План заходів щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу, мобінгу у ліцеї «ЕКО»№198

на 2020-2021н.р.

Назва заходу Цільова аудиторія Відповідальний Термін проведення
1. Затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання протидії булінга (цькування) на 2020-2021 н.р. Педрада Педколектив Чамара Т.С. Серпень
2. Затвердження Кодексу безпечного освітнього середовища ліцею «ЕКО»№198. Педрада Педколектив Чамара Т.С. Вересень
3. Створення служби порозуміння з питань негативних явищ. Педрада Педколектив Чамара Т.С. Серпень
4. Розробка і затвердження стратегії захисту ліцеїстів від насильства. Педколектив Методоб’єд-нання Чамара Т.С. Василенко Н.Г. Вересень
5. Вивчення законодавчих документів протидії будь-яким проявам дискримінації, булінгу, мобінгу Педрада Чамара Т.В. Карнаух Л.В. Вересень
6. Участь у Всеукраїнському тижні з протидії булінгу та позбавлення агресивності у міжособистісних стосунках учнів . 5-11 класи Василенко Н.Г. Карнаух Л.В. Жовтень
7. Заняття з елементами тренінгу про торгівлю людьми 5-11 класи Василенко Н.Г. Листопад
8. Поради психолога «Як допомогти дітям упоратися з булінгом» 1-11 класи Голяка С.Г. Протягом року
9. Години спілкування щодо попередження проявів булінгу у класі . 5-11 класи Класні керівники Протягом року
10. Поради психолога щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу, мобінгу . Педагогічний колектив 1-11 класи Голяка С.Г. Протягом року
11. Тематичні батьківські збори . 1-11 класи Класні керівники Протягом року
12. Засідання МО класних керівників «І знову булінг. З’ясування обставин» . Класні керівники Василенко Н.Г Січень
13. Заходи до Дня безпечного Інтернету у школі . 5-11 класи Учителі інформатики : Зінченко Л.А Арабаджи Н.С Лютий
14. Круглий стіл для учителів школи «Мобінг. Нові правила взаємин у трудовому колективі» Педагогічний колектив Чамара Т.С. Березень
15. Круглий стіл для учителів школи «Дискримінація у школі: що варто знати.» (анкетування) Педагогічний колектив Василенко Н.Г. Квітень
16. Тематичні виховні години 1-11 класи Класні керівники Протягом року
17. Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу 1-11 класи Чамара Т.С. Голяка С.Г. Протягом року
18. Оновлення тематичного куточка, «Стоп булінг» 1-11 класи Чамара Т.С. Карнаух Л.В. Протягом року
19. Оновлення діючого інформаційного вікна на сайті школи, «Стоп булінг» та «Правила поведінки здобувача освіти» . Усі учасники освітнього процесу Зінченко Л.А Протягом року

П Л А Н заходів ліцею «ЕКО»№198, який спрямований на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) на 2020-2021 н.р.

№ з/п Заходи Термінвиконання Відповідальний Відміткапровиконання
Нормативно-правове та інформаційнезабезпеченняпопередженнянасильства та булінгу
1 Підготовка плану заходів щодо протидії булінгу в шкільному середовищі. Вересень Чамара Т.С. Наказ №91/а від 04.09. 2020
2 Затвердження «Стратегії захисту дітей від насильства» у ліцеї «ЕКО»№198 Вересень Чамара Т.С. Затверджено на педраді 14.09. 2020
3 Розробка та затвердження «Кодексу безпечного освітнього середовища ліцею «ЕКО»№198» Вересень Чамара Т.С. Затверджено на педраді 14.09. 2020
4 Організаціямеханізмівзвернення та встановленняінформаційноїскриньки для повідомлень про випадкибулінгу (цькування). Вересень Практич-ний психолог Голяка С.Г., соціальний педагог-Карнаух Л.В., класнікерівники 1-11 класів Протя-гом року
5 Оновленнярозділу щодо профілактики булінгу (цькування) і розміщеннянормативнихдокументів на сайті закладу освіти Вересень Зінченко Л.А. За вимогою
6 Підготовка нормативних документів з профілактикибулінгу (цькування) в освітньому середовищі для педагогів Жовтень Чамара Т.С. Плани заходів
7 Формування проектної групи для розробки плану дій та моніторингу булінгу у шкільному колективу. Жовтень Василенко Н.Г. Моніто-ринг 6-Б класу
8 Регулярне оновлення тематичнихстендів у класних кабінетах з практичною інформацією з профілактики булінгу. Протягом навчально-гороку Класні керівники 1-11 класів
9 Ознайомлення ліцеїстів з проявами дискримінації та мобінгу – як різновида психологічної агресії у формі гоніння чи переслідування. Листопад Чамара Т.С., Класні керівники 5-11 класів Ознайо-млення
10 Круглий стіл для вчителів «Дискримінація особистості та її наслідки» Листопад Чамара Т.С. центр соціально-психологічної адаптації Викона-но 25.11.2020
11 Проведення бесід про кібербулінг: «Як протидіяти погрозам в Інтернеті та захистити себе». Грудень Класні керівники 8-9 класів Бесіда 14.12.2020
12 Робота консультпункту «Виникло питання» (інформаційний зв’язок з батьками). Лютий Голяка С.Г. Василенко Н.Г. Протя-гом року
Робота з вчителями та іншимипрацівниками ліцею
15 Засідання методичного об’єднання класних керівників «І знову булінг». Жовтень Василенко Н.Г. Голяка С.Г. Засідання 06.10.20
16 Інструктивнінаради з питаньпрофілактикибулінгу (цькування) з допоміжним та технічним персоналом Листопад Зіньков С.М., Чамара Т.С. 10.11.20
17 Тренінгдлявчителівщодозапобігання булінгу (цькування) у закладіосвіти. 08.01.2021 Голяка С.Г. Василенко Н.Г.
18 Співбесіда з класнимикерівниками за результатами діагностики класного колективу Зарезультатамикожноїчверті Голяка С.Г. Василенко Н.Г.
19 Консультуваннякласнихкерівників психологом, соціальним педагогом з проблемнихситуацій Протягомнавчального року Голяка С.Г. Василенко Н.Г.
Робота з учнями
20 Проведеннятренінгів для старшокласників з розвиткунавичокспілкування та мирного вирішенняконфліктів Протягомнавчальногороку Голяка С.Г.
21 Імітаційнагра для молодшихшколярів (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають». 19-22.10.20 Класні керівники 1-4 класів
22 Профілактичні бесіди з представником ювенальної поліції, шкільним офіцером Полюховичем М.М. Листопад –грудень Класні керівники 1-11 класів За вимогою
23 День відкритих дверей у шкільного психолога. Листопад Голяка С.Г. 16-17.11.20
24 Імітаційнагра для учнівсередніх і старших класів «Розкажи про насильство». Грудень Магістрат ліцею «Велас», класні керівники 5-11 класів 07-11.12.20
25 Конкурсплакатівпроти насильства Березень Ізостудія- Петров А.І. 17-20.12.20
Робота з батьками
26 Тематичнізагальношкільнібатьківськізбори Жовтень Адміністра-ціяшколи
27 Ознайомлення батьків з «Кодексом безпечного освітнього середовища в ліцеї «ЕКО»№198» . Способиповідомленняпровипадкибулінгу (цькування) щододітей, заходизахистутанаданнядопомогидітям . Жовтень Чамара Т.С. За вимогою
28 Провести тематичну виставку у шкільній бібліотеці: «Ні- насильству!» Грудень Шамрій Л.В. Протя-гом місяця
29 Проведення консультацій психолога з питаньвзаєминбатьків з дітьми Протягом навчального року Голяка С.Г. класнікерівники 1-11 класів
30 Провести диспут з учнями 5-6 класів по книзі «Булінг в школі, що ми знаємо і що можемо зробити?» (за рекомендаціями норвезького психолога Дана Ольвеуса). Березень Шамрій Л.В.
Моніторингосвітньогосередовища закладу ліцею
31 Самооцінка закладу освіти за показникамибезпеки, комфортності, інклюзивності 2 разинарік Адміністраціязакладу, педколек-тив
32 Анонімнеанкетуванняучнів 5-11-го класів про випадкибулінгу (цькування) у ліцеї Грудень Чамара Т.С., класні керівники Протя-гом місяця
33 Анкетуваннябатьків про безпеку в закладіосвіти Грудень Класнікерівники 1-11 класів
34 Діагностикастосунків у закладіосвіти. Анкетуванняучнівтавчителів Лютий Практичний психолог Голяка С.Г., соціальний педагогВасиленко Н.Г.
35 Аналізінформації за протоколами комісії з розглядувипадківбулінгу (цькування) в закладіосвіти Березень Чамара Т.С., практичний психолог Голяка С.Г., соціальний педагог Василенко Н.Г., Карнаух Л.В. За потреби
36 Підготовкарічного звіту про виконаннязаходів щодо запобігання та протидіїбулінгу Травень- червень Чамара Т.С., Василенко Н.Г.
Кiлькiсть переглядiв: 1465

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.