про навчальні плани

до сторінки заступники директора

про зміни до навчальних програм 2014-2015 н.р. (інформатика 5-9 кл, історія України 10-11 кл, українська література 5-9 кл)

Організація навчально-виховного процесу в ліцеї

Розділ 1.

Робота педколективу щодовиконанняЗакону України про освіту.

Організація навчально-виховного процесу.

№/п Зміст контролю Терміни проведення Відповідальний Форма узагальнення
1. Формування списків учнів по класах. Визначення класних керівників та вихователів ГПД. серпень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. інформація
2. Складання розкладу уроків на рік серпень Бондаренко Стасюк Н.М. розклад
3. Організація співбесід і зарахування учнів за профілями навчання до10 класу серпень Бондаренко Л.І. протокол
4. Інструктивно-методична нарада з питань особливостей викладання навчальних предметів. серпень Кіт Н.В Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Протоколи МО
5. Ознайомлення педагогів ліцею з вимогами до порядку ведення шкільної документації. серпень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. нарада
6. Конференція для батьків першокласників серпень Кіт Н.В. протокол
7. Складання РВК-2010р. Вересень Плугатаренко Н.М. звіт
8. Заходи по організації індивідуального навчання вересень Бондаренко Л.І. наказ
9. Організація роботи ГПД в 1-х,5-х, 6-х класах вересень Кіт Н.В. Стасюк Н.М. наказ
10. Затвердження календарно-тематичних планів учителів вересень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Книга ВШК
11. Складання графіка проведення контрольних , лабораторних, практичних робіт на І семестр. вересень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. графік
12. Організація навчальної практики в середній школі протягом навчального року. Вересень Кіт Н.В. Графік, наказ
13. Відвідування уроків новопризначених учителів.. вересень Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Кіт Н.В. Царькова Т.Ю, аналіз
14. Складання звіту за формою № ЗНЗ-1. Вересень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. звіт
15. Перевірка планів роботи факультативів, складання графіка занять факультативів вересень Стасюк Н.М. Бондаренко Л.І. Книга ВШК
16. Уточнення списків груп та поділу класів на підгрупи. вересень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. списки
17. Складання списків дітей мікрорайону, оформлення звіту вересень Кіт Н.В. Стасюк Н.М. Василенко Н.Г. списки
18. Уточнення педагогічного навантаження працівників, складання тарифікаційних списків. Вересень Бондаренко Л.І. Кіт Н.В. Стасюк Н.М.
19. Перевірка особових справ учнів 1-х класів та новоприбулих учнів. Вересень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Книга ВШК
20. Контроль за адаптацією учнів 1-х класів. ( Проведення занять у формі ігор, екскурсій тощо). Дотримання режиму дня. Вересень Кіт Н.В. Доповідна, нарада
21. Оглядовий контроль щодо дотримання єдиного орфографічного режиму щодо правильності оформленнякласних журналів, журналів факультативів, ГПД вересень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. нарада
22. Організація проведення оглядового контролю в 5-х класах Жовтень Стасюк Н.М. Доповідна записка
23. Контроль за станом ведення щоденників учнями 1-11 класів (наявність , дотримання єдиного орфографічного режиму та контроль класних керівників). жовтень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Нарада, довідка
24. Контроль за станом ведення звітної документаціїучителями-предметниками та класними керівниками жовтень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М, наказ
25. Зайнятість учнів в позаурочний час. Рухова активність учнів, режим роботи ГПД . жовтень Кіт Н.В. Стасюк Н.М. Доповідна записка, нарада
26. Дозування домашніх завдань в початкових класах ліцею. Жовтень Кіт Н.В. Нарада, довідка
27. Фронтальний адміністративний контроль за станом викладання біології Жовтень Недбайло О.Б. наказ
28. Інструктивно-методична нарада для вчителів, які працюють у 5класах з питань класно-узагальнюваль-ного контролю,проведення анкетування серед учнів, учителів, батьків 5-хкласів Жовтень Стасюк Н.М. Ковінченко В.М. Нарада, результати анкетування
29. Підсумки проведення класно-узагальнювального контролю в 5 класах на предмет адаптації учнів Жовтень Стасюк Н.М. наказ
30. Перевірка контролю читання у класах філологічного профілю на уроках англійської та німецької мов листопад Стасюк Н.М. наказ
31. Викладання англійської мови у початковій школі. листопад Кіт Н.В. Стасюк Н.М. наказ
32. Перевірка якості викладання уроків позакласного читання в початкових класах. Листопад Кіт Н.В. наказ
33. Перевірка стану відвідування учнями ГПД Листопад Кіт Н.В. Стасюк Н.М. Нарада, довідка
34. Перевірка ведення зошитів з геометрії в 7-8 класах . листопад Бондаренко Л.І. наказ
35. Контрольний зріз з алгебри у 10 класах. грудень Бондаренко Л.І. наказ
36. Аналіз результатів проведення адміністративних контрольних робіт з української мови (диктант) учнів 5-11 класів Грудень Стасюк Н.М. наказ
37. Контроль за станом ведення класних журналів, журналів факультативів, ГПД, індивідуальних занять Грудень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Доповідна записка
38. Складання розкладу уроків на П семестр Січень Бондаренко Л.І. Кіт Н.В. розклад
39. Контроль стану проведення індивідуальних занять. Січень Бондаренко Л.І. Доповідна Записка
40. Складання графіка контрольних, практичних, лабораторних робіт на П семестр. січень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Графіки
41. Затвердження календарно-тематичних планів учителів на П семестр січень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Книга ВШК
42. Аналіз стану відвідування ліцею учнями 1-11 класів за Ісеместр січень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Статистичний звіт, наказ
43. Аналіз стану успішності учнів 1-11 класів за І семестр. січень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. наказ
44. Підготовка інформації в РУО про зміни щодо педнаван-таження на П семестр січень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. наказ
45. Фронтальний адміністративний контроль стану викладання географії та економіки Січень Недбайло О.Б. Наказ
46. Аналіз стану успішності учнів з навколишнього світу в початковій школі лютий Кіт Н.В. наказ
47. Аналіз стану успішності учнів 9-А класу з історії та правознавства (історичний профіль) Лютий Стасюк Н.М. наказ
48. Класно-узагальнюючий контроль у 9-х класах. лютий Бондаренко Л.І. наказ
49. Контроль за роботою факультативів 5-11 класів Лютий Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. наказ
50. Класно-узагальнюючий контроль у 8-х класах ліцею. березень Стасюк Н.М. наказ
51. Організація роботи приймальної комісії по набору до 1-х класів. березень Кіт Н.В. наказ
52. Перевірка контролю письма у класах філологічного профілю на уроках англійської та німецької мов березень Стасюк Н.М. наказ
53. Перевірка стану ведення звітної документації Березень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. наказ
54. Психологічні дослідження з метою виявлення професійних здібностей учнів 7 класів. березень Ковінченко В.М. Аналітичний звіт
55. Контрольний зріз знань з української мови в 11-х класах Березень Стасюк Н.М. Наказ
56. Аналіз результатів проведення заходу «Фестиваль європейських країн» Березень Стасюк Н.М. Наказ
57. Початок роботи приймальної комісії по набору до 1-х, 5-х, 10-х класів. квітень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. графік
58. Класно-узагальнюючий контроль у 4-х класах. Аналіз програм і надання методичних рекомендацій по наступності у навчанні. квітень Стасюк Н.М. Кіт Н.В. Олішевська Л.С. наказ
59. Складання списків учнів 11-х класів для здачі ДПА за вибором. квітень Бондаренко Л.І. аналіз
60. Перевірка роботи ГПД (організація та проведення спортивних годин, прогулянок) Квітень Кіт Н.В. доповідна
61. Проведення контрольних робіт з української мови, читання, математики у 4-х класах Травень Кіт Н.В. наказ
62. Складання графіка проведення ДПА та складу атестаційних комісій для проведення ДПА травень Бондаренко Л.І. Графік
63. Організація проведення навчальних екскурсій у початковій школі Травень Кіт Н.В. наказ
64. Складання графіка проведення навчальної практики в 5-8, 10-х класах у червні Травень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. графік
65. Складання списків учнів 7 класів відповідно до напрямів навчання у 8 класі травень Стасюк Н.М. доповідна записка
66. Контроль за здійсненням записів в особових справах червень Кіт Н.В. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. доповідна записка
67. Аналіз стану відвідування ліцею учнями 1-11 класів за П семестр та навчальний рік. Червень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Статистичний Звіт, наказ
68. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів 2-11 класів за навчальний рік. Червень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Наказ
69. Аналіз результатів проведення навчальної практики та екскурсій. Червень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Наказ
70. Складання навчального плану на 2011-2012 н.р. Червень- серпень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М.
71. Підсумкова педагогічна рада щодо переведення учнів 1-8 та 10х класів у наступний клас. Червень Кіт Н.В.. Бондаренко Л.І. Стасюк Н.М. Протокол
Кiлькiсть переглядiв: 50

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.