КОДЕКС БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Кодекс безпечного освітнього середовища ліцею «ЕКО»№198 створений з метою попередження таких негативних явищ серед ліцеїстів, як насильство, кібертретирування, секстинг, булінг – все те, що викликає стурбованість педколективу та батьків. Це документ ліцею «ЕКО»№198, який регулює всі напрями діяльності закладу, пов’язані з порушеннями прав дитини та безпеки , а також питання підтримки учнів і втручання в ситуації, коли може виникнути загроза їхньому життю та здоров’ю.

Безпечне освітянське середовище – це статистичний індикатор, який містить інформацію про стратегію захисту учнів від насильства, вказує на конкретні правила поведінки всіх учасників освітнього процесу «Мої права закінчуються там, де починаються твої права»:

-допомагає виявити небезпечні ситуації та належно реагувати на них, запроваджуючи чіткі процедури втручання педколективу (це насильство з боку батьків, опікунів, учителів, конфліктні ситуації між учнями, булінг тощо);

-забезпечує виконання вимог законодавства щодо гарантування безпеки всім учасникам навчально-виховного процесу.

КБОС створений і затверджений педрадою, як необхідність захистити учнів, убезпечити та попередити наслідки впливу на особистість несприятливих факторів і чинників. Навчальний заклад не є ізольований від зовнішніх і внутрішніх факторів, їх впливу, які мають як позитивний результат, так і містять загрози, небезпеки та ризики. Для учнів несприятливі впливи виявляються, насамперед, у вигляді складних ситуацій, до яких можна віднести:

· Конфлікти у стосунках вчитель-учень, учень-учень, учень-батьки тощо.

· Проблема адаптації в освітньому середовищі.

· Атмосфера конкуренції між однолітками (завоювання позицій лідерства у класі).

· Надмірна вимогливість педагогів. Жертвами насильства стають такі категорії учнів як-от:

- Діти, які мають фізичні недоліки,особливості зовнішності та поведінки.

- Низький інтелект і труднощі в навчанні.

- Страждають від хвороб.

- Мають погані соціальні навички.

- Немає досвіду життя в колективі (так звані «домашні діти»).

-

Для того, щоб унеможливити насильство та створити безпечне освітнє

середовище , кожен учасник навчально-виховного процесу повинен бути обізнаним, навчитись мімізувати ризики та небезпеки і створити умови захищеності. А це відсутність у закладі агресивності, конфліктності, ворожості та маніпулятивності.

Щоб отримати очікувані результати, було покращено роботу соціально-психологічної служби ліцею, яка допомогла створити соціальний паспорт учнів, вчасно реагувала на виклики шкільного життя, використовувала пошуки нових можливостей та ресурсів, генерувала нові ідеї і правила.

Для розробки кодексу була створена робоча група (початкової, середньої та старшої ланки), а також педагогічний колектив і представники учнівського активу. Вони оцінювали реальні ситуації щодо ризик, загроз і безпеки у ліцеї.

Саме тому були розроблені основні правила, процедури втручання та рекомендації щодо забезпечення у школі комфортних умов для навчання учнів, праці педагогів і персоналу закладу.

Процедура втручання і реагування на ризики та загрози під час навчально-виховного процесу (фізичні, психологічні і соціальні)

1. Терміново повідомляти про проблеми з безпеки учнів адміністрацію ліцею.

2. Зареєструвати повідомлення про ризики та загрози для здобувачів освіти у заступника директора з виховної роботи.

3. У разу необхідності ставити до відома про випадки насильства ювенальну поліцію Святошинського управління поліції та Святошинський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді).

4. При отриманні заяв від класних керівників або вчителів-предметників, батьків щодо виявів булінгу необхідно:

· Видати наказ по школі проти дії булінгу або будь-яких проявів насильства.

· Протягом доби створити комісію для розгляду ситуації, визначити причини виникнення булінгу та впливу цього явища на особистість і учнівський колектив.

· Залучити до вирішення даного питання Раду профілактики та службу порозуміння і заслухати їх пропозиції та зробити висновки.

· Співпрацювати з ювенальним поліцейським Святошинського управління поліції щодо оцінювання реальної ситуації.

· Термін опрацювання складає три доби.

· Всі дії занатовуються в письмовій формі.

· Члени комісії та представники Ради профілактики повідомляють батьків про результати моніторингу, його результативність та пропонують альтернативну модель взаємодії учнів у колективі, побудовану на взаємодопомозі та взаєморозумінні.

5. Центру соціально-психологічної адаптації (психологу, заступнику

директора з виховної роботи,соціальним педагогам) опрацювати практичні методи виявлення постраждалих булерів. Запобігати різним формам насилля в учнівському середовищі та вирішувати конфліктні ситуації, використовуючи такі форми роботи, як бесіди, лекції, тренінги.

Рекомендації всім учасникам навчально-виховного процесу щодо забезпечення комфортних умов життєдіяльності ліцеїстів

1. Кожен учасник виховного процесу в ліцеї ставиться до дітей з повагою та враховує їхні потреби.

2. Працівники закладу діють відповідно до чинного законодавства та внутрішніх правил ліцею в межах своїх повноважень.

3. Вчителі-предметники, класні керівники унеможливлюють насильство та створюють безпечне освітнє середовище в ліцеї.

4. Створюються умови для внутрішньої безпеки завдяки спільній, цілеспрямованій діяльності партнерства: педагогів, учнів, батьків.

5. Загальними зусиллями ліквідуються психотравмуючі ситуації у навчальному процесі.

6. Проводиться спеціальне навчання через Інтернет та за допомогою тренінгів для учасників освітнього процесу, здобувачів освіти.

7. Організувується безпечне дозвілля на перервах, призначаючи чергових у коридорах ліцею та їдальні.

8. Вчасно повідомляти батьків про випадки насильства та інформувати про порушення безпеки здобувачів освіти.

9. Класним керівникам на годинах творчого спілкування розглядати питання щодо попередження знущання над однолітками та про небезпеки у мережі Інтернет.

Стратегія захисту дітей від насильства

Вступ

Педколектив ліцею повинен діяти в найкращих інтересах дитини, ставитися до учнів з повагою та враховувати їхні потреби. Використання вчителями будь-якої форми насильства проти здобувачів освіти є не прийнятним.

Працівники ліцею повинні діяти відповідно до чинного законодавства і внутрішніх правил розпорядку та затверджених правил поведінки під час перебування у закладі.

Розділ I. Визначення чинників ризику насильства проти учнів та реагування на них.

1. Якщо виявлено чинники ризику насильства проти дитини, працівники ліцею повинні повідомити про них батьків, надати їм інформацію і допомогти у вирішенні проблеми.

2. Педколектив контролює стан і благополуччя дитини.

Розділ II. Порядок реагування у випадках насильства проти здобувачів освіти.

1. Якщо учень (ця) став жертвою насильства, то вчитель повинен надати інформацію про це в письмовій формі класному керівнику (соціальному педагогу, психологу або директору закладу).

2. Психолог викликає батьків або опікунів учнів і повідомляє їм про насильство.

3. Заступнику директора з виховної роботи необхідно вчасно звернутися до компетентних служб (ювенальну поліцію Святошинського управління поліції та у Святошинський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також до служби у справах дітей).

4. За потреби надати направлення учням до спеціалізованого центру щодо отримання допомоги .

5. У випадках, пов’язаних із сексуальним, психологічним, фізичним насильством, керівник закладу створює групу реагування або службу порозуміння, до складу якої входять: психолог-консультант, класний керівник та інші працівники закладу, які обізнані із ситуацією або знайомі з учнем.

6. Група реагування та служба порозуміння підготовлює план надання допомоги, призначає батькам чи опікунам зустріч для обговорення проблеми і забезпечує об’єктивність розслідування. Необхідно мати протокол такої зустрічі.

7. Обов’язково необхідно мати таблицю вжитих заходів (втручання).

Розділ III. Принципи захисту особистих даних дитини.

1. Особисті дані учня мають бути захищені. Працівники закладу зберігають їхню конфіденційність.

2. Педколетив ліцею немає права надати інформацію про дитину її батьків чи опікунів представникам засобів масової інформації.

Розділ IV. Принципи захисту зображень (фото, відеозйомка учнів)

1. Забороняється робити фотозйомки дітей без дозволу батьків або опікунів дитини в письмовій формі.

2. Не дозволяється надавати представникам ЗМІ контактні дані батьків без їхньої попередньої згоди.

3. Якщо зображення публічного заходу, то дозвіл батьків не є необхідним.

Розділ V. Принципи доступу дітей до мережі Інтернет

1. На території ліцею здобувачі освіти можуть мати доступ до мережі Інтернет у таких випадках:

А) під наглядом вчителя інформатики на його заняттях;

Б) після проведення бесіди про безпечне користування мережею Інтернет;

В) вчитель, відповідальний за безпечний доступ до мережі Інтернет, повинен надати кожному учню індивідуальний логін і пароль.

2. Вчитель інформатики повинен оновлювати такі елементи:

А) програмне забезпечення для блокування доступу до небажаних ресурсів;

Б) програмне забезпечення для контролю користування дітьми мережі Інтернет;

В) антивірусне програмне забезпечення;

Г) програми забезпечення для блокування спаму.

3. Відповідальна особа має щонайменше один раз на місяць перевіряти чи не має небезпечних матеріалів на комп’ютерах з доступом до мережі Інтернет.

Розділ VI. Заключне положення

1. Стратегія стає чинною в день її оприлюднення.

2. Оприлюднення документа має відбутися таким чином, щоб він був доступним усім працівникам ліцею через розміщення на дошці оголошень або розсилкою електронною поштою.

Кiлькiсть переглядiв: 1045

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.