймальної комісії по набору до 1-х, 5-х, 10-х класів. квітень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. графік
52. Класно-узагальнюючий контроль у 4-х класах. Аналіз програм і надання методичних рекомендацій по наступності у навчанні. квітень Кіт Н.В. психолог ліцею наказ
53. Складання списків учнів 11-х класів для зарахування ДПА за результатами ЗНО квітень Бондаренко Л.І. аналіз
54. Складання графіка проведення ДПА та складу атестаційних комісій для проведення ДПА у 4,9 класах квітень Бондаренко Л.І. Кіт Н..В графік, наказ
55. Проведення державної підсумкової атестації з української мови, читання, математики у 4-х класах травень Кіт Н.В. наказ
56. Складання списків учнів 7 класів відповідно до напрямів поглибленого вивчення предметів у 8 класах травень Стасюк Н.М. списки
57. Підсумки навчальної діяльності учнів 4-х класів за результатами ДПА травень Кіт Н.В. наказ
58. Контроль сформованості навичок читання мовчки і вголос в учнів початкової школи. травень Кіт Н.В. наказ
59. Контроль за здійсненням записів в особових справах червень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. нарада
60. Аналіз стану відвідування ліцею учнями 1-11 класів за ІІ семестр та навчальний рік. червень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. статистичний звіт, наказ
61. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів 2-11 класів за навчальний рік. червень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. наказ
62. Складання навчального плану на 2018-2019 н.р. червень- серпень Кіт Н.В., Стасюк Н.М. Бондаренко Л.І. план

про зміни до навчальних програм 2014-2015 н.р. (інформатика 5-9 кл, історія України 10-11 кл, українська література 5-9 кл)

Організація навчально-виховного процесу в ліцеї

Розділ 1.

Робота педколективу щодовиконанняЗакону України про освіту.

Організація навчально-виховного процесу.

№/п Зміст контролю Терміни проведення Відповідальний Форма узагальнення
1. Формування списків учнів по класах. Визначення класних керівників та вихователів ГПД. серпень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. інформація
2. Складання розкладу уроків на рік серпень Бондаренко Стасюк Н.М. розклад
3. Організація співбесід і зарахування учнів за профілями навчання до10 класу серпень Бондаренко Л.І. протокол
4. Інструктивно-методична нарада з питань особливостей викладання навчальних предметів. серпень Кіт Н.В Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Протоколи МО
5. Ознайомлення педагогів ліцею з вимогами до порядку ведення шкільної документації. серпень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. нарада
6. Конференція для батьків першокласників серпень Кіт Н.В. протокол
7. Складання РВК-2010р. Вересень Плугатаренко Н.М. звіт
8. Заходи по організації індивідуального навчання вересень Бондаренко Л.І. наказ
9. Організація роботи ГПД в 1-х,5-х, 6-х класах вересень Кіт Н.В. Стасюк Н.М. наказ
10. Затвердження календарно-тематичних планів учителів вересень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Книга ВШК
11. Складання графіка проведення контрольних , лабораторних, практичних робіт на І семестр. вересень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. графік
12. Організація навчальної практики в середній школі протягом навчального року. Вересень Кіт Н.В. Графік, наказ
13. Відвідування уроків новопризначених учителів.. вересень Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Кіт Н.В. Царькова Т.Ю, аналіз
14. Складання звіту за формою № ЗНЗ-1. Вересень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. звіт
15. Перевірка планів роботи факультативів, складання графіка занять факультативів вересень Стасюк Н.М. Бондаренко Л.І. Книга ВШК
16. Уточнення списків груп та поділу класів на підгрупи. вересень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. списки
17. Складання списків дітей мікрорайону, оформлення звіту вересень Кіт Н.В. Стасюк Н.М. Василенко Н.Г. списки
18. Уточнення педагогічного навантаження працівників, складання тарифікаційних списків. Вересень Бондаренко Л.І. Кіт Н.В. Стасюк Н.М.
19. Перевірка особових справ учнів 1-х класів та новоприбулих учнів. Вересень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Книга ВШК
20. Контроль за адаптацією учнів 1-х класів. ( Проведення занять у формі ігор, екскурсій тощо). Дотримання режиму дня. Вересень Кіт Н.В. Доповідна, нарада
21. Оглядовий контроль щодо дотримання єдиного орфографічного режиму щодо правильності оформленнякласних журналів, журналів факультативів, ГПД вересень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. нарада
22. Організація проведення оглядового контролю в 5-х класах Жовтень Стасюк Н.М. Доповідна записка
23. Контроль за станом ведення щоденників учнями 1-11 класів (наявність , дотримання єдиного орфографічного режиму та контроль класних керівників). жовтень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Нарада, довідка
24. Контроль за станом ведення звітної документаціїучителями-предметниками та класними керівниками жовтень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М, наказ
25. Зайнятість учнів в позаурочний час. Рухова активність учнів, режим роботи ГПД . жовтень Кіт Н.В. Стасюк Н.М. Доповідна записка, нарада
26. Дозування домашніх завдань в початкових класах ліцею. Жовтень Кіт Н.В. Нарада, довідка
27. Фронтальний адміністративний контроль за станом викладання біології Жовтень Недбайло О.Б. наказ
28. Інструктивно-методична нарада для вчителів, які працюють у 5класах з питань класно-узагальнюваль-ного контролю,проведення анкетування серед учнів, учителів, батьків 5-хкласів Жовтень Стасюк Н.М. Ковінченко В.М. Нарада, результати анкетування
29. Підсумки проведення класно-узагальнювального контролю в 5 класах на предмет адаптації учнів Жовтень Стасюк Н.М. наказ
30. Перевірка контролю читання у класах філологічного профілю на уроках англійської та німецької мов листопад Стасюк Н.М. наказ
31. Викладання англійської мови у початковій школі. листопад Кіт Н.В. Стасюк Н.М. наказ
32. Перевірка якості викладання уроків позакласного читання в початкових класах. Листопад Кіт Н.В. наказ
33. Перевірка стану відвідування учнями ГПД Листопад Кіт Н.В. Стасюк Н.М. Нарада, довідка
34. Перевірка ведення зошитів з геометрії в 7-8 класах . листопад Бондаренко Л.І. наказ
35. Контрольний зріз з алгебри у 10 класах. грудень Бондаренко Л.І. наказ
36. Аналіз результатів проведення адміністративних контрольних робіт з української мови (диктант) учнів 5-11 класів Грудень Стасюк Н.М. наказ
37. Контроль за станом ведення класних журналів, журналів факультативів, ГПД, індивідуальних занять Грудень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Доповідна записка
38. Складання розкладу уроків на П семестр Січень Бондаренко Л.І. Кіт Н.В. розклад
39. Контроль стану проведення індивідуальних занять. Січень Бондаренко Л.І. Доповідна Записка
40. Складання графіка контрольних, практичних, лабораторних робіт на П семестр. січень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Графіки
41. Затвердження календарно-тематичних планів учителів на П семестр січень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Книга ВШК
42. Аналіз стану відвідування ліцею учнями 1-11 класів за Ісеместр січень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Статистичний звіт, наказ
43. Аналіз стану успішності учнів 1-11 класів за І семестр. січень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. наказ
44. Підготовка інформації в РУО про зміни щодо педнаван-таження на П семестр січень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. наказ
45. Фронтальний адміністративний контроль стану викладання географії та економіки Січень Недбайло О.Б. Наказ
46. Аналіз стану успішності учнів з навколишнього світу в початковій школі лютий Кіт Н.В. наказ
47. Аналіз стану успішності учнів 9-А класу з історії та правознавства (історичний профіль) Лютий Стасюк Н.М. наказ
48. Класно-узагальнюючий контроль у 9-х класах. лютий Бондаренко Л.І. наказ
49. Контроль за роботою факультативів 5-11 класів Лютий Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. наказ
50. Класно-узагальнюючий контроль у 8-х класах ліцею. березень Стасюк Н.М. наказ
51. Організація роботи приймальної комісії по набору до 1-х класів. березень Кіт Н.В. наказ
52. Перевірка контролю письма у класах філологічного профілю на уроках англійської та німецької мов березень Стасюк Н.М. наказ
53. Перевірка стану ведення звітної документації Березень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. наказ
54. Психологічні дослідження з метою виявлення професійних здібностей учнів 7 класів. березень Ковінченко В.М. Аналітичний звіт
55. Контрольний зріз знань з української мови в 11-х класах Березень Стасюк Н.М. Наказ
56. Аналіз результатів проведення заходу «Фестиваль європейських країн» Березень Стасюк Н.М. Наказ
57. Початок роботи приймальної комісії по набору до 1-х, 5-х, 10-х класів. квітень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. графік
58. Класно-узагальнюючий контроль у 4-х класах. Аналіз програм і надання методичних рекомендацій по наступності у навчанні. квітень Стасюк Н.М. Кіт Н.В. Олішевська Л.С. наказ
59. Складання списків учнів 11-х класів для здачі ДПА за вибором. квітень Бондаренко Л.І. аналіз
60. Перевірка роботи ГПД (організація та проведення спортивних годин, прогулянок) Квітень Кіт Н.В. доповідна
61. Проведення контрольних робіт з української мови, читання, математики у 4-х класах Травень Кіт Н.В. наказ
62. Складання графіка проведення ДПА та складу атестаційних комісій для проведення ДПА травень Бондаренко Л.І. Графік
63. Організація проведення навчальних екскурсій у початковій школі Травень Кіт Н.В. наказ
64. Складання графіка проведення навчальної практики в 5-8, 10-х класах у червні Травень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. графік
65. Складання списків учнів 7 класів відповідно до напрямів навчання у 8 класі травень Стасюк Н.М. доповідна записка
66. Контроль за здійсненням записів в особових справах червень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. доповідна записка
67. Аналіз стану відвідування ліцею учнями 1-11 класів за П семестр та навчальний рік. Червень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Статистичний Звіт, наказ
68. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів 2-11 класів за навчальний рік. Червень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Наказ
69. Аналіз результатів проведення навчальної практики та екскурсій. Червень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Наказ
70. Складання навчального плану на 2011-2012 н.р. Червень- серпень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М.
71. Підсумкова педагогічна рада щодо переведення учнів 1-8 та 10х класів у наступний клас. Червень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Протокол
Кiлькiсть переглядiв: 485

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.